Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


„POCZTÓWKA Z WOLONTARIATU”
Data modyfikacji 2018-06-19

W związku promocją idei wolontariatu wśród młodzieży krośnieńskich szkół, Prezydent Miasta Krosna ogłosił Konkurs plastyczny na plakat o tematyce wolontariackiej, pod nazwą „Różne oblicza wolontariatu”. Plakat z hasłem „ Have a heard”, wykonany przez uczennicę naszej szkoły - Annę Moskal zajął pierwsze miejsce w kategorii - szkoła ponadgimnazjalna, natomiast plakat z hasłem „Każdego możesz wyciągnąć z dołka!” wykonany przez uczennice Darię Niestrzębę – wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy laureatkom konkursu !!!

 

Promowanie idei wolontariatu jest niezwykle ważnym aspektem współczesnej edukacji. Warto zachęcać uczniów do włączania się w bezinteresowne działania na rzecz drugiego człowieka oraz wspierać rozwój talentów i umiejętności plastycznych wśród młodego pokolenia.

 


 Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
 Alicja Węgrzyniak       

     

Szlachetna paczka
Data modyfikacji 2016-12-15

W SZLACHETNEJ PACZCE masz wiele sposobów na mądre pomaganie. Wybierz coś dla siebie i włącz się do projektu!
    
W dniach, od 6 do 10 grudnia br. młodzież ze  Szkolnego  Koła  Wolontariatu kwestowała na terenie szkoły, zaś zebrane środki zostały wpłacone na konto  SZLACHETNEJ PACZKI. Finał XVI edycji Akcji miał miejsce 10 i 11 grudnia.

W taki sposób chcieliśmy pomóc  potrzebującym wygrać walkę z biedą  i dzięki naszej pomocy zmienić ich życie.  W tym roku pomoc dotarła do ponad 18 tys.  rodzin. Paczka nie tylko połączyła Polaków, ale też sprawiła, że świat wydał się piękniejszy. Nasza wpłata  to  najprostszy sposób na dobry uczynek na Święta! Bardzo dziękujemy wszystkim, za przychylne potraktowanie naszej prośby i udział w kweście.

                                Alicja Węgrzyniak
                            Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu       

     

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Data modyfikacji 2016-12-05

Jest to jedyny taki dzień w roku, który skłania nas do tego by całą swoją uwagę skierować na wolontariuszy - ludzi wykonujących nieodpłatną pracę na rzecz innych i docenić ich za wytrwałą produkcję dobra w swoim środowisku.

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu naszej szkoły świętowanie rozpoczęli już w dniu 2 grudnia br. ,uczestnicząc z opiekunem - panią Alicją Węgrzyniak, w uroczystości z okazji VI edycji Krośnieńskiego Dnia Wolontariatu, która odbyła się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń pomiędzy grupami wolontariackimi, promowanie ich działalności, jak również   nawiązywanie kontaktów pomiędzy środowiskiem wolontariuszy oraz dołączenie do społeczności wolontariuszy naszego miasta.


Z rąk Prezesa Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Krośnie, odebraliśmy podziękowanie za zaangażowanie się w dzieło pomocy drugiemu człowiekowi, poprzez udział w kweście cmentarnej w dniu 1 listopada.


                       
    Opiekun koła: Alicja Węgrzyniak       

     

Zostań wolontariuszem
Data modyfikacji 2017-10-10

Wolontariat to nie tylko satysfakcja i uczucie spełnienia. To wyjątkowa szansa na zdobycie nowych umiejętności, praktycznych doświadczeń i poznanie wspaniałych ludzi. Wolontariat jest doskonałym sposobem na twórcze zapełnienie wolnego czasu. To poczucie bycia potrzebnym i docenionym. Pomoc ma wiele twarzy, a każda z nich jest równie potrzebna i ważna.

28 września br.  w budynku krośnieńskiego Hospicjum słuchacze naszej szkoły   uczestniczyli w spotkaniu, które poprowadziła  pani Anna Pudło - koordynator wolontariuszy w tej placówce. Tematem przewodnim był wolontariat hospicyjny. Trzech słuchaczy klasy II LOA podjęło się pomocy w różnych dziedzinach - pielęgnacji, pracach porządkowych, chodzeniu, karmieniu, ale również czytaniu gazety czy ciepłej rozmowie z pensjonariuszami. Szkolne Koło Wolontariatu apeluje o podarowanie swojego czasu i poświęcenie go chorym, bo pomaganie jest dobre, a dobro wraca.

Chętnych do pracy wolontariackiej zapraszamy.

Liczymy, że tak  rozpoczęta współpraca  z krośnieńskim Hospicjum na pewno będzie kontynuowana.   


Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
Alicja Węgrzyniak       

     

Młodzież pomaga – Kwesta 2016 roku
Data modyfikacji 2016-11-07

W dniu 1. listopada 2016 roku, podtrzymując tradycję, młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu wzięła udział w Kweście, zorganizowanej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Krośnieńskie, na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie.
Zebrane środki przeznaczone zostaną na prowadzenie Kuchni dla Ubogich oraz Schronisko dla Bezdomnych.
Dziękuję młodzieży Technikum Nr 7 i Szkoły Policealnej - kierunek: technik administracji za czynny udział w tej zbiórce i reprezentowanie naszej społeczności.


Alicja Węgrzyniak       

     

Pocztówka z wolontariatu
Data modyfikacji 2017-05-11

W związku promocją idei wolontariatu wśród młodzieży krośnieńskich szkół, Prezydent Miasta Krosna ogłosił konkurs plastyczny o tematyce wolontariackiej na plakat pn. „Pocztówka z wolontariatu”. Z naszej szkoły pracę plastyczną, plakat z hasłem „ Jesteś kroplą w morzu, ale możesz dać wodospad szczęścia” wykonała uczennica Daria Niestrzęba. Promowanie idei wolontariatu jest niezwykle ważnym aspektem współczesnej edukacji. Warto zachęcać uczniów do włączania się w bezinteresowne działania na rzecz drugiego człowieka oraz wspierać rozwój talentów i umiejętności plastycznych wśród młodego pokolenia Polaków. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników.


                                Opiekun. Alicja Węgrzyniak       

     

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
Data modyfikacji 2016-10-21

„Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy,
ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi.”
Adam Mickiewicz

W bieżącym roku szkolnym, w naszej szkole powstało Szkolne Koło Wolontariatu.
Wolontariuszem może zostać każdy uczeń/słuchacz, który chce dobrowolnie i bezpłatnie nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.
 Zadania Koła wynikają z uniwersalnej idei pomocy bliźniemu, która powinna być praktykowana w stosunku do każdego człowieka w potrzebie, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość, czy rasę. Koło w swojej działalności kładzie także nacisk na współtworzenie na terenie szkoły oraz wśród społeczności lokalnej nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Są to w szczególności:
  • uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
  • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, oraz organizowanie pomocy,
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje,
  • działanie na rzecz środowiska lokalnego,
  • współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi, a także z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • popularyzowanie zasad aktywności obywatelskiej, promowanie działalności społecznej organizacji pozarządowych, praca na rzecz społeczności lokalnych.
     Spotkania wolontariuszy z opiekunem odbywają się w czwartki o godz. 12.30.
 
    Wszystkich chętnych zapraszamy !!!


Opiekun koła: Alicja Węgrzyniak       

     

Kwestowaliśmy z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta
dodany przez Alicja Węgrzyniak dnia 2019-11-24
 
2019Nov2420502774680400.jpg

W dniu 1 listopada br., jak co roku, młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu wzięła udział w kweście zorganizowanej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Krośnieńskie, na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich kwestujących oraz hojności osób odwiedzających groby swoich bliskich zmarłych, młodzież naszej szkoły zebrała 1069 zł.

 

Zebrane środki przeznaczone zostaną na prowadzenie „Kuchni dla Ubogich” oraz schronisko dla bezdomnych. Dziękuję młodzieży i słuchaczom za czynny udział w tej zbiórce i reprezentowanie naszej społeczności. Serdecznie dziękuję także kwestującym za pomoc, wielkie serce i otwartość na potrzeby ludzi ubogich.

 

                                                                                   Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

Alicja Węgrzyniak       

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2022

  1. Przydatne linki