Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2020-12-09
   
  2020Dec099293765402800.jpg

  Nie trzeba być uczonym, doktorem, studentem, kimkolwiek w tym rodzaju, żeby doceniać wartość praw człowieka i wiedzieć, ze mają one sens. Wystarczy być prawym człowiekiem, by chcieć je posiadać, odczuwać ich brak, gdy ich nie ma i chcieć o nie walczyć. Miliony ludzi zginęło już walcząc o nie.

   

  Roman Kuźniar

   

   

  Dzień Praw Człowiekaang. Human Rights Day – święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez  Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

  Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć.

  Sekretarz generalny ONZ w swym przesłaniu z 2010 roku z okazji Dnia Praw Człowieka powiedział:

  To przede wszystkim na rządach państw spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie ochrony orędownikom praw człowieka. Wzywam wszystkie państwa, by przestrzegały wolności słowa i wolności gromadzenia się, tak potrzebnych w ich pracy. [... Gdy życie obrońców praw człowieka jest zagrożone, zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wszystkich ludzi. Gdy głosy obrońców praw człowieka są zagłuszane, cierpi na tym sprawiedliwość.

   

  W dzisiejszym świecie, gdzie wprawdzie nie ma globalnych konfliktów, ale też ludziom różnie się żyje, takie pojęcia jak: wolność, niezależność, równość, pokój ,nadzieja, godność, dobrobyt nabierają nowego znaczenia. Zwłaszcza maluczcy, ale też intelektualiści potrzebują kogoś, kto przywróci im wiarę w sens życia i w drugiego człowieka.

  Największymi współczesnymi działaczami w obronie najświętszych praw i wartości, związanymi z Amnesty International są:

   

  Behrouz Boochani, 

  Befeqadu Hailu,

  Franchesca Leigh „Chescaleigh”,

  Hend Amry,

  Kat Blaque,

  Mai Khoi,

  Nancy Herz,

  Noan Sereiboth.

  Ze swoimi hasłami - za pomocą internetu - docierają do wielu osób na całym świecie.

  W Polsce należy spośród sporej grupy wymienić choćby:

  Marię Barbarę Ledóchowską,

  Marka Edelmana,

  Annę Walentynowicz,

  Jana Karskiego.

  Są to osoby, które praktycznie całym swoim życiem świadczyły o potrzebie i konieczności równego traktowania wszystkich, niezależnie od pochodzenia, rasy czy zawodu, który się wykonuje.

  Dziś oddajemy im cześć.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz

   

            
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

   

   

  Kursy językowe

  Edoo - neutralne