ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  dodany przez dnia 2011-02-26

      Słuchacz ma możliwość wyboru języka, którego będzie się uczył. Absolwent uzyskuje tytuł: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, który zajmuje się, m. in.: przygotowaniem i prezentacją analiz dotyczących warunków bhp w zakładzie pracy; opracowaniem propozycji usunięcia występujących zagrożeń; określaniem przyczyny wypadków w pracy i wnioskowaniem o ich usunięcie; prowadzeniem rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych; wstrzymywaniem pracy maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników; odsuwaniem od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; prowadzeniem szkolenia wstępnego nowo przyjętych pracowników.
      Zgodnie z wprowadzonym, w 1991 roku, zapisem do Kodeksu pracy, mówiące o tym, że wszystkie zakłady pracy zatrudniające powyżej 10 pracowników są zobowiązane do tworzenia służby BHP. Wykształceni przez nas absolwenci kierunku: technik bezpieczeństwa i higieny pracy posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Kształcimy techników bhp zgodnie z koncepcją kształcenia szerokoprofilowego - nasi absolwenci posiadają kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych rodzajach działalności gospodarczej. Przyjmując, że technik bhp w ramach swojej pracy zetknie się z problematyką budowlaną, procesami elektromaszynowymi i chemicznymi, kładziemy nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z tymi dziedzinami.
  W podstawie programowej uwzględniamy również zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska.
                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki