Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Kolejna odsłona w projekcie Erasmus+
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-04-28
   
  2021Apr2810574665546200.jpg

  „Jeśli szukasz osoby,

   która może odmienić Twoje życie,

  spójrz w lustro”

   

  W dniach 19 do 23 kwietnia br. mieliśmy okazję i przyjemność wziąć udział w szkoleniu Empowerment & motivation ,które z racji pandemii odbyło się na platformie zoom. Wzięły w nim udział następujące osoby: Pani Dyrektor Bożena Cząstka, Alicja Węgrzyniak, Anna Korab, Elżbieta Misiak- Gancarz oraz Bogdan Skotnicki, Robert Jakubiec i Wiktor Szyndak. Powyższa aktywność odbywała się w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i i nauczycieli Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie” realizowanego w ramach Programu Erasmus +, w którym nasza szkoła uczestniczy od 1 sierpnia 2019r. W ubiegłym roku, w kwietniu, mieliśmy osobiście spotkać się na tym szkoleniu w Irlandii, ale wybuchła pandemia i wszystkie wyjazdy zostały odłożone. Obecnie w tym kraju, podobnie jak u nas, zmagają się z trzecią falą COVID-19 ,więc aby dokończyć dzieła pod hasłem: Mobilność edukacyjna osób-Mobilność kadry w kształceniu dorosłych spotkaliśmy się on-line. Nasz kurs prowadziły Panie trenerki: Marzena Wieczorek i Katarzyna Piecuch z firmy M-Powered Projects. Został on podzielony na trzy sekwencje:

  1/ Inteligencja emocjonalna i samoregulacja

  2/ Motywacja indywidualna i motywacja w szkole

  3/ Empowerment

   

  Panie, podczas tych kilku dni zaprezentowały nam bogatą literaturę dotyczącą powyższych zagadnień, nazwiska najsłynniejszych obecnie psychologów, trenerów, specjalistów, naukowców na świecie, ich dokonania, badania i odkrycia. Mogliśmy się dowiedzieć, jak ogromny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne ma stres, jak sobie z nim radzić, jak możemy sobie pomóc, wykorzystując ćwiczenia oddechowe, trenując sport czy najzwyklejszą jogę. Pracowaliśmy w grupach i indywidualnie. Panie zadawały nam zadania do wykonania, a następnie dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami z pozostałymi uczestnikami. Z racji tego, że stanowiliśmy grupę doświadczoną życiowo i zawodowo - trenerki chwaliły nas za nasze umiejętności, wiedzę i na koniec powiedziały, że wiele się od nas nauczyły. Opowiadaliśmy o tym jak ukształtowali nas nasi rodzice, dziadkowie, ale też o doświadczeniach w pracy z uczniami i dorosłymi.

  Trenerki podkreślały rolę motywacji w naszej pracy, ale też w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Zaprezentowały sposoby, jak to zrobić, jak znaleźć w sobie chęć do działania, jak odnieść sukces w życiu i w pracy.

  W ostatnim dniu poznaliśmy zasady empowermentu czyli procesu zachęcania pracowników do angażowania się w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i brania odpowiedzialności za swoje działania, w taki sposób, aby podchodzili do swoich zadań jak właściciele firmy.

  Z mojej perspektywy zajęcia były bardzo udane bo dzięki nim:

   

  • Poznaliśmy techniki motywacyjne i wzmacniające, techniki treningu energetycznego które można zastosować w życiu zawodowym i osobistym
  • Rozwinęliśmy umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i społeczne.
  • Poprawiliśmy swoje kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim

   

  Myślę, że każdy z uczestników dodałby do tej listy swoje przemyślenia, ale z całą pewnością łączy nas udział w kolejnym życiowym i zawodowym wyzwaniu.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz

      Artykuł PDF >>>  
       

       

  Wyniki rekrutacji do kursu "Podnoszenie kwalifikacji i umiejętnosci nauczania i motywacji w zakresie pracy z osobami dorosłymi"
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2021-04-12

  Wyniki rekrutacji do kursu "Podnoszenie kwalifikacji i umiejętnosci nauczania i motywacji w zakresie pracy z osobami dorosłymi"   Wyniki rekrutacji do kursu "Podnoszenie kwalifikacji i umiejętnosci nauczania i motywacji w zakresie pracy z osobami dorosłymi"  
       

       

  Spotkanie poprzedzające szkolenie z zakresu „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczania i motywacji w zakresie pracy z osobami dorosłymi
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2021-04-10

  W dniu 8 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie poprzedzające szkolenie z zakresu „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczania i motywacji w zakresie pracy z osobami dorosłymi”. Spotkanie miało na celu omówienie spraw organizacyjnych związanych ze szkoleniem które ze względu na ograniczenia pandemiczne musi odbyć się w formie on-line. Ustalono że zakres tematyczny szkolenia będzie taki jaki zapisano we wniosku aplikacyjnym. Praca na kursie odbywać się będzie metodami warsztatowymi a językiem szkolenia będzie język angielski. Prowadzące szkolenie poświęciły część czasu na omówienie regionu w jakim miało się odbyć szkolenie a Robert Jakubiec po zakończeniu spotkania przeprowadził przygotowanie językowe.         

       

  Ogłoszenie o naborze na kurs "Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczania i motywacji w zakresie pracy z osobami dorosłymi"
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2021-03-10

  Ogłoszenie o naborze na kurs "Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczania i motywacji w zakresie pracy z osobami dorosłymi"   Ogłoszenie o naborzer na kurs "Podnoszenie kwalifikacji i umiejcrtności nauczania i motywacji w zakresie pracy z osobami doroslymi" >>>  
       

       

  Czwarta sesja mentorska dotycząca przygotowania II części podręcznika.
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2020-05-08
   
  2021Sep1421124569045600.jpg

  W dniu 6 maja 2020 roku odbyła się czwarta sesja mentorska w ramach przygotowań podręcznika zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia szkoły uczestnicy szkolenia w Irlandii: Marcin Bednarz Artur Kuliga Zdzisław Socha, Danuta Biernat, Aneta Bator, oraz przedstawiciele instytucji szkolącej M- Powered Projects Marzena Wieczorek i Katarzyna Piecuch. Zaprezentowana została ostateczna wersja  II część podręcznika zarządzania projektami jak również wypracowano ostateczną wersję tego podręcznika. Mentorki Katarzyna Piecuch i Marzena Wieczorek – osoby prowadząca szkolenie z zakresu zarządzania projektami potwierdziły , że podręcznik zawiera wszystkie elementy które założono na wstępie. Na tym zakończono prace nad podręcznikiem dotyczącym zarządzania projektami.         

       

  Trzecia sesja mentorska dotycząca przygotowania podręcznika
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2020-03-27

  W dniu 26 maraca 2020 roku odbyła się trzecia sesja mentorska w ramach przygotowań II części podręcznika zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia szkoły uczestnicy szkolenia w Irlandii: Zdzisław Socha, Danuta Biernat, Aneta Bator, Artur Kuliga, Marcin Bednarz oraz przedstawiciele instytucji szkolącej M- Powered Projects Marzena Wieczorek i Katarzyna Piecuch. Koordynator projektu przedstawiła wypracowaną II część podręcznika zarządzania projektami. Katarzyna Piecuch  – osoba prowadząca szkolenie z zakresu zarządzania projektami przedstawiła swoje uwagi dotyczące głównie ryzyka w zarządzaniu projektami. Podczas spotkania ustalono że kolejna sesja mentorska odbędzie się 6 maja 2020r.         

       

  Udział ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w międzynarodowym szkoleniu w Irlandii w ramach projektu ERASMUS+
  dodany przez Aneta Bator dnia 2020-03-04
   
  2020Mar0418065638983800.jpg

  W dniach 23-28 lutego 2020 r pracownicy ZSKU w Krośnie wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym do Killary na zachodnim wybrzeżu Irlandii, który został zorganizowany w ramach projektu ERASMUS+.

  Szkolenie pod tytułem „PROJECT MANAGEMENT COURSE: RISK, CHANGE AND STAKEHOLDER MANAGEMENT IN PROJECTS” było drugą częścią cyklu, dotyczyło zarządzania projektami i miało formę warsztatów.

  W wyjeździe uczestniczyli: Wicedyrektor Marcin Bednarz oraz Aneta Bator, Danuta Biernat, Artur Kuliga i Zdzisław Socha.

  W trakcie zajęć w kooperacji z partnerami z Czech reprezentującymi instytucje zajmujące się projektami edukacyjnymi i społecznymi przepracowane zostały następujące problemy zarządzania projektami:

  - techniki i narzędzia planowania w projekcie

  - identyfikacja i analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko w projekcie

  - zarządzanie zmianą w projekcie

  - identyfikacja i postepowanie z interesariuszami (podmiotami powiązanymi z projektem i mogącymi mieć wpływ na jego realizację)

  Pośrednim celem warsztatów prowadzonych w języku angielskim, było doskonalenie umiejętności językowych oraz sprawności w zakresie wystąpień publicznych i komunikacji interpersonalnej.

  Po długich, pracowitych godzinach spędzonych na zajęciach, nagrodą były zdobyte doświadczenia oraz przepiękne widoki Parku Narodowego Connemara otaczającego ośrodek szkoleniowy. W tych zapadających w pamięć okolicznościach przyrody organizowane były aktywności mające na celu budowanie i kształtowanie więzi w grupie (wycieczki piesze i rowerowe, rywalizacja drużynowa w rozwiazywaniu zadań oraz podejmowanie wyzwań w parku linowym)

  Dwuczęściowy cykl szkoleniowy w zakresie zarzadzania projektami (pierwsza część w listopadzie 2019 r, druga w lutym 2020 r) przyniósł dużo pozytywnych doświadczeń, które zostaną wykorzystane z pożytkiem dla szkoły, uczniów i słuchaczy.

   

  Aneta Bator

            

       

  Druga sesja mentorska dotycząca przygotowania podręcznika
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2020-02-03

  W dniu 3 lutego 2020 roku odbyła się druga sesja mentorska w ramach przygotowań podręcznika zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia szkoły uczestnicy szkolenia w Irlandii: Aneta Bator, Danuta Biernat, Zdzisław Socha, Artur Kuliga, Marcin Bednarz oraz przedstawiciele instytucji szkolącej M- Powered Projects. Podczas spotkania zaprezentowano pierwszą część podręcznika w której uwzględniono sugestie z pierwszej sesji mentorskiej. Wszyscy zgodnie zaakceptowali ostateczną wersję pierwszej części podręcznika. Na zakończenie omówiono sprawy organizacyjne związane z wyjazdem na drugą cześć szkolenia które odbędzie się w dniach 24-28 luty 2020 roku.

   

  Opracował Marcin Bednarz         

       

  Pierwsza sesja mentorska dotycząca przygotowania podręcznika
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2019-12-12

  W dniu 11 grudnia 2019 roku odbyła się pierwsze sesja mentorska w ramach przygotowań podręcznika zarządzania projektami. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia szkoły uczestnicy szkolenia w Irlandii: Aneta Bator, Danuta Biernat, Zdzisław Socha, Artur Kuliga, Marcin Bednarz oraz przedstawiciele instytucji szkolącej M- Powered Projects. Koordynator projektu przedstawiła wypracowaną część podręcznika. Marzena Wieczorek – osoba prowadząca szkolenie z zakresu zarządzania projektami przedstawiła swoje uwagi dotyczące tej części podręcznika. Podczas spotkania ustalono że kolejna sesja mentorska odbędzie się 3 lutego 2020r.

   

  Opracował Marcin Bednarz         

       

  Udział ZSKU w międzynarodowym szkoleniu w Irlandii w ramach projektu ERASMUS+
  dodany przez Aneta Bator dnia 2019-11-14
   
  2019Nov1419202033396700.jpg

  W dniach 3-8 listopada 2019 r pracownicy ZSKU w Krośnie wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym do Killary na zachodnim wybrzeżu Irlandii, który został zorganizowany w ramach projektu ERASMUS+.

  Szkolenie pod tytułem „PROJECT MANAGEMENT COURSE: SUCCESSFUL TEAM = SUCCESSFUL PROJECT” dotyczyło zarządzania projektami i miało formę warsztatów.

  W wyjeździe uczestniczyli: Wicedyrektor Marcin Bednarz oraz Aneta Bator, Danuta Biernat, Artur Kuliga i Zdzisław Socha. W trakcie zajęć w kooperacji z partnerami z Czech reprezentującymi instytucje zajmujące się projektami edukacyjnymi i społecznymi przepracowane zostały kluczowe zagadnienia zarzadzania projektami:

  - istota zarzadzania projektami

  - struktura i przebieg projektu

  - organizacja pracy w projekcie, podział zadań

  - motywowanie i przywództwo

  - spotkania i komunikacja w projekcie

  - rozwiazywanie problemów i konfliktów w zespole projektowym

  - rozwój zespołu projektowego i balans pomiędzy życiem zawodowym i osobistym

  Po długich, pracowitych godzinach spędzonych na zajęciach, nagrodą były zdobyte doświadczenia oraz przepiękne widoki jesiennej ale i tak „zielonej Irlandii”.

  W tych zapadających w pamięć okolicznościach przyrody organizowane były również aktywności mające na celu budowanie i kształtowanie więzi w grupie (wycieczki piesze i rowerowe, rywalizacja drużynowa w rozwiazywaniu zadań oraz podejmowanie wyzwań w parku linowym)

  W lutym 2020 r planowana jest kolejna część szkolenia związanego z zarządzaniem projektami, dotycząca miedzy innymi ustalania celów w projektach i analizowania ryzyka. Miejmy nadzieje, że tak samo, jak pierwsza część przyniesie dużo pozytywnych doświadczeń, które zostaną wykorzystane z pożytkiem dla szkoły, uczniów i słuchaczy.

  Aneta Bator         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

  1. Przydatne linki