ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Sprawozdanie z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017
  dodany przez Anna Korab dnia 2018-01-16
   
  2018Jan1616261169891700.jpg

  Sprawozdanie z działań realizowanych
  w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego
  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017


  W roku 2017 otrzymaliśmy dotację celową, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zakup nowości wydawniczych. Dzięki temu dofinansowaniu, biblioteka wzbogaciła się o ponad 200 pozycji książkowych, które w znaczący sposób poszerzyły ofertę nowości biblioteki, w tym 22% stanowiły lektury szkolne.

   

  W związku z realizacją programu już maju, w naszej szkole, powstała wstępna lista książek, które młodzież chciała czytać. Była ona systematycznie uzupełniana – o wytypowanie swoich tytułów poproszono, we wrześniu, naszych nowych uczniów klasy I. Dodatkowo, pomocą służyli nauczyciele poloniści, którzy stworzyli listę lektur oraz pedagog szkolny.

   

  W wyborze literatury, do zakupu, pomocna stała się też Akcja przeprowadzona jesienią 2016 roku – Szkolne Wybory Czytelnicze, w wyniku której powstała Szkolna Książkowa Lista Przebojów.
  Także, propozycje książek do zakupu, zostały skonsultowane z bibliotekarzami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie oraz Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, gdzie mogliśmy porównać nasze propozycje z tymi najbardziej poczytnymi w przedziale wiekowym nastolatków i starszej młodzieży.
  Listy proponowanych, do zakupu, tytułów pozytywnie zostały zaopiniowane zarówno przez Samorząd Uczniowski, jak i Radę Rodziców. Stanowią o tym stosowne dokumenty.

  Program zakładał realizację wielu przedsięwzięć, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę.
  Na stronie internetowej szkoły założona została zakładka: NPRCZ, gdzie ukazywały się notki z wszystkich działań podjętych w Programie.
  Wokół biblioteki skupiłam grono młodzieży, która lubi czytać i dzielić się, po lekturze, swoimi wrażeniami. Cześć z nich wzięła udział w Konkursach na Recenzję Książki – w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej – „Zabierz książkę na wakacje”. Nowości książkowe zakupione w czerwcu, udostępniłam młodzieży na wakacje, a najaktywniejsi odpowiedzieli na moją propozycję Konkursu Wakacyjnego – „Wakacyjna Przygoda z Książką”. Recenzje zgłoszone do konkursu szkolnego zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce – WARTO PRZECZYTAĆ. Była ona też uzupełniana systematycznie o kolejne, tworzone przez uczniów, recenzje.
  W ramach współpracy z bibliotekami miasta Krosna, zabraliśmy młodzież, w dniu 11. kwietnia 2017 roku, na spotkanie autorskie z Arunem Milcarzem, kiedy była promowana jego książka podróżnicza: „Czad. W poszukiwaniu  straconego...”.
  W dniu 1. czerwca 2017 roku szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytania pod hasłem: JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM. Młodzież zgromadziła się na dziedzińcu szkolnym, gdzie wspólnie czytaliśmy - oczywiście każdy wybraną przez siebie książkę.
  We wrześniu zaprosiliśmy do szkoły, na zebranie z Rodzicami, Kierownika Działu Wypożyczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie - Panią Krystynę Biernacką, która przedstawiła zgromadzonym prezentację multimedialną na temat - Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Omówiła także podstawowe funkcje książki, jak również zwróciła uwagę na rolę rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych. Zwracając się do Rodziców, przekazała im także ciekawą literaturę przedmiotu oraz ulotki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

   

  Aby pomóc Rodzicom w rozeznaniu współczesnego rynku książki, by mogli wspomóc, w tym względzie, działania szkoły i biblioteki opracowałam zestawienie polecanych portali internetowych o książkach dla dzieci i młodzieży. Publikację tę przekazano Rodzicom podczas zebrań wywiadowczych w grudniu.
  Włączając się w obchody Roku Wyspiańskiego, zostało zorganizowane Szkolne Czytanie „Wesela”, w dniu 27 października 2017 roku. Mimo poważnej lektury młodzi ludzie doskonale sobie poradzili z lekturą. Dodatkowo, w akcję wspólnego czytania zaangażowałyśmy członków Rady Rodziców. To wspólne doświadczenie, myślę, że doskonale zintegrowało pokolenie młodzieży, rodziców i wychowawców.
  Została wprowadzona zmiana w Regulaminie Biblioteki Szkolnej odnośnie „dostosowania pracy biblioteki do potrzeb uczniów w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich”. Nowy regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce – Biblioteka Szkolna.
  W grudniu  2017 roku korytarze naszej szkoły ozdobiły estetyczne i kolorowe plakaty promujące czytelnictwo – TELEGRAM OD BIBLIOTEKI, które wykonali uczniowie klasy I pod czujnym okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych. Była to ciekawa forma promocji czytelnictwa, tym bardziej, że plakaty miały formę zapomnianego dziś telegramu. Młodzież miała tym samym możliwość poćwiczyć swoje umiejętności pracy w programach graficznych, wykazać się inwencją i pomysłowością.

   

  Aby urozmaicić ofertę biblioteki, korzystając z usług Księgarni i Hurtowni Taniej Książki w Tuliszkowie, początkiem grudnia zorganizowano Kiermasz Czytelniczy, na którym zaprezentowano bogatą ofertę Firmy. Cieszyła się ona dużym powodzeniem, jak zwykle zresztą, bo takowe kiermasze biblioteka organizuje co roku.

   

  W szkole zostały przeprowadzone liczne projekty edukacyjne, które uaktywniły młodzież w wielu dziedzinach, ukazały jej talenty i zainteresowania, tym samym sięgała ona częściej do zbiorów biblioteki, gdzie mogła dostać zaproponowane przez siebie tytuły.
  Aby osiągnąć cele projektowe zakupiono również do zbiorów bibliotecznych ciekawe pozycje książkowe, związane z tematami Projektów.
  Dwa z nich były Projektami Czytelniczymi – „Mały Książę” - lektura wszechczasów – realizowany od maja do czerwca, i „My czytamy... i polecamy”, realizowany jesienią – od października do grudnia.
  W ramach realizacji Projektu: „Mały Książę – lektura wszechczasów” zorganizowano:

  • Konkurs Literacki pod hasłem: „Gdzie jesteś Mały Książę, gdzie?”,
  • młodzież wykonywała prezentacje multimedialne przybliżające życie i twórczość A. de Saint – Exupery’ego,
  • przeprowadzono lekcję języka polskiego na temat uniwersalizmu lektury– uczniowie stworzyli planszę ze „złotymi myślami” utworu,
  • ogłoszono Konkurs Plastyczny na ilustrację do utworu,
  • wykonano wystawkę wydań obcojęzycznych „Małego Księcia”.

  W ramach realizacji Projektu „My czytamy i ... polecamy” zorganizowano:

  • Konkurs: „Moja lista bestsellerów”,
  • sesję fotograficzną z ulubioną książką,
  • wystawę zdjęć z ulubioną książką,
  • literackie „Mikołajki”.

   

  Zrealizowane Projekty Edukacyjne to:

  • Historia w moim domu. Droga do wolności – kl. I,
  • Motywy przyrody w literaturze poszczególnych epok – przykłady opisu flory i fauny – kl. II,
  • Motyw przyrody w literaturze, sztuce i fotografii – kl. III,
  • Wyspiański ciągle żywy – kl. IV.

   

  Podczas realizacji Projektów Edukacyjnych nauczyciele starali się dobierać różnorodne metody i formy pracy. Pośród nich była, zorganizowana przez klasę I, Wystawa Historyczna poświęcona Polsce początku wieku XX do roku 1983.

   

  Przy realizacji Projektu o Wyspiańskim uczniowie wzięli udział, w dniu 23. listopada 2017 roku, w transmisji on-line z Teatru im. Juliusza Słowackiego, gdzie wystawiono sztukę „Wyzwolenie”.
  Uczniowie klasy II stworzyli pocztówki inspirowane, wybranym z literatury, motywem przyrodniczym, zaś klasa III stworzyła ciekawą i obszerną bazę zdjęć z wykorzystaniem motywów przyrody.

   

  Program, niewątpliwie, nie tylko wzbogacił w znaczący sposób księgozbiór biblioteki, ale też zmobilizował uczniów do działań projektowych.
  Dał też możliwość wykazania się aktywnością i pomysłowością.

   

  Zakupione pozycje nowości książkowych były trafione, o czym świadczy ilość ich wypożyczeń, która oscyluje w granicach 75%.


  Sprawozdanie sporządziła:
  Anna Korab
  nauczyciel - bibliotekarz

            
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki