Data modyfikacji 2015-02-25    

FOTOTECHNIK
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW (2017/2018)
szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży

    Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość estetyczną. Pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub plenerze, dokonuje zapisu i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Nauka zawodu obejmuje przedmioty teoretyczne, zajęcia praktyczne i  praktyki zawodowe.

W trakcie 4-letniego cyklu nauczania zdobywa następujące umiejętności:
 • wykonywanie zdjęć do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowych;
 • wykonywanie maszynowej obróbki chemicznej materiałów termograficznych;
 • przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych;
 • posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • kontrolowanie i regulowanie fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów chemicznej obróbki materiałów fotograficznych;
 • prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
 • przewidywanie i zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze stosowania toksycznych odczynników chemicznych;
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych;
 • posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów;
 • wykonywanie ręcznej i maszynowej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych.

Możliwości zatrudnienia:
 • w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,
 • w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.
 • w agencjach fotograficznych i reklamowych,
 • w wydawnictwach i drukarniach,
 • w telewizji i wytwórniach filmowych,
 • w przemyśle optoelektronicznym,
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym,
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • laboratoriach fotograficznych laboratoriach różnych profilach.


Przeciwwskazania zdrowotne: skłonność do uczuleń skórnych oraz dróg oddechowych, daltonizm.

O zdrowotnych możliwościach wykonywania zawodu decyduje lekarz medycyny pracy.

 

       
         

 
Data modyfikacji 2015-02-25    

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH,
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ (2017/2018)

szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży


    Jeżeli interesujesz się techniką komputerową, masz zmysł plastyczny, wysokie poczucie estetyki i cechuje Cię dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań – przyjdź do nas!

Tu nauczysz się:
 • planować procesy DTP,
 • tworzyć projekty graficzne materiałów drukowanych,
 • planować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym,
 • tworzyć publikacje multimedialne,
 • wykonywać skład tekstu, naświetlać klisze do druku,
 • przygotowywać materiały cyfrowe do procesu drukowania,
 • obsługiwać urządzenia stosowane w procesie tworzenia produktów poligraficznych,
 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów,

oraz obsługiwać takie programy, jak:
 • Corel Draw (grafika wektorowa),
 • Adobe Photoshop (grafika rastrowa),
 • Adobe InDesign (skład tekstu),
 • Adobe Acrobat Professional (tworzenie publikacji PDF),
 • Adobe Dreamweaver (tworzenie stron WWW),
 • Adobe Flash (animacje flashowe na stronach WWW),
 • Adobe Premiere (montaż filmów),

a więc zostaniesz TECHNIKIEM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

    Dyplom zawodowy, potwierdzający posiadane kwalifikacje, będzie uprawniał Cię do podjęcia pracy w:
 • przemyśle poligraficznym,
 • wydawnictwach,
 • agencjach reklamowo - wydawniczych,
 • studiach fotografii cyfrowej.


Uwaga!!!

Dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych/technik grafiki i poligrafii cyfrowej przeciwwskazaniem jest: wada wzroku (daltonizm).
Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydawane, w szkole, po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Należy dodać, że wszystkim uczniom technikum dla młodzieży, przez cały okres trwania nauki (4 lata), szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki.
 

       
         

 

 
  Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży
    Szukaj na stronie ZSKUlupa

BIP

Twoje IP: 54.80.5.2

Other 
  1   licznik 636809  

ws
Copyright © Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie 2017