ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Podstawowe informacje i godziny pracy pedagoga szkolnego
Data modyfikacji 2018-10-19

Drogi Uczniu!
 
    Jeżeli potrzebujesz pomocy, rady czy wsparcia w swoich problemach szkolnych, osobistych  lub innych dotyczących Ciebie lub Twoich kolegów zwróć się do pedagoga szkolnego.
 

Pedagog Szkolny

mgr Elżbieta Boś

Środa - 13:00 -16:00

Czwartek - 9:00 – 11:00

Piątek - 14:00 – 16:00 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna >>>  
 Informacje dla rodziców >>>  
 Gdzie szukać pomocy >>>  
 

     

Nasze dzieci i zagrożenia - Dopalacze – wypalacze
Data modyfikacji 2019-02-06

Nasze dzieci i zagrożenia - Dopalacze – wypalacze

 

Co to są „dopalacze”?

            Dopalacze to grupa  substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym. Reklamowane są m.in. jako „smart drugs” („sprytne substancje, zwiększające spryt i inteligencję”) – usprawniające pamięć, koncentrację uwagi. W zależności od typu produktu, imitują swoje nielegalne odpowiedniki:

- środki stymulujące (podobnie jak amfetamina),

- euforyzujące (jak tabletki ekstazy),

- relaksujące (jak konopie indyjskie),

- psychodeliczne i halucynogenne (jak LSD).

Są wśród nich substancje pochodzenia zarówno syntetycznego, jak i naturalnego (roślinnego). Wiele z nich ma atrakcyjne, zachęcające nazwy, jak: „Szałwia wieszcza”, „Zioła marzeń”, „Ogon lwa ”, itp.

            Strony internetowe poświęcone „dopalaczom” są przeważnie prowadzone
przez użytkowników narkotyków albo producentów i służą promocji tych środków. Prezentowane informacje nie są więc wiarygodne. Rzetelne informacje można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowanej
przez specjalistów.

www.dopalaczeinfo.pl,

 

Dlaczego pojawiły się dopalacze?

            Spadek dostępności narkotyków i obawa młodzieży przed wejściem w konflikt z prawem powodują, że liczba użytkowników narkotyków, zwłaszcza w Polsce, nie wzrasta. Powoduje
to zmniejszenie zysków producentów i handlarzy. Przemysł narkotykowy wprowadza więc
na rynek nowe środki, które nie figurują na liście substancji zabronionych. Taką próbą ominięcia przepisów prawa są właśnie „dopalacze”. Ich promocja, jako środków użytecznych
i bezpiecznych, prowadzona jest na licznych, specjalnie utworzonych stronach internetowych adresowanych do młodych odbiorców.

 

Dlaczego niektóre nastolatki sięgają po narkotyki?

 • Ucieczka od problemów (nadmierne wymagania ze strony szkoły, rozpad rodziny
  czy trudności w relacjach z rówieśnikami).
 • Poczucie nudy, brak atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 • Poszukiwanie pobudzenia (niektóre nastolatki wierzą, że używanie narkotyków może dawać przyjemne wrażenia fizyczne i psychiczne, a wprowadzenie się w stan silnego pobudzenia pozwala osiągnąć wspaniałe samopoczucie).
 • Poczucie pewności siebie w sytuacjach społecznych (niektórzy z nich widzą
  w narkotykach sposób na dodanie sobie odwagi i pewności siebie w relacjach
  z rówieśnikami.)
 • Chęć przystosowania się do grupy (młodzi ludzie pragną być akceptowani
  przez rówieśników, chcą być postrzegani przez kolegów jako „fajni kumple”. Sięgają
  po narkotyki w przekonaniu, że pomogą im one w dopasowaniu się do grupy rówieśniczej.)
 • Ciekawość.

Co powstrzymuje młodzież przed sięganiem po narkotyki?:

 1. Dezaprobata dla używania narkotyków wyrażana przez znaczące osoby z bliskiego otoczenia (rodziców, przyjaciół, krewnych, innych dorosłych);
 2. Strach przed konsekwencjami prawnymi (wejściem w konflikt z prawem);
 3. Posiadanie wielu zainteresowań, aktywne spędzanie czasu wolnego (liczne hobby, wolontariat);
 4. Brak pieniędzy na zakup narkotyków;
 5. Złe doświadczenie z próbowaniem narkotyków (fatalne samopoczucie, nieprzyjemne objawy);
 6. Przekonanie, że narkotyki rujnują zdrowie człowieka;
 7. Obawa przed uzależnieniem się;
 8. Obawa przed utratą kontroli nad sobą. Pod wpływem narkotyków można zrobić coś, czego później będzie się żałować;
 9. Silna więź z rodzicami;
 10. Pozytywny stosunek do szkoły;
 11. Regularne praktyki religijne;
 12. Stała opieka dorosłych.

 

Elżbieta Boś – pedagog szkolny       

     

UWAGA RODZICE!
Data modyfikacji 2014-11-17

    Dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i zainteresowanie sprawami Twojego dziecka na pewno pomogą uchronić je przed kontaktem z narkotykami.

    W ostatnich latach na rynku pojawiły się nowe substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym. Funkcjonowały pod nazwą „dopalacze”. Po zamknięciu sklepów z „dopalaczami” pojawiły się nowe. DESIGNER DRUGS (DD), RESEARCH CHEMICALS (RC). Pod tymi nazwami kryją się obecnie sklepy internetowe, prowadzące sprzedaż tych substancji. Nowe narkotyki z założenia imitują te tradycyjne, powodując niebezpieczne dla zdrowia skutki.

Jak działają?

SUBSTANCJE STYMULUJĄCE – powodują rozdrażnienie i trudności w koncentracji uwagi. Po kilku godzinach od zażycia pojawia się „zejście” objawiające się wyczerpaniem, zaburzeniami rytmu serca, nudnościami, niepokojem, a w skrajnych przypadkach nieprzyjemnymi halucynacjami, najczęściej słuchowymi.

MIESZANKI ZIOŁOWE, KANABINOIDY – zażycie ich prowadzi do efektów niepożądanych postaci kołatania serca, uczucia duszności, zaburzeń orientacji, niepokoju, stanów lękowych.

HALUCYNOGENY – zażycie często prowadzi do „bad tripów”, czyli „złych podróży”, w trakcie których osoba, która zażyła substancję doświadcza silnie obniżonego nastroju, lęków, uczucia zagrożenia, mogą też pojawić się zaburzenia osobowości i myśli samobójcze.

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE NA KAŻDEGO DZIAŁAJĄ INACZEJ. PRODUCENCI ZAPEWNIAJĄ, ŻE OFEROWANE PRZEZ NICH PRODUKTY SĄ POCHODZENIA NATURALNEGO – TO NIEPRAWDA!

NOWE NARKOTYKI (DESIGNER DRUGS, RESEARCH CHEMICALS) TO NOWE SUBSTANCJE, KTÓRYCH DZIAŁANIE NA ORGANIZM CZŁOWIEKA NIE ZOSTAŁO DO KOŃCA POZNANE I NIEZWYKLE ŁATWO JE PRZEDAWKOWAĆ. LEKARZE CZĘSTO NIE WIEDZĄ JAK POSTĘPOWAĆ PRZY TAKIM ZATRUCIU. ZAŻYWANIE ICH MOŻE SPOWODOWAĆ TZW. „GATEWAY EFFECT”, CZYLI SIĘGANIE PO CORAZ BARDZIEJ UZALEŻNIAJĄCE SUBSTANCJE.

    Jeśli Twoje dziecko zaczęło zachowywać się w sposób nietypowy, spędza więcej czasu poza domem z grupą nowych znajomych, a jednocześnie unika kontaktu z rodzicami (opiekunami), opuszcza się w nauce, zaniedbuje swój wygląd lub też zamyka się na długie godziny w swoim pokoju – SPRAWD¬ CO SIĘ DZIEJE. Być może zażywa narkotyki.


Zwróć uwagę na następujące sygnały:


Rozszerzone źrenice, wytrzeszcz oczu, słowotok, nadmierna ruchliwość, zaburzenia snu, chudnięcie, zmienność nastrojów, trudności w koncentracji uwagi, niepokój, ataki agresji, krwotoki z nosa – te objawy mogą świadczyć o tym, że dziecko zażywa SUBSTANCJE STYMULUJĄCE. Najczęściej występują pod postacią białego proszku, którego ślady w pokoju lub rzeczach dziecka powinny wzbudzić Twój niepokój.

Nietypowy zapach włosów i ubrania, nadmierna wesołość, przekrwione oczy, kaszel, zwiększony apetyt, zaburzenia koordynacji ruchowej powinny wzbudzić podejrzenia, że dziecko może palić MIESZANKI ZIOŁOWE (KANABINOIDY). W pokoju może unosić się zapach dymu, w kieszeniach ubrań mogą znajdować się suszone rozdrobnione liście, jak również inne akcesoria – szklane fifki, bibułki, zapalniczka, charakterystyczne foliowe torebki.

Nieobecny wzrok, zaburzenia percepcji i świadomości, nadwrażliwość zmysłów, halucynacje wzrokowe i słuchowe, lęk, panika, urojenia mogą świadczyć o zażyciu SUBSTANCJI HALUCYNOGENNYCH. W przypadku przedawkowania wystąpić mogą: dreszcze, ślinotok, wymioty, zesztywnienie lub zwiotczenie mięśni. Kontakt z osobą, która zażyła halucynogen może być znacznie utrudniony.

CO ROBIĆ, gdy podejrzewasz, że dziecko bierze narkotyki?

 • Zacznij działać, problem sam się nie rozwiąże,
 • Odłóż emocje, włącz rozum,
 • Dowiedz się jak najwięcej o substancjach psychoaktywnych,
 • Ustal reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegaj –  stosuj zasadę ograniczonego zaufania,
 • Okazuj miłość i zainteresowanie swojemu dziecku,
 • Korzystaj ze wsparcia,
 • Nie usprawiedliwiaj nieobecności w szkole,
 • Nie wstydź się i nie ukrywaj problemu,
 • Szukaj specjalistów zajmujących się uzależnieniami.

Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej
800 060 800Pedagog Szkolny
Joanna Brzezińska       

     

Program Stypendialny Miasta Krosna
Data modyfikacji 2016-09-21

Uczeń może ubiegać się o  jedno z niżej wymienionych stypendiów:
 • Stypendium „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe
 • Stypendium „Krośnieński Omnibus” za wybitne wyniki w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (od klasy II),
 • „Stypendium Młodego Zawodowca” dla najlepszych uczniów w zawodzie.
 Z wnioskiem o stypendium może wystąpić: rodzic/prawny opiekun ucznia, pełnoletni uczeń, wychowawca klasy, opiekun ucznia realizującego indywidualny tok (program) nauczania, przewodniczący samorządu uczniowskiego, dyrektor krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu, sekcji, stowarzyszenia działającego w Krośnie, którą uczeń reprezentuje, oraz pracodawca, u którego uczeń odbył, co najmniej miesięczną praktykę zawodową.
  Więcej >>>  
     

     

SZKOLNY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
Data modyfikacji 2014-04-16

DAR KRWI – DAREM ŻYCIA

Drogi Uczniu/Słuchaczu

dołącz do nas i zostań Honorowym Dawcą Krwi.

Zgłoś się do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.


Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi poniżej. PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI NA ROK SZKOLNY 2013/2014  
 CO TO JEST KREW >>>  
 HONOROWI KRWIODAWCY >>>  
 INFORMACJE TELEADRESOWE >>>       

     

Informator o Instytucjach Świadczących Pomoc i Wsparcie
Data modyfikacji 2014-10-29

Informator o Instytucjach Świadczących Pomoc i Wsparcie Pobierz informator >>>  
     

     

Informacje o cyberprezemocy i uzależnieniach od Internetu
Data modyfikacji 2014-04-16

    Proszę o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o cyberprzemocy i uzależnieniach od Internetu. Cyberprzemoc >>>  
 Uzależnienia od Internetu >>>  
   

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2018

Przydatne linki