ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Sprawozdanie z działań realizowanych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017
Data modyfikacji 2018-01-16

Sprawozdanie z działań realizowanych
w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017


W roku 2017 otrzymaliśmy dotację celową, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zakup nowości wydawniczych. Dzięki temu dofinansowaniu, biblioteka wzbogaciła się o ponad 200 pozycji książkowych, które w znaczący sposób poszerzyły ofertę nowości biblioteki, w tym 22% stanowiły lektury szkolne.

 

W związku z realizacją programu już maju, w naszej szkole, powstała wstępna lista książek, które młodzież chciała czytać. Była ona systematycznie uzupełniana – o wytypowanie swoich tytułów poproszono, we wrześniu, naszych nowych uczniów klasy I. Dodatkowo, pomocą służyli nauczyciele poloniści, którzy stworzyli listę lektur oraz pedagog szkolny.

 

W wyborze literatury, do zakupu, pomocna stała się też Akcja przeprowadzona jesienią 2016 roku – Szkolne Wybory Czytelnicze, w wyniku której powstała Szkolna Książkowa Lista Przebojów.
Także, propozycje książek do zakupu, zostały skonsultowane z bibliotekarzami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie oraz Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, gdzie mogliśmy porównać nasze propozycje z tymi najbardziej poczytnymi w przedziale wiekowym nastolatków i starszej młodzieży.
Listy proponowanych, do zakupu, tytułów pozytywnie zostały zaopiniowane zarówno przez Samorząd Uczniowski, jak i Radę Rodziców. Stanowią o tym stosowne dokumenty.

Program zakładał realizację wielu przedsięwzięć, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę.
Na stronie internetowej szkoły założona została zakładka: NPRCZ, gdzie ukazywały się notki z wszystkich działań podjętych w Programie.
Wokół biblioteki skupiłam grono młodzieży, która lubi czytać i dzielić się, po lekturze, swoimi wrażeniami. Cześć z nich wzięła udział w Konkursach na Recenzję Książki – w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej – „Zabierz książkę na wakacje”. Nowości książkowe zakupione w czerwcu, udostępniłam młodzieży na wakacje, a najaktywniejsi odpowiedzieli na moją propozycję Konkursu Wakacyjnego – „Wakacyjna Przygoda z Książką”. Recenzje zgłoszone do konkursu szkolnego zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce – WARTO PRZECZYTAĆ. Była ona też uzupełniana systematycznie o kolejne, tworzone przez uczniów, recenzje.
W ramach współpracy z bibliotekami miasta Krosna, zabraliśmy młodzież, w dniu 11. kwietnia 2017 roku, na spotkanie autorskie z Arunem Milcarzem, kiedy była promowana jego książka podróżnicza: „Czad. W poszukiwaniu  straconego...”.
W dniu 1. czerwca 2017 roku szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytania pod hasłem: JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM. Młodzież zgromadziła się na dziedzińcu szkolnym, gdzie wspólnie czytaliśmy - oczywiście każdy wybraną przez siebie książkę.
We wrześniu zaprosiliśmy do szkoły, na zebranie z Rodzicami, Kierownika Działu Wypożyczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie - Panią Krystynę Biernacką, która przedstawiła zgromadzonym prezentację multimedialną na temat - Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Omówiła także podstawowe funkcje książki, jak również zwróciła uwagę na rolę rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych. Zwracając się do Rodziców, przekazała im także ciekawą literaturę przedmiotu oraz ulotki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

 

Aby pomóc Rodzicom w rozeznaniu współczesnego rynku książki, by mogli wspomóc, w tym względzie, działania szkoły i biblioteki opracowałam zestawienie polecanych portali internetowych o książkach dla dzieci i młodzieży. Publikację tę przekazano Rodzicom podczas zebrań wywiadowczych w grudniu.
Włączając się w obchody Roku Wyspiańskiego, zostało zorganizowane Szkolne Czytanie „Wesela”, w dniu 27 października 2017 roku. Mimo poważnej lektury młodzi ludzie doskonale sobie poradzili z lekturą. Dodatkowo, w akcję wspólnego czytania zaangażowałyśmy członków Rady Rodziców. To wspólne doświadczenie, myślę, że doskonale zintegrowało pokolenie młodzieży, rodziców i wychowawców.
Została wprowadzona zmiana w Regulaminie Biblioteki Szkolnej odnośnie „dostosowania pracy biblioteki do potrzeb uczniów w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich”. Nowy regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce – Biblioteka Szkolna.
W grudniu  2017 roku korytarze naszej szkoły ozdobiły estetyczne i kolorowe plakaty promujące czytelnictwo – TELEGRAM OD BIBLIOTEKI, które wykonali uczniowie klasy I pod czujnym okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych. Była to ciekawa forma promocji czytelnictwa, tym bardziej, że plakaty miały formę zapomnianego dziś telegramu. Młodzież miała tym samym możliwość poćwiczyć swoje umiejętności pracy w programach graficznych, wykazać się inwencją i pomysłowością.

 

Aby urozmaicić ofertę biblioteki, korzystając z usług Księgarni i Hurtowni Taniej Książki w Tuliszkowie, początkiem grudnia zorganizowano Kiermasz Czytelniczy, na którym zaprezentowano bogatą ofertę Firmy. Cieszyła się ona dużym powodzeniem, jak zwykle zresztą, bo takowe kiermasze biblioteka organizuje co roku.

 

W szkole zostały przeprowadzone liczne projekty edukacyjne, które uaktywniły młodzież w wielu dziedzinach, ukazały jej talenty i zainteresowania, tym samym sięgała ona częściej do zbiorów biblioteki, gdzie mogła dostać zaproponowane przez siebie tytuły.
Aby osiągnąć cele projektowe zakupiono również do zbiorów bibliotecznych ciekawe pozycje książkowe, związane z tematami Projektów.
Dwa z nich były Projektami Czytelniczymi – „Mały Książę” - lektura wszechczasów – realizowany od maja do czerwca, i „My czytamy... i polecamy”, realizowany jesienią – od października do grudnia.
W ramach realizacji Projektu: „Mały Książę – lektura wszechczasów” zorganizowano:

 • Konkurs Literacki pod hasłem: „Gdzie jesteś Mały Książę, gdzie?”,
 • młodzież wykonywała prezentacje multimedialne przybliżające życie i twórczość A. de Saint – Exupery’ego,
 • przeprowadzono lekcję języka polskiego na temat uniwersalizmu lektury– uczniowie stworzyli planszę ze „złotymi myślami” utworu,
 • ogłoszono Konkurs Plastyczny na ilustrację do utworu,
 • wykonano wystawkę wydań obcojęzycznych „Małego Księcia”.

W ramach realizacji Projektu „My czytamy i ... polecamy” zorganizowano:

 • Konkurs: „Moja lista bestsellerów”,
 • sesję fotograficzną z ulubioną książką,
 • wystawę zdjęć z ulubioną książką,
 • literackie „Mikołajki”.

 

Zrealizowane Projekty Edukacyjne to:

 • Historia w moim domu. Droga do wolności – kl. I,
 • Motywy przyrody w literaturze poszczególnych epok – przykłady opisu flory i fauny – kl. II,
 • Motyw przyrody w literaturze, sztuce i fotografii – kl. III,
 • Wyspiański ciągle żywy – kl. IV.

 

Podczas realizacji Projektów Edukacyjnych nauczyciele starali się dobierać różnorodne metody i formy pracy. Pośród nich była, zorganizowana przez klasę I, Wystawa Historyczna poświęcona Polsce początku wieku XX do roku 1983.

 

Przy realizacji Projektu o Wyspiańskim uczniowie wzięli udział, w dniu 23. listopada 2017 roku, w transmisji on-line z Teatru im. Juliusza Słowackiego, gdzie wystawiono sztukę „Wyzwolenie”.
Uczniowie klasy II stworzyli pocztówki inspirowane, wybranym z literatury, motywem przyrodniczym, zaś klasa III stworzyła ciekawą i obszerną bazę zdjęć z wykorzystaniem motywów przyrody.

 

Program, niewątpliwie, nie tylko wzbogacił w znaczący sposób księgozbiór biblioteki, ale też zmobilizował uczniów do działań projektowych.
Dał też możliwość wykazania się aktywnością i pomysłowością.

 

Zakupione pozycje nowości książkowych były trafione, o czym świadczy ilość ich wypożyczeń, która oscyluje w granicach 75%.


Sprawozdanie sporządziła:
Anna Korab
nauczyciel - bibliotekarz       

     

Projekt czytelniczy „My czytamy, i ... polecamy” - sprawozdanie
Data modyfikacji 2018-01-03

Projekt czytelniczy „My czytamy, i ... polecamy” - sprawozdanie

Termin realizacji – październik – grudzień  2017 r.
Uczestnicy – uczniowie klas – I TFiM/TGiPC,  II, III, IV TCPG/FT

 

Cele:
- kształtowanie kultury czytelniczej,
- promocja książki i czytelnictwa,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
- doskonalenie umiejętności pracy w programach graficznych i wykonywania zdjęć i ich obróbki.

 

Autorzy:
- nauczyciel – bibliotekarz,
- nauczyciel języka polskiego, (Elżbieta Gancarz)
- nauczyciele przedmiotów zawodowych (Artur Kuliga, Bogdan Skotnicki).

 

 

ZADANIA PROJEKTOWE:

 

1. Konkurs „Moja lista bestsellerów” – należało stworzyć listę 10 pozycji książkowych uważanych przez siebie za wyjątkowe, polecane innym – bestsellery czytelników.
Uczniowie tworzyli zestawienia najbardziej lubianych przez siebie książek, które zapadły im w pamięć i chętnie polecili by je swoim rówieśnikom. Te swoiste rekomendacje znalazły swoje odzwierciedlenie na gazetce – Bestsellery naszych czytelników, Warto przeczytać oraz znalazły się na stronie internetowej szkoły, w zakładce – Biblioteka szkolna.
Wyróżnione prace stworzyły uczennice klasy III TCPG/FT – Anna Kubicka i Sara Seremet.

 

2. Moja ulubiona książka – sesja zdjęciowa
W ramach realizacji projektu czytelniczego „My czytamy i ... polecamy”, w dniu 8 listopada br., uczniowie mieli możliwość wykonania sobie wzajemnie zdjęć ze swoją ulubioną książką. Sesja odbywała się pod czujnym okiem pana Artura Kuligi- nauczyciela przedmiotów zawodowych z zakresu fotografii i dodatkowo, pasjonata tej dziedziny sztuki.
Uczniowie, którzy chętnie wzięli udział w przedsięwzięciu mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności w zakresie fotografii portretowej, świetnie się przy tym bawili, a ponadto podzielili się z nami – odbiorcami swoimi preferencjami czytelniczymi.
Działanie to miało na celu zaangażowanie młodzieży wokół tematyki książki i czytelnictwa i, mam nadzieję, stanowiło skuteczną reklamę książek – bestsellerów naszych uczniów.
 

3. Literackie „Mikołajki”
Impreza czytelnicza zorganizowana w dniu 6 grudnia 2017 r., z okazji „Mikołajek”.
Przygotowane zostały pytania z szeroko pojętej literatury, zarówno polskiej jak i obcej, które młodzież losowała podczas spotkania z Mikołajem i jego świtą. Pozytywne odpowiedzi były premiowane słodyczami i drobnym gadżetem świątecznym. Uczniów słabo zorientowanych w zagadnieniach literackich postaci i faktów czy tytułów nowości wydawniczych Mikołaj kierował do biblioteki szkolnej, gdzie mieli możliwość wybrać coś dla siebie spośród bogatej gamy nowości wydawniczych. Razem z uczniami bawili się też nauczyciele, którzy doskonale radzili sobie nawet z bardzo trudnymi pytaniami. Wszyscy byli w ten sposób zachęcani do odwiedzenia biblioteki szkolnej

Nie brakowało przy tym powodów do uśmiechu i dziecinnej radości.


4. Wystawa zdjęć z ulubioną książką
Po sesji zdjęciowej zostały wyłonione najlepsze fotki i stworzona została  z nich wystawa na korytarzu obok biblioteki szkolnej.
Stanowiła ona doskonałą promocję nowości wydawniczych, które młodzież przeczytała, po wypożyczeniu z biblioteki szkolnej.
 

Podsumowanie projektu

Cele projektu zostały osiągnięte:

 • chętna młodzież miała możliwość wykazać się w wielu dziedzinach – fotografii, literaturze, obsłudze programów graficznych,
 • doskonalone były umiejętności pracy w grupie,
 • najaktywniejsi czytelnicy zaprezentowali swoje ulubione tytuły promując je, dodatkowo powstały zdjęcia z ulubioną książką jako swoista reklama i promocja czytelnictwa,
 • nie sposób przecenić zaangażowania i kreatywności młodzieży, którą ujawnili przy realizacji zadań projektowych Artykuł PDF >>  
     

     

Projekt edukacyjny z wykorzystywaniem zasobów biblioteki
Data modyfikacji 2018-01-03

Projekt  edukacyjny z wykorzystywaniem zasobów biblioteki: Motyw przyrody w literaturze, sztuce i fotografii
Kl. III TCPG/FT


Główne założenia:

 • rozbudzanie motywacji do czytania,
 • zachęcanie do czytania konkretnych pozycji książkowych, lektur, a nie tylko ich opracowań,
 • rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki,
 • rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie,
 • rozwijanie zainteresowań i pasji – głównie fotografii.

 

Cele projektu:

1.    Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
2.    Promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów.
3.    Poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących zainteresowań uczniów, poprzez korzystanie z literatury.

 

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
 • poprawa stanu czytelnictwa w szkole,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • kształcenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
 • rozwijanie zainteresowań – literackich, fotograficznych, graficznych itp.

 

Metody i formy realizacji:

 

 1. Wybór fragmentów epickich i lirycznych, dobór do nich odpowiedniego podkładu muzycznego.
 2. Wykonanie przez uczniów zdjęć inspirowanych wybranym motywem przyrodniczym z literatury.
 3. Wykonanie przez uczniów prezentacji wybranych fragmentów w formie montażu słowno-muzycznego.
 4. Wykonanie przez uczniów prezentacji zdjęć i wybór 12 najlepszych do kalendarza „Pory roku okiem fotografa”.
 5. Zaprezentowanie zdjęć w formie gazetki ściennej i kalendarza.

 

W miesiącach październik – grudzień 2017 roku, uczniowie klasy III TCPG/FT wzięli udział w projekcie edukacyjnym z wykorzystaniem zasobów biblioteki. Za temat przewodni wybrano „Motyw przyrody”. Jest to temat rozległy, więc zawęziliśmy go do literatury, muzyki i fotografii.


W październiku I grupa uczniów mała za zadanie wybranie z tekstów literackich najpiękniejszych fragmentów związanych z przyrodą, naturą i porami roku. Dzięki bogatym zasobom biblioteki szkolnej było to zadanie proste. Do projektu wybrano 56 fragmentów, ale ze względu na ich ogrom do montażu muzyczno-słownego użyto ich 10.

 
II grupa w tym czasie zajmowała się doborem muzyki. To zadanie było nieco trudniejsze, bo skupiliśmy się na utworach muzyki klasycznej i ich poszukiwanie związane były często z poznawaniem ich twórców od nowa, bądź na nowo.
 
 

Przez cały czas trwania projektu uczniowie przesyłali zdjęcia związane z naturą, tworząc ich bazę. Wiele fotografii powstało podczas wycieczki warsztatowej do Krakowa i Rzeszowa.
 
 

W dniu 18. grudnia odbyła się prezentacja słowno-muzyczno-fotograficzna w ramach podsumowania projektu.

 1. Na początku została przedstawiona prezentacja zdjęć, ostateczna selekcja i wybór 12 najlepszych do kalendarza.
 2. Kolejnym punktem było odtworzenie listy wybranych motywów muzycznych. Na naszej liście znalazły się następujące utwory:
 • Ludwig van Beethoven – VI symfonia „Pastoralna”
 • Antonio Vivaldi – „Cztery pory roku”
 • Igor Strawiński – „Święto wiosny”
 • Fryderyk Chopin – mazurek a-moll „Wiosenny walc”
 • Franz Schubert – „Serenade”
 • Jan Sebastian Bach – „Adagio”
 • Piotr Czajkowski „Pory roku” op. 37 bis

 

3.    Ostatnią częścią naszego montażu była deklamacja wierszy i prezentacja wybranych fragmentów tekstów literackich z podkładem muzycznym:

 • Biblia – opis raju
 • Mikołaj Rej „Żywot człowieka poczciwego” – idealizacja natury
 • Jan Kochanowski „Pieśń świętojańska…” – pochwała natury i pracy
 • J. W. Goethe „Król Olch” – groźna i tajemnicza przyroda
 • Adam Mickiewicz „Lilie”, „Świteź”, „Pan Tadeusz” – piękno krajobrazu tłem wielu wydarzeń
 • K. Przerwa-Tetmajer „Melodia mgieł nocnych” – impresjonistyczne obrazowanie
 • Leopold Staff „Deszcz jesienny” – dekadentyzm w opisie przyrody
 • W. S. Reymont „Chłopi” – człowiek wpleciony w koło natury
 • Czesław Niemem „Wspomnienie” – jesienne inspiracje
 • Piotr Rogucki „Jesień”- współczesne widzenie jesieni

 

 


Podsumowanie.


Projekt spełnił swoje główne założenia. Młodzież biorąca udział w nim już przez samo przebywanie w bibliotece rozwijała swoje zainteresowania czytelnicze, korzystała z jej zasobów, często wypożyczając różnorodne pozycje - nie tylko lektury szkolne.
Stan czytelnictwa w klasie poprawił się – każdy z uczniów w ramach dodatkowych zadań na lekcji języka polskiego ma zaprezentować (lub już to zrobił) treść 2 dowolnych książek w semestrze – otrzymuje za to ocenę z aktywności. Jest to dodatkowa motywacja do czytania.
Najważniejszą dla mnie – jako polonisty – wykształconą przez uczniów umiejętnością jest przekład intersemiotyczny – czyli umiejętność przekształcania jednego rodzaju sztuki na inny,  inspirowanie się literaturą czy muzyką i tworzenie fotograficznych obrazów.
Pomimo tego, że są to działania pracochłonne i długofalowe warto zachęcać uczniów do brania w nich udziału, bo rozwijają swoje pasje, sami mogą wpływać na dobór treści i kreować swoje wizje świata.

                                      

 

 Justyna Czekańska Artykuł PDF >>  
     

     

Projekt edukacyjny pt. „Historia w moim domu. Droga do wolności”
Data modyfikacji 2017-12-19

Termin realizacji:  wrzesień-grudzień 2017 r.

Uczestnicy: uczniowie klasy I Technikum Nr 7 w Krośnie
 

Cele:

 • odkrywanie historii w swoim rodzinnym domu,
 • zapoznanie się z historią naszego regionu od pierwszej do drugiej wojny światowej,
 • zaangażowanie młodzieży w projekt Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie,
 • uświadomienie uczniom ciężkiej drogi do wolności, jaką przeszedł nasz kraj, aby oni mogli żyć obecnie w wolnej i  niepodległej Polsce.

Autorzy:

 • nauczyciel historii,
 • wychowawca klasy pierwszej. Zadania zrealizowane w ramach projektu >>>   
     

     

„Historia w moim domu. Droga do wolności” – wystawa historyczna
Data modyfikacji 2017-12-19

W dniu 13. grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie odbyła się wystawa historyczna pt. „Historia w moim domu. Droga do wolności", która stanowiła część projektu edukacyjnego realizowanego w tej klasie pod takim samym tytułem.
Wystawa powstała z inicjatywy Pani Doroty Bałuki, zaś w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia pomogła Pani Barbara Marszałek – wychowawca klasy I.

 

Na otwarciu wystawy obecni byli zaproszeni Goście: Pan  Krzysztof Gierlach-przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania Oddział w Krośnie, Pani Urszula Rymarz  i Pan Jan Bałuka -przedstawiciele Związku Zawodowego „Solidarność”, Pan Lesław Wilk - przedstawiciel Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie, Pan Andrzej Józefczyk- redaktor gazety „Podkarpacie”, Dyrekcja szkoły w osobach Pani Dyrektor Bożeny Cząstki,  i Pani Wicedyrektor Elżbiety Kubit, uczniowie klasy IV Technikum Nr 7, jak i organizatorki.

 

Na wstępie Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych i oficjalnie otworzyła wystawę. Następnie każdy z zaproszonych gości zabrał głos i wyraził swoje odczucia i wrażenia dotyczące wystawy.
Eksponaty prezentowane na wystawie udostępnione zostały dzięki zaangażowaniu uczniów, słuchaczy i nauczycieli naszej szkoły.  Przedmioty eksponowane na wystawie pochodzą z prywatnych zbiorów darczyńców.

 

Wśród eksponatów znalazło się wiele unikatowych przedmiotów, takich jak:

 • Nieśmiertelnik żołnierza austro-węgierskiego z okresu I wojny światowej,
 • Modlitewniki  z XIX/XX wieku,
 • Niemiecka książeczka pracownicza z  II wojny światowej,
 • Widokówki XIX/ XX wiek,
 • Gazety wydawane w Generalnym Gubernatorstwie  z okresu II wojny światowej,
 • Odznaka pułkowa: VI pułk strzelców – wersja żołnierska,
 • Francuska menażka -  I wojna światowa,
 • Pochwa do noża szturmowego produkcji austro-węgierskiej -  I wojna światowa,
 • Klamra carska -  I wojna światowa,
 • Dowód osobisty z okresu II wojny światowej,
 • Polski paszport datowany na1930 rok,
 • Niezarejestrowana maszyna do pisania z okresu działalności NZZ „Solidarność”- lata 1981-1983,
 • Pamiątki z okresu internowania członków „Solidarności”.

 

Lista wyeksponowanyvh przedmiotów jest jeszcze bardzo długa, ponieważ udało nam się zgromadzić około 100 pozycji.

 

Wystawa trwała od 13 do 15 grudnia. Uczniowie i słuchacze mogli podziwiać zgromadzone eksponaty, dotknąć ich, przeczytać stare gazety, czasopisma i wczuć się w atmosferę ówczesnych czasów.
Pani Dorota Bałuka jako nauczyciel historii  oprowadzała zwiedzających, udzielała odpowiedzi na zadawane pytania. Wszystko odbywało się przy akompaniamencie pięknych pieśni żołnierskich, które wprowadzały nas w atmosferę zadumy, refleksji nad mijającym czasem i trudną drogą  do odzyskania niepodległości.
Wystawa pokazała historię naszego państwa od czasów -  przed pierwszą wojną światową aż do roku 1983.
Myślę, że była to dla nas wszystkich ciekawa lekcja historii. Niektórzy byli zaskoczeni tym, że posiadają w domach tak cenne pamiątki, rzeczy do których nie przywiązywali wagi,  a okazały się naprawdę ważne historycznie.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili nam swoje rodzinne „skarby”, bo bez nich ta wystawa nie mogłaby się odbyć.

 

Barbara Marszałek, Dorota Bałuka

 

 

 

Wystawa historyczna

        

     

Wspólne czytanie
Data modyfikacji 2017-12-14

"Ktoś powie, że czytać każdy umie, zaprawdę mało kto czytać potrafi."
 Cyprian Kamil Norwid

 

W dniu 12. grudnia br. uczniowie klasy II TCPG/FT wraz z Panią Elżbietą Misiak-Gancarz, oraz wychowawcą - Krystyną Wilk wzięli udział we wspólnym czytaniu   fragmentów dzieł literackich z poszczególnych epok, zawierających ciekawe opisy fauny i flory.  Książki, z których pochodziły cytaty zostały wypożyczone z biblioteki szkolnej. Uwagę uczniów zwróciły między innymi takie pozycje jak: „Mitologia Grecka i Rzymska” Jana Parandowskiego, „Balladyna” Juliusza Słowackiego, „Pieśń świętojańska o Sobótce”  Jana Kochanowskiego, „Świtezianka” i „ Pan Tadeusz”  Adama Mickiewicza, „Nad Niemnem”  Elizy Orzeszkowej, oraz „Chłopi”  Władysława Reymonta.  Czytanie wybranych fragmentów książek zostało uzupełnione przez nauczyciela języka polskiego -  Panią Elżbietę Misiak-Gancarz, która wyjaśniła uczniom,  jak dużą rolę w  literaturze pełnią opisy przyrody. To właśnie one stanowią dopełnienie prozy lub wiersza.

 

Mamy nadzieję, że wspólne odnajdywanie piękna w opisach przyrody wymienionych książek zachęci uczniów do częstszego sięgania po literaturę piękną, a występujące tam opisy przyrody przeczytają z należytą im uwagą.
 

Krystyna Wilk


Projekt edukacyjny z wykorzystaniem zasobów biblioteki:
Motywy przyrody w literaturze poszczególnych epok – przykłady opisu fauny i flory.

        

     

„Wyspiański ciągle żywy” - sprawozdanie z realizacji projektu
Data modyfikacji 2017-12-14

Jest szczęście co się ze mną mija
i nieszczęście, które mnie tuli

Stanisław Wyspiański, Wesele

 

Klasa IV TCPG/FT, jesienią br. podjęła się realizacji projektu dotyczącego prezentacji spuścizny artysty, tak by udowodnić, iż mimo upływu lat Wyspiański jest ciągle obecny nie tylko w wykazie lektur szkolnych, ale też w innych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego. Do wyboru tej postaci skłoniła nas nie tylko wielkość artysty, ale też jego imponująca pracowitość i spuścizna, tak mocno akcentowana w roku, kiedy obchodzimy zarówno Jego rocznicę urodzin, jak i śmierci.


Na początek, były nam potrzebne książki - opracowania dotyczące osoby Twórcy, które zostały zamówione i zakupione do biblioteki szkolnej. Stały się one ważną lekturą, do opracowania, choćby prezentacji multimedialnej, którą wykonała Karolina Deptuła z klasy IV TCPG. Została ona zaprezentowana uczniom, nauczycielom, jak i rodzicom podczas Szkolnego Czytania Wesela Wyspiańskiego. W odpowiednim jesiennym nastroju i adekwatnej dekoracji odbyło się wspólne czytanie fragmentów utworu w dniu 27 października tego roku. Celem spotkania było nie tylko przybliżenie utworu, który należy do klasyki literatury polskiej, ale też integracja pokoleń -  nauczycieli, rodziców i młodzieży.

 

Następnym krokiem w realizacji projektu, tuż przed wspólnym czytaniem dramatu Mistrza, było wyjście młodzieży na film pt. „Mój Vincent”, który obejrzeliśmy w dniu 23 października w kinie Helios. Celem tej wyprawy było ukazanie młodzieży sylwetki tragicznego losu geniusza, który podobnie jak Wyspiański odszedł zbyt wcześnie. Obaj artyści żyli w podobnych czasach i mieli podobne inspiracje oraz wykorzystywali podobną technikę twórczą.

 

Kolejnym punktem na mapie realizacji naszego projektu była wycieczka młodzieży do Krakowa, w dniach 9-10 grudnia br. Młodzież, pod czułym okiem nauczycieli i przewodnika mogła poznać ścieżki, którymi przemierzał w młodości Wyspiański oraz jego ślady artystyczne w postaci imponujących witraży w Kościele Franciszkanów,  w oknie Domu Towarzystwa Lekarskiego, bliskości Kościoła Mariackiego,  Sukiennic czy Rynku Głównego z postacią romantycznego wieszcza, do której to roli Wyspiański sam skutecznie pretendował.

 

Aby zrealizować swój pomysł, skorzystaliśmy również z propozycji obejrzenia -  22 listopada br. spektaklu on-line, na żywo z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Było to Wyzwolenie Wyspiańskiego z jego nieodłączną tęsknotą do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Następnym działaniem było ogłoszenie konkursu plastycznego pod hasłem -  Być jak Wyspiański, którego celem było, wcielenie się w postać Artysty i ukazanie możliwości młodzieży, którą zainspirowały  dzieła Twórcy. W dniu 8 grudnia, nastąpiło rozstrzygnięcie tego konkursu, a młodzi artyści nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami i nagrodami.

 

Chciałabym jeszcze dodać, że nasze działania zostały opisane w cyklu artykułów, umieszczonych na stronie szkoły, jak również powstała z nich galeria znajdująca się w budynku naszej szkoły.

 

E.Gancarz       

     

W poszukiwaniu inspiracji – odwiedziny w bibliotece szkolnej
Data modyfikacji 2017-12-14

W dniu 8. grudnia 2017 r. uczniowie klasy II TCPG/FT, wraz z wychowawcą Krystyną Wilk oraz Panem Arturem Kuligą odwiedzili bibliotekę szkolną. Celem ich wizyty było wyszukiwanie dzieł literackich z poszczególnych epok, które zawierają  ciekawe opisy fauny i flory. Poszukiwania znacznie ułatwiły podpowiedzi Pań uczących języka polskiego: Justyny Czekańskiej oraz Elżbiety Misiak-Gancarz.  Wszyscy uczniowie klasy drugiej będą mogli zapoznać się ze znalezionymi fragmentami wybranych  książek, dotyczącymi opisu przyrody  podczas wspólnego ich czytania. Poszczególne opisy będą również stanowić inspirację do wykonania projektu pocztówki.

 

Przebieg wizyty uwieczniła, wykonując zdjęcia, uczennica klasy II -  Kornelia Łapka.
                                                                                                                                 
 

Krystyna Wilk

 


Projekt edukacyjny z wykorzystaniem zasobów biblioteki: - Motywy przyrody w literaturze poszczególnych epok – przykłady opisu fauny i flory.         

     

Telegram od biblioteki
Data modyfikacji 2017-12-09

W grudniu bieżącego roku korytarze naszej szkoły ozdobiły estetyczne i kolorowe plakaty promujące czytelnictwo. Wykonali je uczniowie klasy I TGiPC, pod czujnym okiem Pana Bogdana Skotnickiego, w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych.


Była to ciekawa metoda promocji czytelnictwa, tym bardziej, że plakaty miały formę, zapomnianego już obecnie telegramu. Młodzież miała tym samym możliwość poćwiczyć swoje umiejętności pracy w programach graficznych, wykazać się inwencją i pomysłowością.

 

Najlepsze prace wykonali:

 • Bożek Bartosz,
 • Gefert Milena,
 • Świrad Bartłomiej.

 

Mam nadzieję, że zachęceni tą reklamą wizualną uczniowie i słuchacze, jeszcze częściej będą gośćmi biblioteki szkolnej, która ostatnio, dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, znacznie wzbogaciła się o nowości wydawnicze.

 

Anna Korab       

     

Być jak Wyspiański – rozstrzygnięcie Konkursu
Data modyfikacji 2017-12-09

A jeśli artystą być mi pozwala
ten, co się nie myli daremnie,
z materii najdroższej obrazy układam,
bo z ciebie i ze mnie.
Agnieszka Osiecka


 

W dniu 7. grudnia 2017 roku, nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego pod hasłem: Być jak Wyspiański.


Prace przygotowało troje uczniów. Przedstawili - inspirowani twórczością Mistrza piękne dzieła plastyczne, odwołujące się do dramatu Wesele. W ten sposób  oryginalne prace uczniów wpisały się w Projekt realizowany w naszej szkole poświęcony twórcy.

 

Po przejrzeniu prac, gdzie liczył się pomysł, technika i wykonanie:

I miejsce zajęła - Ewa Fila z klasy II
II miejsce przypadło Bartoszowi Bożkowi z klasy I
III miejsce zdobył Kacper Drak z klasy II

Nagrodą dla Laureatów stał się Dyplom wraz z symbolicznym gadżetem świątecznym oraz słodyczami.


Elżbieta Gancarz

        

     

Transmisja on-line z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie…
Data modyfikacji 2017-12-09

Idziesz przez świat
i światu dajesz kształt
przez Twoje czyny.
Stanisław Wyspiański

 


W roku poświęconym Osobie Stanisława Wyspiańskiego, w całym naszym kraju, wiele się dzieje.
I tak, pod koniec listopada, rusza ogromna Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie poświęcona Wyspiańskiemu. Zostaną na niej zaprezentowane nie tylko obrazy, ale również projekty wnętrz, tkanin, mebli i słynne pastele z wizerunkami dzieci - w sumie ponad 900 prac.


Oprócz wystawy w Krakowie można będzie zwiedzać „Szlak Wyspiańskiego”, który wiedzie przez 19 miejsc, ważnych dla artysty, m.in. Stare Miasto, Jego słynną pracownię szafirową przy Krowoderskiej, ASP, gdzie wykładał, klasztor OO. Paulinów na Skałce, gdzie został pochowany. Kończy się na Rydlówce w Bronowicach Małych, miejscu, które dzięki Weselu przeszło do historii literatury.

 

Nasza szkoła, w dniu 23. listopada 2017 roku. wzięła udział w transmisji on-line z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.


Było to Wyzwolenie.

 

Jest to dramat w trzech aktach, którego akcja, od początku do końca, rozgrywa się na scenie teatru, a więc przedstawia teatr w teatrze. Napisany w 1902 roku, a wydany w styczniu 1903 - podejmuje diagnozę ówczesnej Polski.


Zadaniem głównego bohatera – Konrada jest wyzwolenie, które ma się dokonać na różnych płaszczyznach, a więc – wyzwolenie Polski z niewoli politycznej; wyzwolenie narodu z bezwładu ducha i woli; wyzwolenie sztuki. Główny bohater – Konrad – ma stoczyć walkę o dusze i umysły Polaków.


Spektakl był trudny - odwoływał się do złożonej historii naszej ojczyzny skowanej łańcuchami niewoli. Mimo złożonej symboliki romantycznej - młodzież miała wyjątkową okazję zobaczyć na żywo prawdziwy teatr. Aby naszym uczniom wyjaśnić trudniejsze kwestie i przekonać ich do wielkości tego rodzaju sztuki - nauczyciele poloniści będą mieć bardzo odpowiedzialne zadanie. Osobiście uważam, że warto mierzyć się z wielkością, zwłaszcza jeśli służy takim wartościom, za które nasi przodkowie oddawali życie.

 


Elżbieta Gancarz       

     

Sesja fotograficzna z ulubioną książką
Data modyfikacji 2017-11-13

W ramach realizacji projektu czytelniczego „My czytamy i ... polecamy”, w dniu 8 listopada 2017 r., uczniowie mieli możliwość wykonania sobie wzajemnie zdjęć ze swoją ulubioną książką. Sesja odbywała się pod czujnym okiem pana Artura Kuligi- nauczyciela przedmiotów zawodowych z zakresu fotografii i dodatkowo, pasjonata tej dziedziny sztuki.
Uczniowie, którzy chętnie wzięli udział w przedsięwzięciu mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności w zakresie fotografii portretowej, świetnie się przy tym bawili, a ponadto podzielili się z nami – odbiorcami swoimi preferencjami czytelniczymi.

 

Działanie to miało na celu zaangażowanie młodzieży wokół tematyki książki i czytelnictwa i mam nadzieję stanowiło skuteczną reklamę książek – bestsellerów naszych uczniów.

 

Prace fotograficzne uczniów zostaną wyeksponowane w postaci wystawy.

 

 

Anna Korab, Artur Kuliga

 

 

 

Sesja z książką       

     

Projekt Wyspiański
Data modyfikacji 2017-11-07

U stóp Wawelu miał ojciec pracownię,
Wielką izbę białą wysklepioną,
Żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem;
Tam, chłopiec mały, chodziłem, co czułem,
To później w kształty mej sztuki zakułem.
Uczuciem wtedy tylko, nie rozumem
Obejmowałem zarys gliną ulepioną
Wyrastający przede mną w olbrzymy:
W drzewie lipowym rzezane posągi.
Stanisław Wyspiański

 
 

 

Klasa IV TCPG/FT rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego pod hasłem: Wyspiański ciągle żywy. Do podjęcia tych działań i wybrania tego tematu skłoniła nas przypadająca w tym roku rocznica urodzin i śmierci tego wszechstronnego twórcy, ale też i wielkość jego spuścizny. Aby udowodnić, że artysta na stałe zagościł w polskiej kulturze powstała gazetka ścienna uwzględniająca najważniejsze wydarzenia z życia i dorobku twórcy.

Wybraliśmy się również na film pod tytułem Twój Vincent by uzmysłowić młodzieży, kim inspirował się nasz bohater. Młodzież wzięła udział w szkolnym czytaniu najsłynniejszego dramatu Wyspiańskiego -  Wesele .
 Uczennica Karolina Deptuła przygotowała interesującą prezentację na temat życia i twórczości autora „Warszawianki”.

W planie mamy jeszcze konkurs plastyczny i literacki pod hasłem Być jak Wyspiański i odwiedziny kościoła w Zręcinie, gdzie polichromię przygotowali uczniowie Wyspiańskiego pod czujnym okiem artysty.
Na zajęciach języka polskiego oraz na dodatkowych konsultacjach przygotowujących do matury często analizujemy jego dorobek malarski . Kiedy przyjrzymy się osiągnięciom twórcy - który żył niespełna 40 lat – dojdziemy do wniosku, że są one zadziwiające i imponujące, bo składają się nań: dramaty, poematy, wiersze, obrazy, rysunki, rzeźby, witraże, polichromie, projektowane kostiumy, rekwizyty oraz reżyseria sztuk teatralnych. Wyspiański był młodopolskim wieszczem, który, nie tylko jak jego romantyczni poprzednicy marzyli o Polsce dumnej, niezłomnej, ale był też wizjonerem teatru, wyrażał ją w słowach: Teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie…

Trzeba nam jeszcze dużo siły, aby w pełni i należycie zrealizować ten projekt, ale nie upadajmy na duchu…


E.Gancarz       

     

Podsumowanie Konkursu pod hasłem „Wakacyjna przygoda z książką”
Data modyfikacji 2017-11-07

Pod koniec czerwca br. w bibliotece szkolnej, został ogłoszony,  konkurs na najciekawszą recenzję utworu przeczytanego w czasie wakacji. Jego celem było zachęcenie młodzieży do wypożyczenia na wakacje ciekawych nowości, które biblioteka zakupiła zasięgając opinii uczniów, i zmobilizowanie jej do podzielenia się refleksjami z lektury.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 7 listopada w bibliotece szkolnej. Uczennice, który zdobyły trzy pierwsze miejsca zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami i wybranymi przez siebie nowościami księgarskimi. Ponadto, ich recenzje zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki jako rekomendacje.

Oto nagrodzone osoby:
I miejsce - Monika Czelny - kl. III FT
II miejsce - Angelika Jakieła - kl. IV TCPG
III miejsce - Agata Duszczyńska - kl. III FT

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania swoich talentów literackich.

 

Anna Korab

 

 

Galeria zdjęć

        

     

KONKURS MOJA LISTA BESTSELLERÓW
Data modyfikacji 2017-10-12

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs realizowany ramach projektu czytelniczego „My czytamy i ... polecamy” pod hasłem MOJA LISTA BESTSELLERÓW.

1. Polega on na stworzeniu listy 10 pozycji książkowych uważanych przez siebie za wyjątkowe, polecane innym, czyli bestsellery czytelników.
2. Do  każdej z wymienionym pozycji należy dołączyć krótkie uzasadnienie wyboru. Chętnie widziana jest grafika lub ilustracje do utworów.
3. Gotowe listy należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 4 listopada br.
4. Nagrodzimy 3 uczestników, którzy:

 • najlepiej uzasadnili swój wybór,
 • włożyli w to własną inwencję,
 • wykazali się kreatywnością i pomysłowością
 • zwrócili szczególną uwagę na poprawność tekstu i estetykę wykonania.

PIÓRA W DŁOŃ...

        

     

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Data modyfikacji 2017-05-02

W bieżącym, 2017, roku nasza szkoła uzyskała dotację celową w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to program rządowy, wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa wśród Polaków. Okazuje się, że dorośli sięgają po książki częściej, kiedy mają z nimi systematyczny kontakt od najmłodszych lat. Dlatego niezbędne jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przygotowany program tworzy warunki do rozwoju czytelnictwa, co oznacza większą dostępność książek, czasopism i multimediów.
W praktyce działania programu mają zwiększyć zainteresowanie czytaniem książek, stworzyć więcej dostępnych bibliotek, które powinny mieć bardziej zróżnicowany księgozbiór, uzupełniany o nowości wydawnicze.
W związku z realizacją Programu, na początku, w naszej szkole powstała wstępna lista książek, po które uczniowie deklarują, że chętnie będą sięgali. W tworzeniu jej, między innymi, pomocne były Szkolne Wybory Czytelnicze przeprowadzone w październiku 2016 roku, w wyniku których powstała Szkolna Książkowa Lista Przebojów.
Program zakłada też realizację wielu innych przedsięwzięć, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę. Od wspólnego czytania, przez liczne konkursy i różne ciekawe formy projektowe, będziemy starać się zachęcać do obcowania z literaturą.


Anna Korab
       

     

Projekt edukacyjny pod hasłem: „Mały Książę” – lektura wszechczasów.
Data modyfikacji 2017-05-07

Biblioteka szkolna rozpoczyna realizację projektu edukacyjnego pod hasłem:
„Mały Książę” – lektura wszechczasów.

Zapraszamy młodzież do zaangażowania się w przedsięwzięcia realizowane w ramach tego projektu.
 
Ogłaszamy konkurs plastyczny na ilustrację do utworu „Mały Książę”

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna,
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły młodzieżowej,
3. Cele konkursu:
a) rozwijanie wyobraźni twórczej i aktywności  uczniów,
b) kształcenie technik plastycznych,
c) organizacja wystawy pokonkursowej.

Zasady konkursu:
1. Należy przygotować pracę plastyczną tematycznie związaną z utworem „Mały Książę”,
2. Technika wykonania pracy jest dowolna,
3. Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora,
4. Prace należy składać w bibliotece szkolnej lub do Pani Elżbiety Gancarz do dnia 31 maja br.
5. Po dodatkowe informacje na temat konkursu zapraszamy do biblioteki szkolnej,
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wielu pomysłów!

    Organizatorzy
E. Gancarz, A. Korab Pobierz pdf >>>  
     

     

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży
Data modyfikacji 2017-09-20

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
Umberto Eco

 


W dniu 11. września 2017 roku, podczas zorganizowanego przez szkołę zebrania z Rodzicami, gościliśmy Panią Krystynę Biernacką - Kierownika Działu Wypożyczeń Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie.
Zgromadzonym rodzicom przedstawiona została prezentacja multimedialna na temat Wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. W prezentacji, prelegentka podkreśliła, że:
„Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych ucznia jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych szkoły i domu”.
Omówiła także podstawowe funkcje książki, jak również zwróciła uwagę na rolę rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych.
Zwracając się do Rodziców, przekazała im ciekawą literaturę przedmiotu oraz ulotki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, która jest placówką wspomagającą zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Mam nadzieję, że przybliżenie tej tematyki wpłynie pozytywnie na postrzeganie roli książki w życiu dorastającej młodzieży.       

     

Wyniki Konkursu Literackiego pod hasłem: Gdzie jesteś Mały Książę, gdzie?
Data modyfikacji 2017-05-25

W dniu 23. maja 2017 roku, w świetlicy szkolnej, odbył się Konkurs Literacki z wiedzy o lekturze - Mały Książę.
Stanowił on jedno z działań w Projekcie, realizowanym w szkole, pod hasłem: „Mały Książę – lektura wszechczasów”.
Wzięli w nim udział uczniowie z klas młodzieżowych. Polegał na udzielaniu odpowiedzi na pytania testowe. Organizatorzy zadbali także o to, by przygotować testy dodatkowe - dla chętnych i ambitnych.
Młodzież doskonale poradziła sobie ze stawianymi im wymaganiami.

Najlepszymi w tej dziedzinie okazali się następujący uczniowie:

I miejsce - Krzysztof Wojdyła z kl. I TCPG    

II miejsce - Kacper Drak z kl. I TCPG     
Kacper Balawajder z kl. I TCPG
Karolina Gierek z kl. III FT

III miejsce - Karolina Deptuła z kl. III TCPG

Zwycięzcom gratulujemy.
Rozdanie nagród nastąpi w czerwcu, podczas uroczystego podsumowania Projektu.


Elżbieta Gancarz
Anna Korab       

     

Projekt czytelniczy „My czytamy i ...polecamy”
Data modyfikacji 2017-09-28

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA
Projekt czytelniczy „My czytamy i ...polecamy”
 

ZADANIA PROJEKTOWE:

 1. Konkurs „Moja lista bestsellerów” – należy stworzyć listę 10 pozycji książkowych uważanych przez siebie za wyjątkowe, polecane innym – bestsellery czytelników.
 2. Konkurs „Mistrz czytania lub recytacji”
  Zostanie wyłoniony podczas imprezy czytelniczej.
 3. Moja ulubiona książka – sesja zdjęciowa
  Należy wypożyczyć swoją ulubioną książkę, z którą, młodzież z kierunku – fototechnik wykona uczestnikom fotografie.
 4. Wystawa zdjęć z ulubioną książką
  Po sesji zdjęciowej zostaną wyłonione najlepsze fotki i stworzona będzie z nich wystawa.

O terminach realizacji poszczególnych zadań poinformujemy. Plakat konkursowy >>>  
     

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2018

Przydatne linki