Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Podstawowe informacje i godziny pracy pedagoga szkolnego
Data modyfikacji 2020-09-13

Drogi Uczniu!
 
    Jeżeli potrzebujesz pomocy, rady czy wsparcia w swoich problemach szkolnych, osobistych  lub innych dotyczących Ciebie lub Twoich kolegów zwróć się do pedagoga szkolnego.
 

Pedagog szkolny

mgr Anna Korab

PONIEDZIAŁEK         8:00 - 12:00

 WTOREK                 14:00 – 16:00

CZWARTEK             14:00 – 16:00 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna >>>  
 Informacje dla rodziców >>>  
 Gdzie szukać pomocy >>>  
 

     

Nasze dzieci i zagrożenia - Dopalacze – wypalacze
Data modyfikacji 2019-02-06

Nasze dzieci i zagrożenia - Dopalacze – wypalacze

 

Co to są „dopalacze”?

            Dopalacze to grupa  substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym. Reklamowane są m.in. jako „smart drugs” („sprytne substancje, zwiększające spryt i inteligencję”) – usprawniające pamięć, koncentrację uwagi. W zależności od typu produktu, imitują swoje nielegalne odpowiedniki:

- środki stymulujące (podobnie jak amfetamina),

- euforyzujące (jak tabletki ekstazy),

- relaksujące (jak konopie indyjskie),

- psychodeliczne i halucynogenne (jak LSD).

Są wśród nich substancje pochodzenia zarówno syntetycznego, jak i naturalnego (roślinnego). Wiele z nich ma atrakcyjne, zachęcające nazwy, jak: „Szałwia wieszcza”, „Zioła marzeń”, „Ogon lwa ”, itp.

            Strony internetowe poświęcone „dopalaczom” są przeważnie prowadzone
przez użytkowników narkotyków albo producentów i służą promocji tych środków. Prezentowane informacje nie są więc wiarygodne. Rzetelne informacje można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowanej
przez specjalistów.

www.dopalaczeinfo.pl,

 

Dlaczego pojawiły się dopalacze?

            Spadek dostępności narkotyków i obawa młodzieży przed wejściem w konflikt z prawem powodują, że liczba użytkowników narkotyków, zwłaszcza w Polsce, nie wzrasta. Powoduje
to zmniejszenie zysków producentów i handlarzy. Przemysł narkotykowy wprowadza więc
na rynek nowe środki, które nie figurują na liście substancji zabronionych. Taką próbą ominięcia przepisów prawa są właśnie „dopalacze”. Ich promocja, jako środków użytecznych
i bezpiecznych, prowadzona jest na licznych, specjalnie utworzonych stronach internetowych adresowanych do młodych odbiorców.

 

Dlaczego niektóre nastolatki sięgają po narkotyki?

 • Ucieczka od problemów (nadmierne wymagania ze strony szkoły, rozpad rodziny
  czy trudności w relacjach z rówieśnikami).
 • Poczucie nudy, brak atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 • Poszukiwanie pobudzenia (niektóre nastolatki wierzą, że używanie narkotyków może dawać przyjemne wrażenia fizyczne i psychiczne, a wprowadzenie się w stan silnego pobudzenia pozwala osiągnąć wspaniałe samopoczucie).
 • Poczucie pewności siebie w sytuacjach społecznych (niektórzy z nich widzą
  w narkotykach sposób na dodanie sobie odwagi i pewności siebie w relacjach
  z rówieśnikami.)
 • Chęć przystosowania się do grupy (młodzi ludzie pragną być akceptowani
  przez rówieśników, chcą być postrzegani przez kolegów jako „fajni kumple”. Sięgają
  po narkotyki w przekonaniu, że pomogą im one w dopasowaniu się do grupy rówieśniczej.)
 • Ciekawość.

Co powstrzymuje młodzież przed sięganiem po narkotyki?:

 1. Dezaprobata dla używania narkotyków wyrażana przez znaczące osoby z bliskiego otoczenia (rodziców, przyjaciół, krewnych, innych dorosłych);
 2. Strach przed konsekwencjami prawnymi (wejściem w konflikt z prawem);
 3. Posiadanie wielu zainteresowań, aktywne spędzanie czasu wolnego (liczne hobby, wolontariat);
 4. Brak pieniędzy na zakup narkotyków;
 5. Złe doświadczenie z próbowaniem narkotyków (fatalne samopoczucie, nieprzyjemne objawy);
 6. Przekonanie, że narkotyki rujnują zdrowie człowieka;
 7. Obawa przed uzależnieniem się;
 8. Obawa przed utratą kontroli nad sobą. Pod wpływem narkotyków można zrobić coś, czego później będzie się żałować;
 9. Silna więź z rodzicami;
 10. Pozytywny stosunek do szkoły;
 11. Regularne praktyki religijne;
 12. Stała opieka dorosłych.

 

Elżbieta Boś – pedagog szkolny       

     

UWAGA RODZICE!
Data modyfikacji 2014-11-17

    Dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i zainteresowanie sprawami Twojego dziecka na pewno pomogą uchronić je przed kontaktem z narkotykami.

    W ostatnich latach na rynku pojawiły się nowe substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym. Funkcjonowały pod nazwą „dopalacze”. Po zamknięciu sklepów z „dopalaczami” pojawiły się nowe. DESIGNER DRUGS (DD), RESEARCH CHEMICALS (RC). Pod tymi nazwami kryją się obecnie sklepy internetowe, prowadzące sprzedaż tych substancji. Nowe narkotyki z założenia imitują te tradycyjne, powodując niebezpieczne dla zdrowia skutki.

Jak działają?

SUBSTANCJE STYMULUJĄCE – powodują rozdrażnienie i trudności w koncentracji uwagi. Po kilku godzinach od zażycia pojawia się „zejście” objawiające się wyczerpaniem, zaburzeniami rytmu serca, nudnościami, niepokojem, a w skrajnych przypadkach nieprzyjemnymi halucynacjami, najczęściej słuchowymi.

MIESZANKI ZIOŁOWE, KANABINOIDY – zażycie ich prowadzi do efektów niepożądanych postaci kołatania serca, uczucia duszności, zaburzeń orientacji, niepokoju, stanów lękowych.

HALUCYNOGENY – zażycie często prowadzi do „bad tripów”, czyli „złych podróży”, w trakcie których osoba, która zażyła substancję doświadcza silnie obniżonego nastroju, lęków, uczucia zagrożenia, mogą też pojawić się zaburzenia osobowości i myśli samobójcze.

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE NA KAŻDEGO DZIAŁAJĄ INACZEJ. PRODUCENCI ZAPEWNIAJĄ, ŻE OFEROWANE PRZEZ NICH PRODUKTY SĄ POCHODZENIA NATURALNEGO – TO NIEPRAWDA!

NOWE NARKOTYKI (DESIGNER DRUGS, RESEARCH CHEMICALS) TO NOWE SUBSTANCJE, KTÓRYCH DZIAŁANIE NA ORGANIZM CZŁOWIEKA NIE ZOSTAŁO DO KOŃCA POZNANE I NIEZWYKLE ŁATWO JE PRZEDAWKOWAĆ. LEKARZE CZĘSTO NIE WIEDZĄ JAK POSTĘPOWAĆ PRZY TAKIM ZATRUCIU. ZAŻYWANIE ICH MOŻE SPOWODOWAĆ TZW. „GATEWAY EFFECT”, CZYLI SIĘGANIE PO CORAZ BARDZIEJ UZALEŻNIAJĄCE SUBSTANCJE.

    Jeśli Twoje dziecko zaczęło zachowywać się w sposób nietypowy, spędza więcej czasu poza domem z grupą nowych znajomych, a jednocześnie unika kontaktu z rodzicami (opiekunami), opuszcza się w nauce, zaniedbuje swój wygląd lub też zamyka się na długie godziny w swoim pokoju – SPRAWD¬ CO SIĘ DZIEJE. Być może zażywa narkotyki.


Zwróć uwagę na następujące sygnały:


Rozszerzone źrenice, wytrzeszcz oczu, słowotok, nadmierna ruchliwość, zaburzenia snu, chudnięcie, zmienność nastrojów, trudności w koncentracji uwagi, niepokój, ataki agresji, krwotoki z nosa – te objawy mogą świadczyć o tym, że dziecko zażywa SUBSTANCJE STYMULUJĄCE. Najczęściej występują pod postacią białego proszku, którego ślady w pokoju lub rzeczach dziecka powinny wzbudzić Twój niepokój.

Nietypowy zapach włosów i ubrania, nadmierna wesołość, przekrwione oczy, kaszel, zwiększony apetyt, zaburzenia koordynacji ruchowej powinny wzbudzić podejrzenia, że dziecko może palić MIESZANKI ZIOŁOWE (KANABINOIDY). W pokoju może unosić się zapach dymu, w kieszeniach ubrań mogą znajdować się suszone rozdrobnione liście, jak również inne akcesoria – szklane fifki, bibułki, zapalniczka, charakterystyczne foliowe torebki.

Nieobecny wzrok, zaburzenia percepcji i świadomości, nadwrażliwość zmysłów, halucynacje wzrokowe i słuchowe, lęk, panika, urojenia mogą świadczyć o zażyciu SUBSTANCJI HALUCYNOGENNYCH. W przypadku przedawkowania wystąpić mogą: dreszcze, ślinotok, wymioty, zesztywnienie lub zwiotczenie mięśni. Kontakt z osobą, która zażyła halucynogen może być znacznie utrudniony.

CO ROBIĆ, gdy podejrzewasz, że dziecko bierze narkotyki?

 • Zacznij działać, problem sam się nie rozwiąże,
 • Odłóż emocje, włącz rozum,
 • Dowiedz się jak najwięcej o substancjach psychoaktywnych,
 • Ustal reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegaj –  stosuj zasadę ograniczonego zaufania,
 • Okazuj miłość i zainteresowanie swojemu dziecku,
 • Korzystaj ze wsparcia,
 • Nie usprawiedliwiaj nieobecności w szkole,
 • Nie wstydź się i nie ukrywaj problemu,
 • Szukaj specjalistów zajmujących się uzależnieniami.

Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej
800 060 800Pedagog Szkolny
Joanna Brzezińska       

     

Program Stypendialny Miasta Krosna
Data modyfikacji 2016-09-21

Uczeń może ubiegać się o  jedno z niżej wymienionych stypendiów:
 • Stypendium „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe
 • Stypendium „Krośnieński Omnibus” za wybitne wyniki w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (od klasy II),
 • „Stypendium Młodego Zawodowca” dla najlepszych uczniów w zawodzie.
 Z wnioskiem o stypendium może wystąpić: rodzic/prawny opiekun ucznia, pełnoletni uczeń, wychowawca klasy, opiekun ucznia realizującego indywidualny tok (program) nauczania, przewodniczący samorządu uczniowskiego, dyrektor krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu, sekcji, stowarzyszenia działającego w Krośnie, którą uczeń reprezentuje, oraz pracodawca, u którego uczeń odbył, co najmniej miesięczną praktykę zawodową.
  Więcej >>>  
     

     

SZKOLNY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
Data modyfikacji 2014-04-16

DAR KRWI – DAREM ŻYCIA

Drogi Uczniu/Słuchaczu

dołącz do nas i zostań Honorowym Dawcą Krwi.

Zgłoś się do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.


Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi poniżej. PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI NA ROK SZKOLNY 2013/2014  
 CO TO JEST KREW >>>  
 HONOROWI KRWIODAWCY >>>  
 INFORMACJE TELEADRESOWE >>>       

     

Informator o Instytucjach Świadczących Pomoc i Wsparcie
Data modyfikacji 2014-10-29

Informator o Instytucjach Świadczących Pomoc i Wsparcie Pobierz informator >>>  
     

     

Informacje o cyberprezemocy i uzależnieniach od Internetu
Data modyfikacji 2014-04-16

    Proszę o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o cyberprzemocy i uzależnieniach od Internetu. Cyberprzemoc >>>  
 Uzależnienia od Internetu >>>  
   

     

Cyberprzemoc i bezpieczeństwo w sieci
Data modyfikacji 2019-03-07

Cyberprzemoc to takie zachowanie, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. Osoby, które stosują cyberprzemoc używają do tego celu Internetu albo telefonów komórkowych.

            W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, cyberprzemoc nie zostawia śladów
na ciele i nie widać jej gołym okiem. Osoby, które doświadczyły cyberprzemocy czują się zranione i bardzo przeżywają to, co je spotkało. Pojawiają się u nich nieprzyjemne myśli i uczucia takie jak bezradność, wstyd, upokorzenie, strach, a czasem również złość.

            Osoba, której przytrafiła się taka sytuacja często ma wrażenie, że wszyscy widzieli lub mogą zobaczyć te nieprzyjemne materiały. Obawia się, że jej znajomi odwrócą się od niej i nie będzie mogła liczyć na ich wsparcie. To powoduje, że czuje się bardzo samotna w tym, co ją spotkało.

Najważniejsze ustalenia badawczy wskazują na to, że:

 • co drugi młody internauta (52%) miał do czynienia z przemocą werbalną
  w Internecie lub poprzez telefon komórkowy,
 • 47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania,
 • 21% poniżania, ośmieszania i upokarzania,
 • 16% straszenia i szantażowana,
 • ponad połowa (57%) internautów w wieku 12-17 była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew ich woli.

Przemoc w sieci może dotknąć ich  równie mocno jak przemoc fizyczna.

 

Cyberprzemoc to takie zachowania jak:

 • ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś za pomocą Internetu albo telefonu komórkowego,
 • podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, wiadomościach e-mail lub komunikatorach,
 • włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu społecznościowym, konto komunikatora),
 • publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć, albo informacji, które kogoś ośmieszają,
 • tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów,
 • pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach, portalach społecznościowych.

 

Cyberprzemoc ma miejsce między innymi, gdy:

 •   ktoś zamieszcza Twoje zdjęcia w internecie bez Twojej zgody,
 •  ktoś umieszcza w sieci  czy  rozsyła  na Twój temat nieprawdziwe 
    informacje  lub takie, których się wstydzisz,
 •   ktoś ośmiesza Cię lub nęka podszywając się pod Ciebie.

Może znasz tę osobę, może masz podejrzenie kto to może być, a może nie masz pojęcia, kto może Ci tak dokuczać.

 

Jeśli przytrafiła Ci się taka sytuacja, bardzo możliwe, że:

 • czujesz wstyd, że coś takiego pojawiło się w sieci i wielu Twoich znajomych
  to widziało,
 • boisz się, że dowie się o tym większa grupa osób,
 • jesteś zły, że Cię to spotkało,
 • obawiasz się, że gdy opowiesz o tym bliskiej osobie, ktoś będzie próbował się zemścić,
 • masz poczucie winy, że nie potrafiłeś tego przewidzieć,
 • odczuwasz bezradność, że nie możesz tego zmienić.

 

Jeśli doświadczasz cyberprzemocy:

 •  Powiedz o tym zaufanej osobie dorosłej - z jej pomocą będzie Ci łatwiej poradzić sobie z tą sytuacją.
 • Postaraj się nie kontaktować ze sprawcą cyberprzemocy i nie odpowiadać na jego zaczepki. Dzięki temu unikniesz prowokowania go do dalszych działań.
 • Zachowaj wszystkie dowody cyberprzemocy - nie kasuj smsów, e-maili, rozmów
  na czatach lub komunikatorach.
 • Jeśli ktoś dokucza Ci na jakiejś stronie WWW, zrób zrzut ekranu - aby zachować to, co widzisz na ekranie wciśnij klawisz "Print Screen" (Prt Sc), a następnie otwórz program tekstowy (np. Word) lub graficzny (np. Paint) i wklej tam screen naciskając jednocześnie klawisze "Ctrl" i "V". Pamiętaj, aby zapisać plik!

 

Jeśli jesteś świadkiem cyberprzemocy:

 • Nie przesyłaj dalej ośmieszających wiadomości.
 • Pomóż pokrzywdzonej osobie poprzez poinformowanie kogoś dorosłego o jej sytuacji.
 • Zaproponuj pokrzywdzonej osobie kontakt z Helpline.org.pl.
 • Jeśli znalazłeś w sieci lub otrzymałeś przez telefon informacje ośmieszające kogoś - zatrzymaj łańcuszek cyberprzemocy - nie przesyłaj tych informacji dalej – zgłoś tę sytuację do Helpline.org.pl.

Helpline.org.pl jest wspólnym projektem Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange. Jego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie. Konsultanci Helpline udzielają także porad rodzicom, opiekunom.

 

Kontakt z konsultantami jest możliwy:

 

Elżbieta Boś – pedagog szkolny

        

     

Kącik pedagoga ZSKU Krosno
dodany przez Joanna Baran dnia 2020-04-14

Drodzy Uczniowie oraz Wychowankowie internatu

 

Obecny czas jest trudny dla nas wszystkich. Konieczność pozostawania w domach, zmierzenie się z nową rzeczywistością, dostosowanie do wielu ograniczeń oraz zdalna nauka stanowią wiele wyzwań zarówno dla Was – uczniów, jak i dla nas nauczycieli.  W związku z zaistniałą sytuacją przesyłam Wam kilka linków, ciekawych materiałów oraz numery telefonów, które mogą się przydać, zaciekawić Was lub po prostu poprawić humor w tym, tak trudnym, okresie izolacji domowej.  Ponad to zostawiam Wam także o dyspozycji mój adres mailowy joabaran@wp.pl  pod którym czekam na Was, jeśli będziecie czegokolwiek potrzebowali! Można mnie także znaleźć na komunikatorze Messenger ;)  Pamiętajcie, że największa odwaga to umiejętność proszenia o pomoc!

1. Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

2. Jak radzić sobie ze stresem? Kilka słów o emocjach

https://www.youtube.com/watch?v=_4P3j9FofAQ

https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ

 

3. Muzyka relaksacyjna, dodająca siły

https://www.tajemnice-swiata.pl/czestotliwosci-solfezowe/

 

 • 396 Hz – obniża poczucie winy i strachu
 • 417 Hz - ułatwia przemiany, pobudza kreatywne myślenie, pasje, pogłębia odczuwanie radości i przyjemności
 • 174 Hz – uwalnia od podświadomych lęków i traum, pomaga także uśmierzyć ból i wspiera pracę narządów wewnętrznych
 • 285 Hz – przyspiesza rozwój świadomości oraz odbudowuje tkanki
 • 639 Hz FA – połączenie, relacje międzyludzkie

 

4. Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

https://youtu.be/GrvaY1RbSYk

 

5. Wieczór filmowy

 • „W pogoni za szczęściem”
 • „Nietykalni”
 • „Był sobie chłopiec”
 • „W głowie się nie mieści”
 • „Coco”
 • „Slumdog, milioner z ulicy”
 • „Trolle”
 • „Dom”
 • „Mały Książę”
 • „Cudowny chłopiec”
 • „Jak zostać kotem?”
 • „Vaiana: Skarb Oceanu”
 • „Sing”
 • „Mój przyjaciel Hachiko”
 • „Najlepszy”
 • „Ponad wszystko”

 

Nie zniechęcajcie się dużą ilością pozycji animowanych – pamiętajcie, że dorastanie to nie problem!

Problemem jest zapominanie, że było się dzieckiem! <3

 

Pozdrawiam Was serdecznie, łączę uściski i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem!

 

Wasz pedagog szkolny i wychowawca

Joanna Baran

        

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2022

 1. Przydatne linki