ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Data modyfikacji 2017-05-02

W bieżącym, 2017, roku nasza szkoła uzyskała dotację celową w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to program rządowy, wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa wśród Polaków. Okazuje się, że dorośli sięgają po książki częściej, kiedy mają z nimi systematyczny kontakt od najmłodszych lat. Dlatego niezbędne jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przygotowany program tworzy warunki do rozwoju czytelnictwa, co oznacza większą dostępność książek, czasopism i multimediów.
W praktyce działania programu mają zwiększyć zainteresowanie czytaniem książek, stworzyć więcej dostępnych bibliotek, które powinny mieć bardziej zróżnicowany księgozbiór, uzupełniany o nowości wydawnicze.
W związku z realizacją Programu, na początku, w naszej szkole powstała wstępna lista książek, po które uczniowie deklarują, że chętnie będą sięgali. W tworzeniu jej, między innymi, pomocne były Szkolne Wybory Czytelnicze przeprowadzone w październiku 2016 roku, w wyniku których powstała Szkolna Książkowa Lista Przebojów.
Program zakłada też realizację wielu innych przedsięwzięć, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę. Od wspólnego czytania, przez liczne konkursy i różne ciekawe formy projektowe, będziemy starać się zachęcać do obcowania z literaturą.


Anna Korab
       

     

Projekt edukacyjny pod hasłem: „Mały Książę” – lektura wszechczasów.
Data modyfikacji 2017-05-07

Biblioteka szkolna rozpoczyna realizację projektu edukacyjnego pod hasłem:
„Mały Książę” – lektura wszechczasów.

Zapraszamy młodzież do zaangażowania się w przedsięwzięcia realizowane w ramach tego projektu.
 
Ogłaszamy konkurs plastyczny na ilustrację do utworu „Mały Książę”

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna,
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły młodzieżowej,
3. Cele konkursu:
a) rozwijanie wyobraźni twórczej i aktywności  uczniów,
b) kształcenie technik plastycznych,
c) organizacja wystawy pokonkursowej.

Zasady konkursu:
1. Należy przygotować pracę plastyczną tematycznie związaną z utworem „Mały Książę”,
2. Technika wykonania pracy jest dowolna,
3. Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora,
4. Prace należy składać w bibliotece szkolnej lub do Pani Elżbiety Gancarz do dnia 31 maja br.
5. Po dodatkowe informacje na temat konkursu zapraszamy do biblioteki szkolnej,
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wielu pomysłów!

    Organizatorzy
E. Gancarz, A. Korab Pobierz pdf >>>  
     

     

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży
Data modyfikacji 2017-09-20

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
Umberto Eco

 


W dniu 11. września 2017 roku, podczas zorganizowanego przez szkołę zebrania z Rodzicami, gościliśmy Panią Krystynę Biernacką - Kierownika Działu Wypożyczeń Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie.
Zgromadzonym rodzicom przedstawiona została prezentacja multimedialna na temat Wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. W prezentacji, prelegentka podkreśliła, że:
„Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych ucznia jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych szkoły i domu”.
Omówiła także podstawowe funkcje książki, jak również zwróciła uwagę na rolę rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych.
Zwracając się do Rodziców, przekazała im ciekawą literaturę przedmiotu oraz ulotki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, która jest placówką wspomagającą zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Mam nadzieję, że przybliżenie tej tematyki wpłynie pozytywnie na postrzeganie roli książki w życiu dorastającej młodzieży.       

     

Wyniki Konkursu Literackiego pod hasłem: Gdzie jesteś Mały Książę, gdzie?
Data modyfikacji 2017-05-25

W dniu 23. maja 2017 roku, w świetlicy szkolnej, odbył się Konkurs Literacki z wiedzy o lekturze - Mały Książę.
Stanowił on jedno z działań w Projekcie, realizowanym w szkole, pod hasłem: „Mały Książę – lektura wszechczasów”.
Wzięli w nim udział uczniowie z klas młodzieżowych. Polegał na udzielaniu odpowiedzi na pytania testowe. Organizatorzy zadbali także o to, by przygotować testy dodatkowe - dla chętnych i ambitnych.
Młodzież doskonale poradziła sobie ze stawianymi im wymaganiami.

Najlepszymi w tej dziedzinie okazali się następujący uczniowie:

I miejsce - Krzysztof Wojdyła z kl. I TCPG    

II miejsce - Kacper Drak z kl. I TCPG     
Kacper Balawajder z kl. I TCPG
Karolina Gierek z kl. III FT

III miejsce - Karolina Deptuła z kl. III TCPG

Zwycięzcom gratulujemy.
Rozdanie nagród nastąpi w czerwcu, podczas uroczystego podsumowania Projektu.


Elżbieta Gancarz
Anna Korab       

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2017

Przydatne linki