ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Sesja fotograficzna z ulubioną książką
Data modyfikacji 2017-11-13

W ramach realizacji projektu czytelniczego „My czytamy i ... polecamy”, w dniu 8 listopada 2017 r., uczniowie mieli możliwość wykonania sobie wzajemnie zdjęć ze swoją ulubioną książką. Sesja odbywała się pod czujnym okiem pana Artura Kuligi- nauczyciela przedmiotów zawodowych z zakresu fotografii i dodatkowo, pasjonata tej dziedziny sztuki.
Uczniowie, którzy chętnie wzięli udział w przedsięwzięciu mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności w zakresie fotografii portretowej, świetnie się przy tym bawili, a ponadto podzielili się z nami – odbiorcami swoimi preferencjami czytelniczymi.

 

Działanie to miało na celu zaangażowanie młodzieży wokół tematyki książki i czytelnictwa i mam nadzieję stanowiło skuteczną reklamę książek – bestsellerów naszych uczniów.

 

Prace fotograficzne uczniów zostaną wyeksponowane w postaci wystawy.

 

 

Anna Korab, Artur Kuliga

 

 

 

Sesja z książką       

     

Projekt Wyspiański
Data modyfikacji 2017-11-07

U stóp Wawelu miał ojciec pracownię,
Wielką izbę białą wysklepioną,
Żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem;
Tam, chłopiec mały, chodziłem, co czułem,
To później w kształty mej sztuki zakułem.
Uczuciem wtedy tylko, nie rozumem
Obejmowałem zarys gliną ulepioną
Wyrastający przede mną w olbrzymy:
W drzewie lipowym rzezane posągi.
Stanisław Wyspiański

 
 

 

Klasa IV TCPG/FT rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego pod hasłem: Wyspiański ciągle żywy. Do podjęcia tych działań i wybrania tego tematu skłoniła nas przypadająca w tym roku rocznica urodzin i śmierci tego wszechstronnego twórcy, ale też i wielkość jego spuścizny. Aby udowodnić, że artysta na stałe zagościł w polskiej kulturze powstała gazetka ścienna uwzględniająca najważniejsze wydarzenia z życia i dorobku twórcy.

Wybraliśmy się również na film pod tytułem Twój Vincent by uzmysłowić młodzieży, kim inspirował się nasz bohater. Młodzież wzięła udział w szkolnym czytaniu najsłynniejszego dramatu Wyspiańskiego -  Wesele .
 Uczennica Karolina Deptuła przygotowała interesującą prezentację na temat życia i twórczości autora „Warszawianki”.

W planie mamy jeszcze konkurs plastyczny i literacki pod hasłem Być jak Wyspiański i odwiedziny kościoła w Zręcinie, gdzie polichromię przygotowali uczniowie Wyspiańskiego pod czujnym okiem artysty.
Na zajęciach języka polskiego oraz na dodatkowych konsultacjach przygotowujących do matury często analizujemy jego dorobek malarski . Kiedy przyjrzymy się osiągnięciom twórcy - który żył niespełna 40 lat – dojdziemy do wniosku, że są one zadziwiające i imponujące, bo składają się nań: dramaty, poematy, wiersze, obrazy, rysunki, rzeźby, witraże, polichromie, projektowane kostiumy, rekwizyty oraz reżyseria sztuk teatralnych. Wyspiański był młodopolskim wieszczem, który, nie tylko jak jego romantyczni poprzednicy marzyli o Polsce dumnej, niezłomnej, ale był też wizjonerem teatru, wyrażał ją w słowach: Teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie…

Trzeba nam jeszcze dużo siły, aby w pełni i należycie zrealizować ten projekt, ale nie upadajmy na duchu…


E.Gancarz       

     

Podsumowanie Konkursu pod hasłem „Wakacyjna przygoda z książką”
Data modyfikacji 2017-11-07

Pod koniec czerwca br. w bibliotece szkolnej, został ogłoszony,  konkurs na najciekawszą recenzję utworu przeczytanego w czasie wakacji. Jego celem było zachęcenie młodzieży do wypożyczenia na wakacje ciekawych nowości, które biblioteka zakupiła zasięgając opinii uczniów, i zmobilizowanie jej do podzielenia się refleksjami z lektury.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 7 listopada w bibliotece szkolnej. Uczennice, który zdobyły trzy pierwsze miejsca zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami i wybranymi przez siebie nowościami księgarskimi. Ponadto, ich recenzje zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki jako rekomendacje.

Oto nagrodzone osoby:
I miejsce - Monika Czelny - kl. III FT
II miejsce - Angelika Jakieła - kl. IV TCPG
III miejsce - Agata Duszczyńska - kl. III FT

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania swoich talentów literackich.

 

Anna Korab

 

 

Galeria zdjęć

        

     

KONKURS MOJA LISTA BESTSELLERÓW
Data modyfikacji 2017-10-12

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs realizowany ramach projektu czytelniczego „My czytamy i ... polecamy” pod hasłem MOJA LISTA BESTSELLERÓW.

1. Polega on na stworzeniu listy 10 pozycji książkowych uważanych przez siebie za wyjątkowe, polecane innym, czyli bestsellery czytelników.
2. Do  każdej z wymienionym pozycji należy dołączyć krótkie uzasadnienie wyboru. Chętnie widziana jest grafika lub ilustracje do utworów.
3. Gotowe listy należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 4 listopada br.
4. Nagrodzimy 3 uczestników, którzy:

 • najlepiej uzasadnili swój wybór,
 • włożyli w to własną inwencję,
 • wykazali się kreatywnością i pomysłowością
 • zwrócili szczególną uwagę na poprawność tekstu i estetykę wykonania.

PIÓRA W DŁOŃ...

        

     

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Data modyfikacji 2017-05-02

W bieżącym, 2017, roku nasza szkoła uzyskała dotację celową w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to program rządowy, wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa wśród Polaków. Okazuje się, że dorośli sięgają po książki częściej, kiedy mają z nimi systematyczny kontakt od najmłodszych lat. Dlatego niezbędne jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przygotowany program tworzy warunki do rozwoju czytelnictwa, co oznacza większą dostępność książek, czasopism i multimediów.
W praktyce działania programu mają zwiększyć zainteresowanie czytaniem książek, stworzyć więcej dostępnych bibliotek, które powinny mieć bardziej zróżnicowany księgozbiór, uzupełniany o nowości wydawnicze.
W związku z realizacją Programu, na początku, w naszej szkole powstała wstępna lista książek, po które uczniowie deklarują, że chętnie będą sięgali. W tworzeniu jej, między innymi, pomocne były Szkolne Wybory Czytelnicze przeprowadzone w październiku 2016 roku, w wyniku których powstała Szkolna Książkowa Lista Przebojów.
Program zakłada też realizację wielu innych przedsięwzięć, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę. Od wspólnego czytania, przez liczne konkursy i różne ciekawe formy projektowe, będziemy starać się zachęcać do obcowania z literaturą.


Anna Korab
       

     

Projekt edukacyjny pod hasłem: „Mały Książę” – lektura wszechczasów.
Data modyfikacji 2017-05-07

Biblioteka szkolna rozpoczyna realizację projektu edukacyjnego pod hasłem:
„Mały Książę” – lektura wszechczasów.

Zapraszamy młodzież do zaangażowania się w przedsięwzięcia realizowane w ramach tego projektu.
 
Ogłaszamy konkurs plastyczny na ilustrację do utworu „Mały Książę”

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna,
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły młodzieżowej,
3. Cele konkursu:
a) rozwijanie wyobraźni twórczej i aktywności  uczniów,
b) kształcenie technik plastycznych,
c) organizacja wystawy pokonkursowej.

Zasady konkursu:
1. Należy przygotować pracę plastyczną tematycznie związaną z utworem „Mały Książę”,
2. Technika wykonania pracy jest dowolna,
3. Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora,
4. Prace należy składać w bibliotece szkolnej lub do Pani Elżbiety Gancarz do dnia 31 maja br.
5. Po dodatkowe informacje na temat konkursu zapraszamy do biblioteki szkolnej,
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wielu pomysłów!

    Organizatorzy
E. Gancarz, A. Korab Pobierz pdf >>>  
     

     

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży
Data modyfikacji 2017-09-20

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
Umberto Eco

 


W dniu 11. września 2017 roku, podczas zorganizowanego przez szkołę zebrania z Rodzicami, gościliśmy Panią Krystynę Biernacką - Kierownika Działu Wypożyczeń Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie.
Zgromadzonym rodzicom przedstawiona została prezentacja multimedialna na temat Wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. W prezentacji, prelegentka podkreśliła, że:
„Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych ucznia jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych szkoły i domu”.
Omówiła także podstawowe funkcje książki, jak również zwróciła uwagę na rolę rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych.
Zwracając się do Rodziców, przekazała im ciekawą literaturę przedmiotu oraz ulotki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, która jest placówką wspomagającą zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Mam nadzieję, że przybliżenie tej tematyki wpłynie pozytywnie na postrzeganie roli książki w życiu dorastającej młodzieży.       

     

Wyniki Konkursu Literackiego pod hasłem: Gdzie jesteś Mały Książę, gdzie?
Data modyfikacji 2017-05-25

W dniu 23. maja 2017 roku, w świetlicy szkolnej, odbył się Konkurs Literacki z wiedzy o lekturze - Mały Książę.
Stanowił on jedno z działań w Projekcie, realizowanym w szkole, pod hasłem: „Mały Książę – lektura wszechczasów”.
Wzięli w nim udział uczniowie z klas młodzieżowych. Polegał na udzielaniu odpowiedzi na pytania testowe. Organizatorzy zadbali także o to, by przygotować testy dodatkowe - dla chętnych i ambitnych.
Młodzież doskonale poradziła sobie ze stawianymi im wymaganiami.

Najlepszymi w tej dziedzinie okazali się następujący uczniowie:

I miejsce - Krzysztof Wojdyła z kl. I TCPG    

II miejsce - Kacper Drak z kl. I TCPG     
Kacper Balawajder z kl. I TCPG
Karolina Gierek z kl. III FT

III miejsce - Karolina Deptuła z kl. III TCPG

Zwycięzcom gratulujemy.
Rozdanie nagród nastąpi w czerwcu, podczas uroczystego podsumowania Projektu.


Elżbieta Gancarz
Anna Korab       

     

Projekt czytelniczy „My czytamy i ...polecamy”
Data modyfikacji 2017-09-28

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA
Projekt czytelniczy „My czytamy i ...polecamy”
 

ZADANIA PROJEKTOWE:

 1. Konkurs „Moja lista bestsellerów” – należy stworzyć listę 10 pozycji książkowych uważanych przez siebie za wyjątkowe, polecane innym – bestsellery czytelników.
 2. Konkurs „Mistrz czytania lub recytacji”
  Zostanie wyłoniony podczas imprezy czytelniczej.
 3. Moja ulubiona książka – sesja zdjęciowa
  Należy wypożyczyć swoją ulubioną książkę, z którą, młodzież z kierunku – fototechnik wykona uczestnikom fotografie.
 4. Wystawa zdjęć z ulubioną książką
  Po sesji zdjęciowej zostaną wyłonione najlepsze fotki i stworzona będzie z nich wystawa.

O terminach realizacji poszczególnych zadań poinformujemy. Plakat konkursowy >>>  
     

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2017

Przydatne linki