Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla wszystkich słuchaczy Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-10-24
   
  2020Oct2416525518527100.jpg

  Informujemy, że od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. zawieszamy zajęcia stacjonarne dla  wszystkich słuchaczy Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego w Krośnie i przechodzimy na tryb nauki zdalnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

  Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się nauczycieli ze słuchaczami za pomocą Office 365. Nauczyciele odnotowują frekwencję słuchaczy (+)  i dokonują wpisów tematów w dzienniku. Korespondencja ze słuchaczami jest prowadzona e-mailowo lub telefonicznie.

  Konsultacje pracy zdalnej odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć  i słuchacze mają obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach. Obowiązuje  w dalszym ciągu 50 % obecność (liczymy dotychczasową obecność  stacjonarną  i  dodajemy obecność zdalną) z każdego przedmiotu. Za zgodą dyrektora możliwe są modyfikacje godzin pracy zdalnej.

  Na platformie MOODLE słuchacze mają zamieszczone kursy z poszczególnych przedmiotów  do których się logują. Na kursach są wskazówki do zajęć, materiały dydaktyczne, filmy, instrukcje do wykorzystania przez słuchaczy.

  Konsultacje online powinny być prowadzone z zachowaniem higieny pracy, uwzględnieniem możliwości percepcyjnych słuchaczy i możliwości technicznych. Czas trwania konsultacji online może być skrócony do 30 minut by pozostały czas słuchacz mógł pracować samodzielnie.

  Pedagog szkolny wspiera słuchaczy mających problemy, jak również nauczycieli przy ich rozwiązywaniu.

   

  Dyrekcja

  Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie         
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

   

   

  Kursy językowe

  Edoo - neutralne