ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  Technik usług pocztowych i finansowych

  dodany przez dnia 2011-02-26

     Szkoła kształci dorosłych w systemie zaocznym.
      Przewidywane zajęcia edukacyjne z przedmiotów to: ● działalność usługowo – marketingowa ● usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym ● usługi finansowe w obrocie krajowym i zagranicznym ● pracownia pocztowo – finansowa ● język obcy zawodowy ● specjalizacja
     Praktyka zawodowa przewiduje, m.in. naukę organizacji urzędu pocztowego, wykonywanie czynności związanych z realizacją procedur usług pocztowych, obsługę kasową (w tym również w zakresie obsługiwania obrotu oszczędnościowego, czekowego, wpłat na rachunki bankowe i inne) oraz obsługę stanowisk ekspedycyjno – rozdzielczych.
  Podstawowym celem kształcenia słuchaczy jest przygotowanie ich do świadczenia usług pocztowych i finansowych w sektorze pocztowym na stanowiskach bezpośredniej obsługi klienta.
     Absolwenci mogą znajdować zatrudnienie w urzędach i agencjach pocztowych, bankach oraz firmach ubezpieczeniowych.
     Po ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego uzyskują tytuł: technik usług pocztowych i finansowych.                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki