Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Stypendia szkolne (socjalne) dlla uczniów na rok szkolny 2022/2023
  dodany przez A.Korab dnia 2022-09-01

  • Uprawnieni - uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do czasu ukończen ia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
   

  • Kryterium:
  - dochodowe - od miesiąca stycznia 2022 r.- 600 zł netto na osobę w rodzinie
  - dodatkowe przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność , ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, uczeń pochodzi z rodziny niepełnej
   

  • Termin składania wniosków- od 1 do 15 września 2022 r.
   

  • Miejsce składania wniosków - Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a


  • Druki do pobrania  -w szkołach, na Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna
  oraz ze strony internetowej www.krosno.pl (zakładka Oświata).


  • Sposób realizacji stypendium - refundacja wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na rodzica lub ucznia.         
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

   

   

  Kursy językowe

  Edoo - neutralne