ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Organizacja zajęć dla słuchaczy Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie od 30 listopada 2020 r
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-11-27
   
  2020Nov2716221365879600.jpg

  Informujemy, że od 30.11.2020 r. do 3.01.2021 r. zajęcia dla słuchaczy Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w dalszym ciągu będą odbywać się w formie nauki zdalnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

   

  Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się nauczycieli ze słuchaczami za pomocą Office 365. Nauczyciele odnotowują frekwencję słuchaczy (+) i dokonują wpisów tematów w dzienniku. Korespondencja ze słuchaczami jest prowadzona e-mailowo lub telefonicznie.

  Konsultacje pracy zdalnej odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć i słuchacze mają obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach. Obowiązuje w dalszym ciągu 50 % obecność (liczymy dotychczasową obecność stacjonarną i dodajemy obecność zdalną) z każdego przedmiotu. Za zgodą dyrektora możliwe są modyfikacje godzin pracy zdalnej.

   

  Na platformie MOODLE słuchacze mają zamieszczone kursy z poszczególnych przedmiotów do których się logują. Na kursach są wskazówki do zajęć, materiały dydaktyczne, filmy, instrukcje do wykorzystania przez słuchaczy. Konsultacje online powinny być prowadzone z zachowaniem higieny pracy, uwzględnieniem możliwości percepcyjnych słuchaczy i możliwości technicznych.

  Czas trwania konsultacji online może być skrócony do 30 minut by pozostały czas słuchacz mógł pracować samodzielnie.

   

  W dniach od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. planowane są ferie zimowe.

   

  Pedagog szkolny wspiera słuchaczy mających problemy, jak również nauczycieli przy ich rozwiązywaniu.

   

  Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie         
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki