Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Konkurs dla uczniów ZSKU Krosno
  dodany przez Eugeniusz Gąsior dnia 2021-09-26

  Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ogłasza konkurs na:

  1. Zaprojektowanie Loga promującego edukację zdalną na platformie Moodle,
  2. Zaprojektowanie banneru promującego edukację zdalną na platformie Moodle.

  Uczestnicy konkursu

  Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – IV ZSKU Krosno.

  Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. Uczestnik może zgłosić jeden banner i logo w konkursie.
  2. Każda praca ma być pracą indywidualną.
  3. Wymogi techniczne pracy:
  •    Logo należy wykonać w programie do grafiki wektorowej,
  •    Banner może być wykonany w programach do grafiki rastrowej i wykorzystywać własne zdjęcia połaczone z projektem graficznym.
  •    Prace należy wyeksportować do formatu PNG (minimalny wymiar szerokości  - 2000px)
  •    Należy dołaczyć wersję roboczą/źródłową danego programu.
  •    Rozdzielczość min. 300 dpi.
  •    Pracę konkursową, zapisaną w formacie PNG oraz wersji roboczej, należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: macmgrokno@wp.pl.
  W temacie wiadomości należy wpisać: „KONKURS oraz imię i nazwisko uczestnika”.
  Termin nadsyłania prac - 10 grudzień 2021

  Nagrody
  1. Zwycięskie prace zostaną wykorzystane jako elementy identyfikacyjne i promujące stronę platformy Moodle ZSKU Krosno.
  2. Ocena celująca z przedmiotu „Pracownia poligraficznych procesów przygotowawczych”,
  3. Atrakcyjne nagrody rzeczowe.

  Prawa autorskie. Prawa osób trzecich.
  1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana praca konkursowa, zwana dalej „Utworem”, została przez niego wykonana osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu do niej wyłączne, pełne
  i nieograniczone prawa autorskie.
  2. Uczestnik konkursu przenosi na ZSKU Krosno prawa do ingerowania w strukturę Utworu, adaptacji oraz dokonywania zmian. Jedynie po stronie ZSKU Krosno leży prawo do publikowania Utworu. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłany Utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej.
  3. Utwór nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane na nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

            
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

   

   

  Kursy językowe

  Edoo - neutralne