ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  OPIEKUN MEDYCZNY

  dodany przez dnia 2015-06-12

  Czas trwania nauki – 1 rok.

  Podstawowym celem kształcenia słuchacza w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowanie go do realizacji następujących zadań:

  • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio – psycho – społecznych,
  • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
  • konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
  • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

  Absolwent tego kierunku pracę znaleźć może:

  • w domach pomocy społecznej,
  • domach opieki nad osobami starszymi,
  • zakładach opiekuńczo - wychowawczych,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • ośrodkach terapeutycznych,
  • ośrodkach rehabilitacyjnych,
  • fundacjach i stowarzyszeniach,
  • ma też możliwość otworzenia własnej działalności.

  Według wielu prognoz rynku pracy, to właśnie opiekun medyczny będzie jednym z najbardziej poszukiwanych pracowników. I to już w niedalekiej przyszłości. Ma to związek z postępującym starzeniem się społeczeństwa. Coraz wyraźniej wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, co pozwala znaleźć zatrudnienie wielu osobom zarówno w kraju jak i za granicą.
                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki