ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  

  Opiekun w domu pomocy społecznej

  dodany przez dnia 2013-02-13

     Nazwa zawodu: opiekun w Domu Pomocy Społecznej
     Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
     Forma: zaoczna

  Charakterystyka zawodu:
      Podstawowym celem kształcenia opiekuna zatrudnionego w domu pomocy społecznej (DPS) jest przygotowanie go do realizacji następujących zadań:
  •    stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,
  •    towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej),
  •    organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną,
  •    aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.
  Perspektywy zawodowe:
      Absolwenci szkoły policealnej o kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą pracować w placówkach pomocy społecznej, takich jak:
  •    dom małego dziecka,
  •    hospicjum dla dzieci lub dorosłych,
  •    dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych,
  •    warsztaty terapii zajęciowej,
  •    ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
  •    oddział rehabilitacji w szpitalu.
      Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.
                      
   


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki