ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  „Historia w moim domu. Droga do wolności” – wystawa historyczna
  dodany przez B.Marszałek, D.Bałuka dnia 2017-12-18
   
  2017Dec1918101778638800.jpg

  W dniu 13. grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie odbyła się wystawa historyczna pt. „Historia w moim domu. Droga do wolności", która stanowiła część projektu edukacyjnego realizowanego w tej klasie pod takim samym tytułem.
  Wystawa powstała z inicjatywy Pani Doroty Bałuki, zaś w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia pomogła Pani Barbara Marszałek – wychowawca klasy I.

   

  Na otwarciu wystawy obecni byli zaproszeni Goście: Pan  Krzysztof Gierlach-przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania Oddział w Krośnie, Pani Urszula Rymarz  i Pan Jan Bałuka -przedstawiciele Związku Zawodowego „Solidarność”, Pan Lesław Wilk - przedstawiciel Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie, Pan Andrzej Józefczyk- redaktor gazety „Podkarpacie”, Dyrekcja szkoły w osobach Pani Dyrektor Bożeny Cząstki,  i Pani Wicedyrektor Elżbiety Kubit, uczniowie klasy IV Technikum Nr 7, jak i organizatorki.

   

  Na wstępie Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych i oficjalnie otworzyła wystawę. Następnie każdy z zaproszonych gości zabrał głos i wyraził swoje odczucia i wrażenia dotyczące wystawy.
  Eksponaty prezentowane na wystawie udostępnione zostały dzięki zaangażowaniu uczniów, słuchaczy i nauczycieli naszej szkoły.  Przedmioty eksponowane na wystawie pochodzą z prywatnych zbiorów darczyńców.

   

  Wśród eksponatów znalazło się wiele unikatowych przedmiotów, takich jak:

  • Nieśmiertelnik żołnierza austro-węgierskiego z okresu I wojny światowej,
  • Modlitewniki  z XIX/XX wieku,
  • Niemiecka książeczka pracownicza z  II wojny światowej,
  • Widokówki XIX/ XX wiek,
  • Gazety wydawane w Generalnym Gubernatorstwie  z okresu II wojny światowej,
  • Odznaka pułkowa: VI pułk strzelców – wersja żołnierska,
  • Francuska menażka -  I wojna światowa,
  • Pochwa do noża szturmowego produkcji austro-węgierskiej -  I wojna światowa,
  • Klamra carska -  I wojna światowa,
  • Dowód osobisty z okresu II wojny światowej,
  • Polski paszport datowany na1930 rok,
  • Niezarejestrowana maszyna do pisania z okresu działalności NZZ „Solidarność”- lata 1981-1983,
  • Pamiątki z okresu internowania członków „Solidarności”.

   

  Lista wyeksponowanyvh przedmiotów jest jeszcze bardzo długa, ponieważ udało nam się zgromadzić około 100 pozycji.

   

  Wystawa trwała od 13 do 15 grudnia. Uczniowie i słuchacze mogli podziwiać zgromadzone eksponaty, dotknąć ich, przeczytać stare gazety, czasopisma i wczuć się w atmosferę ówczesnych czasów.
  Pani Dorota Bałuka jako nauczyciel historii  oprowadzała zwiedzających, udzielała odpowiedzi na zadawane pytania. Wszystko odbywało się przy akompaniamencie pięknych pieśni żołnierskich, które wprowadzały nas w atmosferę zadumy, refleksji nad mijającym czasem i trudną drogą  do odzyskania niepodległości.
  Wystawa pokazała historię naszego państwa od czasów -  przed pierwszą wojną światową aż do roku 1983.
  Myślę, że była to dla nas wszystkich ciekawa lekcja historii. Niektórzy byli zaskoczeni tym, że posiadają w domach tak cenne pamiątki, rzeczy do których nie przywiązywali wagi,  a okazały się naprawdę ważne historycznie.

   

  Dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili nam swoje rodzinne „skarby”, bo bez nich ta wystawa nie mogłaby się odbyć.

   

  Barbara Marszałek, Dorota Bałuka

   

   

   

  Wystawa historyczna



         




         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki