Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  21 lutego - Dzień Języka Ojczystego
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-02-17
   
  2021Feb179444368400200.jpg

  Przybyła dusza na klęczkach do nieba w bożą obczyznę,

  Nie chciała patrzeć na gwiazdy i na wieczności pierwszyznę. 

  Nie chciała ulec weselu, ni nowym jaśnieć obliczem,

  Ani wspominać nikogo, ani zapomnieć o niczem. 

  I rozpuściła warkocze i pomyślała w błękicie,

  Że w niekochanych objęciach przemarnowała swe życie, 

  Bez zdrady i bez oporu, starannie kryjąc swą ranę,

  Pieściła usta nielube i oczy niemiłowane. 

  I trwała dla nich bezwolna, i kwitła dla nich bezduszna

  I przezywała je - losem i była losom posłuszna. 

  A że nie kochała tak tkliwie, a nie kochała tak czule,

  Że nikt w jej jasnym uśmiechu nie trafił myślą na bóle. 

  Lecz teraz nagle pojęła, że wobec Boga i nieba

  Już nic nie wolno ukrywać i nic ukrywać nie trzeba… 

  Bolesław Leśmian, Dusza w niebiosach

   

   

  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypada corocznie 21 lutego i został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Data święta upamiętnia tragiczne wydarzenia w Bangladeszu, kiedy to w roku 1952 zginęło 5 studentów w obronie języka bengalskiego. Wiele języków na świecie zagrożonych jest dziś wyginięciem, prawie połowie z 6 tysięcy za 2-3 pokolenia grozi zapomnienie. Podkreślenie znaczenia języka ojczystego i dialektów przyczynia się do rozwoju edukacji i wpływa na świadomość społeczeństwa, zarówno w znaczeniu lokalnym, jak i globalnym.

  W tym dniu na całym świecie organizowane są seminaria, konferencje, spotkania naukowe dotyczące roli języka rodzimego w kulturze, jak i w życiu codziennym. W naszym kraju w 2012 roku ruszyła kampania pod hasłem: ”Ojczysty - dodaj do ulubionych”. Została ona zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego. Jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy i odpowiedzialności za naszą polszczyznę, bo każdy język, jego żywotność jest wspólnym dziedzictwem kulturowym.

  W nieodległych czasach razem z koleżanką Anną Korab, organizowałyśmy w naszej szkole konkurs językowy dedykowany naszym uczniom, by uczcić święto polszczyzny. W obecnej chwili, choćby ta aktywność czeka na lepsze czasy. Jako  polonista, w tym dniu chciałam wszystkim zadedykować wiersz Bolesława Leśmiana, poety, który jest tak dobry, że jego wiersze, nasycone idiomami, nie dają się przetłumaczyć na język obcy. I to jest koronny argument, by podkreślać, wyróżniać to, co niepowtarzalne. I chronić, za wszelką cenę, by słowa poety nie były jak maturalne „milknące głosy”. Oto zadanie bezterminowe.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz         
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

   

   

  Kursy językowe

  Edoo - neutralne