ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Rozpoczynamy realizację nowego projektu w ramach Programu Erasmus+ pn. „Cyfrowa edukacja”
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2018-11-13
   
  2018Nov1316115989312700.jpg

  W projekcie tym uczestniczyć będzie Liceum Artystyczne z Reggio Calabria z Włoch oraz Liceum Ogólnokształcące z miasta Veles w Macedonii. Koordynatorem projektu jest ZSKU w Krośnie. Projekt realizowany jest w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół.

  W miesiącu październiku dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie uczestniczyło w spotkaniu otwierającym nowy projekt pn „Cyfrowa edukacja”, które odbyło się w Reggio Carabria we Włoszech. Celem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych w projekcie. 

  W projekcie tym, kładziemy nacisk na wyzwania, przed którymi stają nauczyciele w trakcie pracy z uczniami, którzy dorastali w technologii cyfrowej, a zatem uczą się i przetwarzają informacje inaczej niż uczniowie przed erą cyfrową.

  Postaramy się wskazać, że luka edukacyjna między uczniami - cyfrowymi tubylcami z jednej strony, a nauczycielami - cyfrowymi imigrantami z drugiej strony, to niektóre z powodów, dla których nie osiągamy celów edukacyjnych.

  Edukacja w erze Internetu, sieci społecznościowych i oprogramowania interaktywnego musi przezwyciężyć brak elementów cyfrowych w metodyce edukacyjnej.

  Dlatego proponujemy rozwiązania i wskazówki dydaktyczne oraz recepty na wykorzystanie elementów web 2.0 w procesie edukacyjnym.

  Uważamy, że te rozwiązania i zalecenia muszą zostać wdrożone w edukacji cyfrowej w XXI wieku.

   

  W ramach spotkania ustalono, że kolejne warsztaty odbędą się we Włoszech w kwietniu 2019 roku, w Macodonii w październiku 2019 roku oraz w Polsce w kwietniu 2020 roku. Ustalono również sposoby upowszechniania rezultatów tego projekt, aby dotarły one do jak największej liczny odbiorców. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2020 roku.

   

  Marcin Bednarz         
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki