ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  Technik ochrony fizycznej osób i mienia

  dodany przez dnia 2011-02-26

      Czas trwania nauki - 2 lata.
      Kierunek: Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia wyposaża słuchaczy w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ochrony oraz pełnienia funkcji kierowniczych w agencjach ochrony.
      Słuchacze są przygotowywani do działań zapobiegających wykroczeniom przeciwko mieniu, przestępstwom, szkodom ponoszonym z ich winy oraz wtargnięciom na tereny chronione. Posiadają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywania, planowania i zarządzania procesami związanymi z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
      Absolwent posiadający tytuł Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia posiada praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie do kierowania jednostką organizacyjną uprawnioną, zgodnie z przepisami prawa, statusem, umową, do zarządzania nią, w tym do ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, do organizowania wewnętrznych służb ochrony oraz do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki