ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  dodany przez dnia 2015-06-12

  Asystent osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym, w obszarze medyczno - społecznym, związanym z pomocą społeczną.
  Celem głównym działań zawodowych asystenta jest, systematyczne, wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.
  Asystent osoby niepełnosprawnej:

  • pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej,
  • planuje indywidualny program pomocy, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,
  • doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych i zawodowego przekwalifikowania się,
  • świadczy opiekę nad osobą niepełnosprawną w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego,
  • wspiera osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej,
  • motywuje osobę niepełnosprawną do aktywności społecznej i zawodowej.
  Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy.
  Asystent osoby niepełnosprawnej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  Perspektywy zatrudnienia: absolwenci kierunku asystent osoby niepełnosprawnej posiadają pełne uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, z osobami niewidomymi i głuchoniemymi, z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną psychicznie i ruchowo, z osobami chorymi na SM.
                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki