ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Rekolekcje międzyszkolne
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2019-03-19

  Dyrekcja szkoły informuje uczniów, że w dniach 20-22 marca, w Kościele O.O. Franciszkanów odbędą się rekolekcje dla młodzieży.

  We środę – 20 III,  i czwartek – 21 III, młodzież przychodzi do szkoły na godzinę 8:15 i następnie pod opieką podanych niżej nauczycieli uda się do kościoła.

   

  20.03.2019 r. środa:

  Klasa I  - Pani  Iwona Celej,                    Klasa II – Pan Wiktor Szyndak,

  Klasa III – Pan Eugeniusz Gąsior,          Klasa IV – Pan Robert Jakubiec.

   

  21.03.2019 r. czwartek:

  Klasa I  - Pani  Ewa Wajs,                        Klasa II – Pan Artur Kuliga,

  Klasa III – Pan Bogdan Skotnicki,         Klasa IV – Pani Krystyna Wilk.

   

  W piątek zaś, tj. 22 III rekolekcję odbędą się w Hali MOSiR, przy ulicy Bursaki, gdzie młodzież może dojechać podstawionymi na Dworcu PKS autobusami.

  Opiekę w tym dniu nad uczniami sprawują:

  Klasa I  -Pan Eugeniusz Gąsior,                       Klasa II – Pan Bogdan Skotnicki,

  Klasa III – Pan Tomasz Judzicki,                      Klasa IV – Pan Wiktor Szyndak.

   

                                                                                                                               Dyrekcja szkoły

            

       

  Komunikat dla maturzystów!!!
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2019-03-07

  Dyrekcja szkoły informuje maturzystów, że w dniu 18 marca, o godzinie 15:00 odbędzie się druga próbna matura z matematyki, dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.


  Obecność słuchaczy przystępujących do matury w maju bieżącego roku jest obowiązkowa.

   

  Dyrekcja ZSKU

            

       

  Konkurs „Potyczki frazeologiczne”
  dodany przez Anna Korab dnia 2019-01-04
   
  2019Jan0417131349992000.jpg

  Biblioteka Szkolna ogłasza konkurs „Potyczki frazeologiczne”.

   

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych  szkoły młodzieżowej, jak i słuchaczy szkół zaocznych.

   

  2. Konkurs będzie trwał przez 5 kolejnych miesięcy, po czym zostanie wyłoniony zwycięzca w szkołach młodzieżowych i zaocznych.

   

  3. Polegał będzie na wypełnianiu co miesiąc zadań konkursowych, które zawsze będą dostępne w bibliotece szkolnej. Wypełnione karty będą odbierane w bibliotece szkolnej do końca każdego miesiąca.

   

  4. Wyniki cząstkowe, tj. z poszczególnych miesięcy oraz poprawne odpowiedzi będą ogłaszane, oraz dostępne na stronie internetowej szkoły

   

  5. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni. Ponadto uczniowie, którzy wezmą udział w co najmniej 3 edycjach otrzymają ocenę bardzo dobrą z języka polskiego, zaś słuchacze będą zwolnieni z jednego pytania na egzaminie ustnym z języka polskiego.

   

  Zachęcamy do rywalizacji

            

       

  Komunikat dla słuchaczy
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-12-08

  Dyrekcja szkoły informuje słuchaczy, że od 17 XII (tj. poniedziałek) rozpoczyna się sesja egzaminacyjna.
   

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest:

  1. Zaliczenie prac kontrolnych na ocenę pozytywną z każdego przedmiotu,
  2. Osiągnięcie minimum 50% frekwencji na zajęciach z każdego przedmiotu.
   

  W uzasadnionych przypadkach, przedłużyć sesję egzaminacyjną mogą tylko osoby dopuszczone do egzaminów, które dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne podanie do Dyrekcji szkoły.
   

   

  Dyrekcja

            

       

  Zaptanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego
  dodany przez Waldemar Opoń dnia 2018-11-29

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ogłasza przetarg ofertowy na dostawę sprzętu komputerowego związany z realizacją projektu.
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 16 komputerów stacjonarnych i 1 laptopa.   Zaptanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego >>>  
       

       

  Komunikat dla słuchaczy klas maturalnych w sprawie matury próbnej
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-11-09

  Dyrekcja szkoły informuje, że w dniach 20XI, 26 i 27 XI odbędzie się próbny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych, na poziomie podstawowym.

  W dniu 20 XI (wtorek)          od godz. 15:00 – matematyka,

             26 XI (poniedziałek)  od godz. 15:00 – język angielski,

             27 XI (wtorek)           od godz. 15:00 – język polski.        

  Obecność słuchaczy, którzy zdeklarowali chęć przystąpienia do matury w maju 2019 roku jest obowiązkowa.

            

       

  Informacja dla rodziców
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-11-06

  Dyrekcja szkoły informuje, że w miesiącu listopadzie ulega zmianie termin „Dnia otwartego”.

  W związku z dniem wolnym od zajęć  - 12 listopada, zapraszamy Rodziców na spotkania z nauczycielami w kolejny poniedziałek – tj. 19 listopada.

  Dyrekcja szkoły         

       

  KONKURS PLASTYCZNY „MOJA NIEPODLEGŁA”
  dodany przez Anna Korab dnia 2018-10-24

  Biblioteka Szkolna

  ogłasza

  KONKURS PLASTYCZNY „MOJA NIEPODLEGŁA”

   

  1. Konkurs adresowany jest zarówno do uczniów szkół młodzieżowych, jak i słuchaczy szkół zaocznych.

  2. Celem konkursu jest uczczenie 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

  3. Polega na wykonaniu plakatu upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości.

  4. Technika wykonania prac jest dowolna – może to być praca plastyczna, lub wykonana techniką graficzną. Preferowany format pracy to arkusz A3.

  5. Gotowe plakaty należy złożyć do biblioteki szkolnej, do dnia 9 listopada br.

  5. Najlepsze prace nagrodzimy.         

       

  Dni dodatkowo wolne w roku szk. 2018/19
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-10-20

  Dyrekcja szkoły informuje, że w roku szkolnym 2018/19, zostały ustalone następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

  - w Technikum nr 7: 2.11 - piątek,  2.05 - czwartek,  6.05 - poniedziałek,7.05 - wtorek,  8.05 - środa,  18.06  - wtorek.

  - w Szkołach dla Dorosłych:  2.11 - piątek, 3.11 - sobota,   2.05 - czwartek, 4.05 -sobota, 7.05 - wtorek, 18.06  - wtorek.

   

                                                                                                                                           Dyrekcja         

       

  Informacja dla absolwentów Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie Florysta
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2018-09-19

  Informujemy absolwentów Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie Florysta, zdających egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2018 r., że suplement do dyplomu wydawany jest na wniosek zdającego.
  Wniosek do pobrania znajduje się na stronie www.oke.krakow.pl w zakładce:

   

  Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów >> Wnioski >> Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementów

   

  lub

   

  Egzamin zawodowy z kwalifikacji >> Organizacja egzaminu >> Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do dyplomów >> Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementów.

   

  Wypełniony wniosek należy wysłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na adres: 31-978 Kraków, os. Szkolne 37

  Marcin Bednarz

            

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki