ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  Opiekun osoby starszej

  dodany przez dnia 2013-02-13

  Nazwa zawodu: opiekun osoby starszej
  Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
  Forma: zaoczna


      Opiekun osoby starszej to kierunek dla osób komunikatywnych, kreatywnych i chętnych do współdziałania ze względu na charakter pracy - z człowiekiem chorym i niesamodzielnym.
      Kształcenie w zawodzie: opiekun osoby starszej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:
  •    rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
  •    rozpoznawanie i interpretacja sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
  •    dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo - wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
  •    udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
  •    nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
      Zatem opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
      Absolwent kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:
  •    środowisku domowym podopiecznych,
  •    ośrodkach pomocy społecznej,
  •    instytucjach działających na rzecz osób starszych,
  •     w oddziałach szpitalnych,
  •    hospicjach,
  •    zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
  •    może również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.
      Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ.

                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki