Data modyfikacji 2017-05-12    

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

absolwenci: szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej.
Konsultacje odbywają się w trybie zaocznym 2-3 razy w tygodniu
w dni powszednie od godz. 15:00 - 19:05 
w soboty od godz. 8:00- 13:05


Terminy rekrutacji:


Harmonogram rekrutacji (Strona KO) >>>


Przyjmowanie dokumentów kandydatów w sekretariacie szkoły –
ul. Czajkowskiego 49 /pokój 06A/.Wymagane dokumenty:


 • podanie (druk do uzupełnienia),
 • świadectwo ukończenia szkoły kserokopia (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • 1 zdjęcie


 

       
         

 
Data modyfikacji 2017-05-12    

Szkoły Policealne dla Dorosłych
oferowane kierunki:


 • Technik masażysta NOWOŚĆ
 • Terapeuta zajęciowy NOWOŚĆ
 • Opiekunka dziecięca NOWOŚĆ
 • Asystent osoby niepełnosprawnej NOWOŚĆ
 • Technik rachunkowości - 2 lata (4 semestry)
 • Technik administracji - 2 lata (4 semestry)
 • Technik informatyk - 2 lata (4 semestry)
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 2 lata (4 semestry)
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku (3 semestry)
 • Technik usług kosmetycznych - 2 lata (4 semestry)
 • Technik archiwista - 2 lata (4 semestry)
 • Opiekunka środowiskowa - 1 rok (2 semestry)
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata (4 semestry)
 • Opiekun medyczny - 1 rok (2 semestry)
 • Florysta - 1 rok (2 semestry)

Konsultacje odbywają się w trybie zaocznym 2-3 razy w tygodniu
w dni powszednie od godz. 15:00 - 19:05 
w soboty od godz. 8:00- 13:05


Terminy rekrutacji:Wymagane dokumenty:

 • podanie (druk do uzupełnienia),
 • kserokopia świadectwa (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • 1 zdjęcie
 • zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 

       
         

 
Data modyfikacji 2017-05-12    

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Prowadzimy bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach:

 • Prowadzenie rachunkowości
 • Prowadzenie sprzedaży
 • Prowadzenie działalności handlowej
 • Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
 • Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
 • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • Drukowanie cyfrowe
 • Wykonywanie usług kelnerskich
 • Organizacja usług gastronomicznych
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • Organizacja i prowadzenie archiwum
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 • inne kursy


    Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

    Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. (Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje)


Informacje na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych >>>


Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzona jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego
 

       
         

 
Data modyfikacji 2016-04-12    

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 • podanie (wzór do pobrania na stronie)
 • świadectwa (kserokopia) oryginał do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie (aktualne)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia (podpisane)
Przy składaniu podania obowiązuje komplet dokumentów!
 

         

 
Data modyfikacji 2012-07-02    


 

       
         

 

 
  NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
    Szukaj na stronie ZSKUlupa

BIP

Twoje IP: 54.80.174.49

Other 
  1   licznik 648445  

ws
Copyright © Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie 2017