ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

  dodany przez dnia 2017-05-12

  Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych

   

  Prowadzimy bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach:

   

   

  • Prowadzenie rachunkowości
  • Prowadzenie sprzedaży
  • Prowadzenie działalności handlowej
  • Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
  • Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
  • Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
  • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
  • Drukowanie cyfrowe
  • Wykonywanie usług kelnerskich
  • Organizacja usług gastronomicznych
  • Wykonywanie kompozycji florystycznych
  • Organizacja i prowadzenie archiwum
  • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
  • inne kursy

   

   

      Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

      Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. (Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje)

   

  Informacje na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych >>>


  Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzona jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego
                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki