ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Finisz Projektu „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2018-06-18
   
  2018Jun1821351118913100.jpg

  W dniu 15 czerwca br., w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca Projekt „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”.

   

  Na jej wstępie Pani Dyrektor -  Bożena Cząstka przywitała licznie przybyłych Gości - wśród nich Panią Jolantę Kopciuch-Szmyd – zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna, Pana Juraja Bochna - dyrektora Hornošarišskégo Osvetovégo Strediska w Bardejovie, Dyrekcję, nauczycieli i młodzież szkoły zawodowej w Bardejovie, jak również nauczycieli i uczniów Naszej szkoły oraz zaproszonych na konferencję przedstawicieli instytucji oświaty i rynku pracy oraz mediów. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób.

   

  W pierwszej części konferencji sprawozdanie z realizacji mikroprojektu przedstawił Pan Marcin Bednarz, który poinformował o celach Projektu oraz efektach jakie udało się osiągnąć, m.in. zaprezentował utworzone w jego ramach kursy e-learningowe na platformie Moodle.  Zaznaczył też, że Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020.

   

  W ramach Projektu młodzież miała możliwość skorzystania z różnych form wsparcia.

  Niektóre z nich to:

  • Uczestnictwo w kursie przedsiębiorczości, na którym młodzież zapoznała się m.in. z procedurą zakładania działalności gospodarczej w Polsce, a korzystając z kursu umieszczonego na platformie Moodle, także z procedurami prowadzenia działalności po stronie słowackiej.
  • Zajęcia prowadzone w Firmie symulacyjnej, w czasie których zapoznali się z czynnościami, które wykonywane są w autentycznej firmie. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
  • Zajęcia wspólne z młodzieżą słowacką, zarówno w Firmie symulacyjnej u nas w szkole, jak też w Bardejovie. Te wspólne lekcje również bardzo się uczniom podobały. Dzięki wspólnej pracy młodzieży polskiej i słowackiej udało się też w minimalnym stopniu poznać język słowacki, który jest bardzo podobny do języka polskiego.
  • Zajęcia z grafiki komputerowej oraz w studiu fotograficznym jak również tworzenia stron WWW. Część zagadnień poruszanych podczas tych zajęć była już znana młodzieży polskiej i dlatego byli oni bardzo pomocni uczniom ze Słowacji, którzy z tymi zagadnieniami zetknęli się po raz pierwszy. Dzięki tym działaniom nawiązało się wiele znajomości i przyjaźni.
  • Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, które były też jednym z działań projektowych. Większości uczniów utwierdziły one w przekonaniu, że wybrali odpowiedni dla siebie zawód.
  • Na uwagę zasługuje również to, że przez cały czas trwania Projektu uczestnicy mieli nieograniczony dostęp do materiałów kursowych umieszczonych na platformie Moodle. Każdy kto chciał, mógł skorzystać z różnych ćwiczeń i wykładów umieszczonych na platformie, oraz, w razie potrzeby - z konsultacji on-line.
  • Uczniowie bardzo chętnie korzystali z możliwości wyjazdu w ramach projektu do Bardejova, na wspólne polsko-słowackie warsztaty, podczas których kontynuowali pracę w Firmie symulacyjnej oraz uczestniczyli w kursach: przewodnik turystyczny, prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego i w kursie event manager.

   

  Podczas konferencji następnie głos zabrał Pan Juraj Bochna - dyrektor Hornošarišskégo Osvetovégo Strediska w Bardejovie, który podziękował wszystkim za uczestnictwo w Projekcie, jak również przedstawił informacje na temat działań projektowych po stronie słowackiej.

   

  Istotną częścią konferencji był czas, kiedy głos zabrała również młodzież naszej szkoły. Natalia Lidwin i Bartosz Bochnia, uczniowie klasy II Technikum, opowiedzieli o swoich wrażeniach z uczestnictwa w Projekcie. Wyrazili również ochotę uczestnictwa w kolejnych tego typu inicjatywach.

   

  W drugiej części konferencji miały miejsce następujące prelekcje:

   

  1. „Korzyści z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji” – Grzegorz Kuźniarowicz, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii.
  2. „Agroturystyka na pograniczu polsko-słowackim” – Robert Bury, ekspert z zakresu agroturystyki i współpracy transgranicznej, koordynator projektów PL-SK.
  3. „Rynek pracy w kontekście polsko-słowackim. Szanse i wyzwania związane ze współpracą przygraniczną” – Dominik Łazarz, ekonomista, wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej przy WSIiZ w Rzeszowie.
  4. „Mobilność pracowników szansą dla pogranicza polsko-słowackiego” – Sylwia Mazur, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów, WSIiZ w Rzeszowie.

   

  Po zakończeniu wystąpień Pani Dyrektor podziękowała Gościom oraz wszystkim osobom przybyłym na konferencję i zaprosiła na poczęstunek. Zgodnie z programem konferencji, po zakończeniu przerwy obiadowej odbyły się panele dyskusyjne poświęcone poruszanym wcześniej zagadnieniom oraz możliwościom dalszej współpracy, w których uczestniczyli przedstawiciele partnerów Projektu oraz zaproszeni prelegenci.

   

  Całość konferencji była tłumaczona na bieżąco na język słowacki, dzięki zapewnieniu udziału tłumacza. Z Projektu sfinansowane zostały również transport gości ze Słowacji oraz catering.

   

  Konferencja pokazała, że realizacja Projektu przyniosła zakładane efekty i pozwoliła na stworzenie zaplecza technicznego i merytorycznego do realizacji ciekawych inicjatyw edukacyjnych w Naszej szkole.

   

  Marcin Bednarz

   

  Galeria zdjęć         
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki