Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Organizacja zajęć od 1 lutego 2021 - Zarządzenie Dyrektora ZSKU
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-01-29

  Zarządzenie Nr 4.2021
  Dyrektora ZSKU w Krośnie z dnia 29 stycznia 2021r.


  Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1389 z późń. zm.) w sprawie organizacji zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie informuję:

  1. Nauka zdalna dotyczy wszystkich przedmiotów w Licem Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Krośnie i odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem i przy wykorzystaniu Teams, MOODLE.
  2. Zajęcia edukacyjne dla uczniów Technikum nr 7 prowadzone w formie online – przedmioty ogólnokształcące i część zawodowych .Zdalne nauczanie będzie prowadzone zgodnie z obowiązującym planem zajęć (MOODLE, Teams), który jest podany na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus Synergia. Szczegółowe informacje w tym zakresie przekażą uczniom nauczyciele poszczególnych przedmiotów i rodzajów zajęć oraz wychowawcy klas w oparciu o „Procedury organizacji zdalnego nauczania w ZSKU”.
   Część przedmiotów zawodowych praktycznych będzie prowadzona stacjonarnie w reżimie sanitarnym. /kolor zielony na podziale godzin/
  3. W Szkołach Policealnych zajęcia teoretyczne odbywać się będą w formie zdalnej przy wykorzystaniu Teams i MOODLE i zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły – kolor żółty. Przedmioty praktyczne odbywają się stacjonarnie i zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły- kolor czerwony.
  4. W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny.

   

            
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

   

   

  Kursy językowe

  Edoo - neutralne