ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH

  dodany przez dnia 2017-05-12

  • Szkoły Policealne dla Dorosłych

  oferowane kierunki:

   

  • Technik masażysta NOWOŚĆ
  • Terapeuta zajęciowy NOWOŚĆ
  • Opiekunka dziecięca NOWOŚĆ
  • Asystent osoby niepełnosprawnej NOWOŚĆ
  • Technik rachunkowości - 2 lata (4 semestry)
  • Technik administracji - 2 lata (4 semestry)
  • Technik informatyk - 2 lata (4 semestry)
  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 2 lata (4 semestry)
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku (3 semestry)
  • Technik usług kosmetycznych - 2 lata (4 semestry)
  • Technik archiwista - 2 lata (4 semestry)
  • Opiekunka środowiskowa - 1 rok (2 semestry)
  • Opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata (4 semestry)
  • Opiekun medyczny - 1 rok (2 semestry)
  • Florysta - 1 rok (2 semestry)

  Konsultacje odbywają się w trybie zaocznym 2-3 razy w tygodniu
  w dni powszednie od godz. 15:00 - 19:05 
  w soboty od godz. 8:00- 13:05

  Terminy rekrutacji:
   

  Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyjęcie - druk do uzupełnienia
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
  • dokument tożsamości do wglądu
  • 1 zdjęcie
  • zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki