ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Matura z informatyki w 2018r
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-09-20

  Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 roku.

      Lista systemów i programów >>>  
       

       

  Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-09-20

  Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2018 roku.

      Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych >>>  
       

       

  Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego
  dodany przez ZSKU dnia 2017-09-11

  Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego.   Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego  
       

       

  Harmonogramu egzaminu maturalnego w 2018r.
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-09-10

  Proszę o zapoznaie się z harmonogramem egzaminu maturalnego w 2018 roku.   Harmonogram egzaminu matuaralnego w 2018 roku.  
       

       

  Egzamin maturalny w roku szkolnym 2017/2018
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-09-05

  Aktualności dotyczące egzaminu maturalnego na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

   

            

       

  Harmonogram poprawkowego egzaminu maturalnego 22 sierpnia 2017 r.
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-07-10

  Harmonogram poprawkowego egzaminu maturalnego 22 sierpnia 2017 r.

   Pobierz harmonogram >>>  
       

       

  Harmonogramu ustnej części egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-05-24

  Harmonogramu ustnej części egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w roku szkolnym 2016/2017.

   Pobierz harmonogram >>>  
       

       

  Harmonogramy i listy zdających egzamin maturalny 2017.
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-04-26

  Proszę o zapoznanie się z harmonogramami pisemnej i ustnej części egzaminu maturalnego oraz z listami zdających w poszczególnych typach szkół.


   Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego >>>  
   Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego >>>  
   Lista zdających LO >>>  
   Lista zdających technikum Nr 7 >>>       

       

  BARDZO WAŻNE KOMUNIKATY DLA MATURZYSTÓW!!!
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-02-28

  1)    Prosimy wszystkich maturzystów o sprawdzenie terminów ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych. W przypadku pokrywania się terminów egzaminów prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do sekretariatu (pokój 101A) lub kontakt telefoniczny nr. 134368821 w.12

  2)    Wyznaczone godziny maturalnych egzaminów ustnych dla poszczególnych uczniów mogą ulec zmianie, dlatego prosimy o ponowne sprawdzenie (najpóźniej dzień przed egzaminem) na naszej stronie internetowej http://zespol.cku.krosno.pl w linku matura.

  3)    Maturzyści powinni zgłosić się na egzaminy, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu i mieć ze sobą dowód osobisty.

  4)    Maturzyści skierowani z OKE w Krakowie powinny mieć ze sobą oryginał świadectwa ukończenia szkoły.

  5)    Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przypomina, że do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać.


         

                  

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2017

  Przydatne linki