ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  TECHNIK ARCHIWISTA

  dodany przez dnia 2015-06-12

  Czas trwania nauki – 2 lata.
  Kształcenie w zawodzie technik archiwista, ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych, takich jak:

  • zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego,
  • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego,
  • opracowywanie zasobu archiwalnego,
  • klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji archiwalnej,
  • opracowywanie inwentarza książkowego,
  • obsługiwanie komputerowego systemu informacji archiwalnej,
  • zabezpieczanie dokumentacji archiwalnej,
  • zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych,

  Absolwenci mogą podjąć pracę w archiwach państwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby historyczne i bieżące, składnicach akt oraz w archiwach zakładowych.
                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki