ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


 

Aktualności dotyczśce egzaminu maturalnego >>> strona OKE >>>

  Harmonogramu ustnej części egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-05-24

  Harmonogramu ustnej części egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w roku szkolnym 2016/2017.

   Pobierz harmonogram >>>  
       

       

  Harmonogramy i listy zdających egzamin maturalny 2017.
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-04-26

  Proszę o zapoznanie się z harmonogramami pisemnej i ustnej części egzaminu maturalnego oraz z listami zdających w poszczególnych typach szkół.


   Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego >>>  
   Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego >>>  
   Lista zdających LO >>>  
   Lista zdających technikum Nr 7 >>>       

       

  BARDZO WAŻNE KOMUNIKATY DLA MATURZYSTÓW!!!
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-02-28

  1)    Prosimy wszystkich maturzystów o sprawdzenie terminów ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych. W przypadku pokrywania się terminów egzaminów prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do sekretariatu (pokój 101A) lub kontakt telefoniczny nr. 134368821 w.12

  2)    Wyznaczone godziny maturalnych egzaminów ustnych dla poszczególnych uczniów mogą ulec zmianie, dlatego prosimy o ponowne sprawdzenie (najpóźniej dzień przed egzaminem) na naszej stronie internetowej http://zespol.cku.krosno.pl w linku matura.

  3)    Maturzyści powinni zgłosić się na egzaminy, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu i mieć ze sobą dowód osobisty.

  4)    Maturzyści skierowani z OKE w Krakowie powinny mieć ze sobą oryginał świadectwa ukończenia szkoły.

  5)    Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przypomina, że do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać.


         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki