ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA

  dodany przez dnia 2015-06-12

  2 – letni okres nauczania

      Opiekunka dziecięca to zawód dla osób, które lubią małe dzieci, są spontanicznie i swobodnie nawiązują kontakt z dziećmi.
  Od opiekunki dziecięcej oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, obowiązkowości, cierpliwości, opanowania, spokoju, łagodności, ale równocześnie zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i prowadzenia go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Ważna jest więc umiejętność organizowania, prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka, kształtowanie pozytywnych cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków. Opiekunka dziecięca musi umieć doskonalić sprawność motoryczną i manualną dziecka, planować i organizować zabawy w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka, kształtować aktywność i samodzielność dziecka.
  Istotna cechą jest kreatywność opiekunki potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga, potrzebna, by cały czas utrzymywać kontrolę nad dzieckiem i uchronić je przed potencjalnymi niebezpieczeństwami. Czuwanie, nad zgodnym z normami żywieniowymi, odżywianiem dziecka, wdrażanie dzieci do posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami.
  Absolwenci w zawodzie opiekunka dziecięca mogą być zatrudnione w: żłobkach, domach dziecka, sanatoriach, oddziałach szpitalnych, hospicjach, środowisku domowym dziecka.

  Słuchacze zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (2 lub 3 kwalifikacje w wyodrębnionym zawodzie).

                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki