ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  Opiekunka środowiskowa

  dodany przez dnia 2011-02-26

  Nazwa zawodu: opiekunka środowiskowa
  Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
  Forma: zaoczna


      Opiekunka środowiskowa to kierunek dla osób komunikatywnych, kreatywnych, chętnych do współdziałania ze względu na charakter pracy - z człowiekiem chorym i niesamodzielnym.
  Celem kształcenia, w tym zawodzie, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań związanych z:

  • udzielaniem pomocy i świadczeniem usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia,
  • pomocą podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych, takich jak: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie,
  • pielęgnacją oraz dbałością o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych,
  • udzielaniem pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
  • mobilizowaniem podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań.
  Absolwent tego kierunku pracę znaleźć może:
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • domach opieki nad osobami starszymi,
  • zakładach opiekuńczo - wychowawczych,
  • ośrodkach terapeutycznych,
  • ośrodkach rehabilitacyjnych
  • fundacjach i stowarzyszeniach,
  • ma też możliwość otworzenia własnej działalności.
      Dodać należy, że zmieniająca się struktura wieku w państwach Europy powoduje, że wykwalifikowani asystenci osoby niepełnosprawnej (opiekunki środowiskowe) są pilnie poszukiwani zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy.
  Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA.

                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki