ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Rekrutacja na staże wakacyjne
  dodany przez Aneta Bator dnia 2018-05-08

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”


  Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).


  Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7
  w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:

  1)    „Staż zawodowy” - dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych)

  oraz dla zawodu F (fototechnik).


  Staż odbywa się w lipcu lub sierpniu 2017 r, u pracodawców z branży związanej z zawodami, w których kształcą się uczniowie, trwa 4 tygodnie (150 godzin), stażyści otrzymują wynagrodzenie.

   

  Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.


  Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

  Osoby zainteresowane udziałem w tej formie wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu .

  Termin składania formularzy:
  od 14 maja do 24 maja 2018 r.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach, które wzbogacają i rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe!


  szkolny koordynator projektu
  Aneta Bator

            

       

  Nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
  dodany przez Aneta Bator dnia 2018-01-24

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
   

  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).

  Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7 w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:


  1)    „Kurs fotografii” - dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) – realizacja planowana od lutego do czerwca 2018 r.

  2)    „Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi” – dla zawodu F (fototechnik) - realizacja planowana od lutego do czerwca 2018 r.

  3)    „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych” -  dla zawodu TCPG i fototechnik - realizacja planowana od marca do czerwca 2018 r.

   

  Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.

  Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

  Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych formach wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami w biurze projektu.
          

     Termin składania formularzy:
  od 24 stycznia do 26 stycznia 2017 r.

  oraz


  od 13 lutego do 15 lutego 2017 r.

  Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych kursów, które wzbogacają i rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe!

   

  szkolny koordynator projektu
  Aneta Bator

      Ogłoszenie o naborze PDF >>>  
       

       

  WYJAZD STUDYJNY
  dodany przez Aneta Bator dnia 2017-11-29
   
  2017Nov2922582304347900.jpg

  WYJAZD STUDYJNY
  uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  W dniach 9-10 listopada 2017 r. miało miejsce kolejne działanie zaplanowane w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”.

   

  Uczniowie klasy III i IV Technikum nr 7 w ZSKU kształcący się w zawodach fototechnik i technik cyfrowych procesów graficznych wzięli udział w wyjeździe studyjnym do zakładów poligraficznych w Krakowie i Rzeszowie.

  Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z wyposażeniem i przebiegiem procesu produkcyjnego w zakładach branży poligraficznej. Takie zakłady, to potencjalne miejsca pracy dla uczniów Technikum nr 7 po ukończeniu szkoły.
   

  W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy zwiedzali drukarnię Rafael, która zlokalizowana jest w Krakowie przy ulicy Dąbrowskiego 16.

  Po wizycie w drukarni znalazł się czas na zwiedzanie historycznego i pięknego Krakowa.
  W drugim dniu miał miejsce przejazd do Rogoźnicy koło Rzeszowa, do Zakładu Poligraficznego Offset Druk.  Ten zakład jest bardzo nowoczesny, posiada w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, specjalizuje się w wysokojakościowym druku arkuszowym dużych formatów.

   

  Kierownikiem wycieczki, a zarazem osobą, która włożyła dużo pracy w przygotowanie i zorganizowanie wyjazdu był Pan Bogdan Skotnicki – nauczyciel prowadzący zajęcia informatyczne z przedmiotów zawodowych w technikum. Pozostali opiekunowie, to: Ewa Wajs, Krystyna Wilk i Artur Kuliga – również nauczyciele przedmiotów zawodowych.


  Projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
   
   

  Wjazd studyjny Kraków 2017         

                  

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki