Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Krótkoterminowe wymiany grup uczniów – projekt Erasmus+
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2021-10-25
   
  2021Dec029390133462800.jpg

  W dniach 18-22 października 2021 uczniowie i nauczyciele ZSKU w Krośnie uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu „Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM” realizowanego w ramach Programu Erasmus +.

  Zgodnie z planem projektu w działaniu miało wziąć udział po 6 uczniów z każdej organizacji partnerskiej oraz 2 nauczycieli a samo spotkanie miało odbyć się w Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” w Craiova (Rumunia). Sytuacja związana z pandemią wymusiła zmianę formatu i spotkanie odbyło się metodą on-line. Plusem tej formy organizacji spotkania było to, że w spotkaniu wzięła udział dużo większa grupa uczniów i nauczycieli.

  Celem tego działania było przetestowanie skuteczności zestawu narzędzi w postaci infografik w nauczaniu różnych przedmiotów. Ponadto, dzięki przygotowanym wcześniej prezentacjom uczniowie poszczególnych krajów dowiedzieli się o kulturze, stylu życia, problemach, z którymi borykają się ich rówieśnicy oraz o zainteresowaniach swoich kolegów ze szkół w Rumunii, Grecji, Macedonii Północnej, Włoch i Hiszpanii. Każda ze szkół partnerskich przygotowała też prezentację swojego regionu i szkoły.

  Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia się uczniów ze wszystkich szkół partnerskich. Wymienili się też wzajemnie swoimi danymi kontaktowymi co umożliwiło ich wspólną pracę przez kolejne dni spotkania. Uczniowie z każdej szkoły biorącej udział w projekcie przedstawili infografiki utworzone do realizacji lekcji z przedmiotów STEAM (matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka i sztuka). Uczniowie z naszej szkoły przedstawiali infografiki wykorzystywane na lekcjach chemii.

  Bardzo ciekawym elementem spotkania była dalsza jego część, kiedy uczniowie sami tworzyli infografiki w międzynarodowych grupach a następnie prezentowali rezultaty tej współpracy.

  Odbyły się również różnego rodzaju konkursy z wiedzy o krajach partnerskich oraz z wiedzy związanej z przedmiotami STEAM. Był to tydzień ciężkiej ale owocnej pracy.

            
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

   

   

  Kursy językowe

  Edoo - neutralne