ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Ostatnie pożegnanie Pani Danuty Rusek
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-06-09

  Z przykrością informujemy że,  w dniu 8 czerwca zmarła Pani Danuta Rusek.


  Msza Św. oraz ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek -  11 czerwca - o godz. 12:00.  Msza Św. zostanie odprawiona  w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Krośnie na ulicy ul. Wyszyńskiego, zaś różaniec w intencji Zmarłej odmówiony będzie o godzinie 11:30.

   

  W Osobie p. Danusi żegnamy długoletniego nauczyciela, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży. Człowieka o niezwykłym sercu. Koleżankę o niespotykanym poczuciu humoru i niezwykłej osobowości – pełną afirmacji życia i umiejącą cieszyć się każdą chwilą.

   

  „Niech dobry Bóg zawsze Cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie...”

  Dżem „Do kołyski”

   

  Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Grona Pedagogicznego
  Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

            

       

  Komunikat dla słuchaczy
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-05-22

  Dyrekcja szkoły informuje słuchaczy, że od 7 VI (tj. czwartek) rozpoczyna się sesja egzaminacyjna.

   

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest:


  1. Zaliczenie prac kontrolnych na ocenę pozytywną z każdego przedmiotu,
  2. Osiągnięcie minimum 50% frekwencji na zajęciach z każdego przedmiotu.

   

  W uzasadnionych przypadkach, przedłużyć sesję egzaminacyjną mogą tylko osoby dopuszczone do egzaminów, które dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne podanie do Dyrekcji szkoły.

            

       

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA ZPO W KROŚNIE
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-05-15

  Prezydent Miasta Krosna dnia 11 maja  2018 r. ogłasza konkurs

  NA STANOWISKO DYREKTORA:

  Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20 a

  Proszę o zapoznanie się z treścią załącznika...   Ogłoszenie o konkursie >>>  
       

       

  Rekrutacja na staże wakacyjne
  dodany przez Aneta Bator dnia 2018-05-08

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”


  Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).


  Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7
  w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:

  1)    „Staż zawodowy” - dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych)

  oraz dla zawodu F (fototechnik).


  Staż odbywa się w lipcu lub sierpniu 2017 r, u pracodawców z branży związanej z zawodami, w których kształcą się uczniowie, trwa 4 tygodnie (150 godzin), stażyści otrzymują wynagrodzenie.

   

  Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.


  Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

  Osoby zainteresowane udziałem w tej formie wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu .

  Termin składania formularzy:
  od 14 maja do 24 maja 2018 r.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach, które wzbogacają i rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe!


  szkolny koordynator projektu
  Aneta Bator

            

       

  Egzaminy poprawkowe dla uczniów klasy IV TCPG/FT
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-04-27

  Egzaminy poprawkowe dla uczniów klasy IV TCPG/FT odbędą się dniu 27.08.2018

  • godz. 9:00 - matematyka,
  • godz. 11:00 - j. angielski.

            

       

  Komunikat dla abiturientów klasy IV Technikum i klas IIILOA i III LOB!
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-04-21

  W dniu 27 kwietnia o godz.10:30, w świetlicy szkolnej odbędzie się uroczystość pożegnania klasy IV Technikum, poprzedzona Mszą Świętą o godz.8:00, w kościele o.o Franciszkanów.                .

   

  Natomiast klasy zaoczne przychodzą na godz.15:30, kiedy to odbędzie się dla nich szkolenie przed maturą, a następnie rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

            

       

  UWAGA MATURZYŚCI!
  dodany przez Anna Korab dnia 2018-04-18

  Informujemy uczniów i słuchaczy klas maturalnych, że do dnia 24 kwietnia, (tj. wtorek), zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych w bibliotece szkolnej.

            

       

  Akcja zbierania zabawek
  dodany przez Samorząd Uczniowski dnia 2018-04-12
   
  2018Apr1211163739281100.jpg

  Samorząd Uczniowski zwraca się do całej naszej społeczności z prośbą o przynoszenie zabawek, którymi,  z okazji  Dnia Dziecka obdarowalibyśmy wychowanków Domu Dziecka w Krośnie lub w Długiem.

   

  Z góry serdecznie dziękujemy!

            

       

  Odwołanie warsztatów fotograficznych i graficznych
  dodany przez ZSKU dnia 2018-04-06

  Informujemy, że warsztaty fotograficzne i graficzne planowane na dzień 07-04-2018 zostają odwoałne. O kolejnej edycji zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni.         

       

  Odbiór dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-03-22

  Od dnia 23.03.2018 zapraszamy osoby zdające egzaminy w sesji zimowej do sekretariatu - p 06A po odbiór dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje.         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki