ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Ogłoszenie o naborze na Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych
  dodany przez Aneta Bator dnia 2019-01-02

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie 
  ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie

  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).

  Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7
  w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:

  1. „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych”- dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) oraz dla zawodu F (fototechnik). Kurs obejmuje 54 godziny lekcyjne i będzie się odbywał w pracowni komputerowej ZSKU w Krośnie.

   

  Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.

  Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

  Osoby zainteresowane udziałem w tej formie wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu lub sekretariacie szkoły.

             Termin składania formularzy:

  od 25 stycznia do 8 lutego 2019 r.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, który wzbogaca i rozwija wiedzę oraz umiejętności zawodowe!

   

   

  szkolny koordynator projektu

  Aneta Bator         
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki