Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  „CO TY ROBISZ DLA ŚRODOWISKA?” Konkurs Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego
  dodany przez Anna Korab dnia 2020-11-30
   
  2020Nov3017004411650500.jpg

  Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego pragnie zaprosić uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Co ty robisz dla środowiska?”.

   

  Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na problemy związane z tematem ekologii i ochrony środowiska oraz zachęcenie młodzieży do czynnego angażowania się w kwestię dbałości o naszą planetę. Jest to również świetna okazja do rozwijania przez uczestników swoich talentów artystycznych.

   

  Aby wziąć udział w konkursie należy napisać wiersz, esej, opowiadanie bądź felieton (kategoria dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych) o tematyce ekologicznej, ukazującej refleksje o stanie środowiska naturalnego czy metodach jego ochrony. Termin nadsyłania prac mija 31 grudnia 2020 roku, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

   

  W załączniku przesyłamy Państwu regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu facebookowego – Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego, gdzie znaleźć można więcej informacji o konkursie, ale również innych ciekawych akcjach.

   

   Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu.

  Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/411001806935907

   

   Link do regulaminu: https://drive.google.com/file/d/18khnSK4QncX4X0jl2Rc4s28DvHj0n5XM/view?usp=sharing

   

  Karta zgłoszeniowa: https://drive.google.com/file/d/1EJTcHWqu8-hjVRs8-GBiDRwYgeHqoIef/view?usp=sharing

   

  Osoby chętne zapraszam do kontaktu ze mną na Microsoft Teams lub platformie Moodle, postaram się udzielić pomocy.

   

  Materiały zgromadziła i udostępniła

  Anna Korab

            

       

  Organizacja zajęć dla słuchaczy Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie od 30 listopada 2020 r
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-11-27
   
  2020Nov2716221365879600.jpg

  Informujemy, że od 30.11.2020 r. do 3.01.2021 r. zajęcia dla słuchaczy Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w dalszym ciągu będą odbywać się w formie nauki zdalnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

   

  Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się nauczycieli ze słuchaczami za pomocą Office 365. Nauczyciele odnotowują frekwencję słuchaczy (+) i dokonują wpisów tematów w dzienniku. Korespondencja ze słuchaczami jest prowadzona e-mailowo lub telefonicznie.

  Konsultacje pracy zdalnej odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć i słuchacze mają obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach. Obowiązuje w dalszym ciągu 50 % obecność (liczymy dotychczasową obecność stacjonarną i dodajemy obecność zdalną) z każdego przedmiotu. Za zgodą dyrektora możliwe są modyfikacje godzin pracy zdalnej.

   

  Na platformie MOODLE słuchacze mają zamieszczone kursy z poszczególnych przedmiotów do których się logują. Na kursach są wskazówki do zajęć, materiały dydaktyczne, filmy, instrukcje do wykorzystania przez słuchaczy. Konsultacje online powinny być prowadzone z zachowaniem higieny pracy, uwzględnieniem możliwości percepcyjnych słuchaczy i możliwości technicznych.

  Czas trwania konsultacji online może być skrócony do 30 minut by pozostały czas słuchacz mógł pracować samodzielnie.

   

  W dniach od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. planowane są ferie zimowe.

   

  Pedagog szkolny wspiera słuchaczy mających problemy, jak również nauczycieli przy ich rozwiązywaniu.

   

  Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie         

       

  Organizacja zajęć dla uczniów Technikum nr 7 w ZSKU w Krośnie od 30 listopada 2020r
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-11-27
   
  2020Nov2716245906938600.jpg

  Informujemy, że od 30.11.2020 r. do 3.01.2021 r. zajęcia dla uczniów Technikum Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w dalszym ciągu będą odbywać się w formie nauki zdalnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

   

  Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się nauczycieli z uczniami za pomocą idziennika Librus oraz Office 365. Nauczyciele odnotowują frekwencję uczniów i dokonują wpisów tematów w idzienniku. Sposób usprawiedliwiania nieobecności, co do terminowości, jest prowadzony zgodnie ze statutem szkoły. Korespondencja z rodzicami i uczniami jest prowadzona za pomocą idziennika-wiadomości, e-mailowo lub telefonicznie. Lekcje pracy zdalnej odbywają się zgodnie z planem lekcji i uczniowie mają obowiązek w nich uczestniczyć. Za zgodą dyrektora możliwe są modyfikacje godzin pracy zdalnej.

   

  Na platformie MOODLE uczniowie mają zamieszczone kursy z poszczególnych przedmiotów do których się logują. Na kursach są wskazówki do zajęć, materiały dydaktyczne, filmy, instrukcje do wykorzystania przez uczniów.

  Lekcje online powinny być prowadzone z zachowaniem higieny pracy, z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i możliwości technicznych. Czas trwania lekcji online może być skrócony do 30 minut by pozostały czas uczniowie mogli pracować samodzielnie.

   

  W dniach od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. planowane są ferie zimowe.

   

  Pedagog szkolny wspiera uczniów mających problemy, jak również, rodziców i nauczycieli przy ich rozwiązywaniu.

   

  Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie         

       

  COROCZNA AKCJA „SZLACHETNA PACZKA” W NASZEJ SZKOLE- INACZEJ NIŻ ZWYKLE
  dodany przez Alicja Węgrzyniak dnia 2020-11-24
   
  2020Nov249371598129400.jpg

  Tradycyjnie, corocznie organizowana w naszej szkole zbiórka darów rzeczowych i środków pieniężnych w ramach akcji „szlachetnej paczki”, odbędzie się w nieco inny sposób, niż zwykle.  

  W tym roku ze względu na trudną sytuację epidemiczną oraz wprowadzone ograniczenia sanitarne, kwesta odbędzie się poprzez wystawienie dwóch puszek (w pokoju nauczycielskim i w sekretariacie 06), do których prosimy naszą społeczność: nauczycieli, uczniów, słuchaczy i pracowników szkoły o wrzucanie datków.

  W ramach Szlachetnej Paczki docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, w szczególności do rodzin wielodzietnych oraz do osób starszych i samotnych.

   

  Szlachetna Paczka to akcja, która pokazuje, że pięknie jest pomagać. 

  Zapraszamy! Przyłączcie się do akcji!

                                                                 

   

  Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

  Alicja Węgrzyniak

            

       

  Akcja Czytaj.pl 2020 - Znowu trzeba czytać … napisz notkę i wygraj czytnik z e-bookami
  dodany przez Anna Korab dnia 2020-11-23
   
  2020Nov2317191423510500.jpg

  Kochane Mole Książkowe – to propozycja idealna dla Was, ale trzeba się śpieszyć, bo nie zostało już dużo czasu…konkurs trwa do dnia 30 listopada

  Konkurs Napisz notkę i wygraj czytnik z e-bookami

  Na tylnych okładkach popularnych książek znajdują się często polecenia od znanych osób. Profesjonalnie nazywa są „blurbami". Wystarczy, że napiszecie swoją wersję takiego krótkiego wpisu dotyczącego jednej z książek biorących udział w akcji Czytaj PL.

  Nagrodami są czytniki e-booków: PocketBook Touch HD 3, PocketBook Touch Lux 5 oraz PocketBook Basic Lux 2!

  Co zrobić, by wygrać?

   

  Zainteresowanych zachęcam do wejścia na podaną niżej stronę, gdzie znajdziecie wszystkie szczegóły.

   

  https://lubimyczytac.pl/polmetek-akcji-czytaj-pl-2020-napisz-notke-i-wygraj-czytnik-z-e-bookami

   

  Polecam …

  Anna Korab

  bibliotekarz szkolny

   

            

       

  Informacja dla biorących udział w konkursie „Jaka to postać” – II edycja
  dodany przez Anna Korab dnia 2020-11-03

  Informuję na początek wszystkich zainteresowanych, że rozdanie nagród dla zwycięzców odbędzie się po powrocie do nauczania w szkole.

   

  W kategorii klas zaocznych zwycięzcą konkursu został pan Tomasz Konieczko, uczeń klasy III LOA, który brał udział we wszystkich tygodniach w odgadywaniu postaci i udzielił wszystkich poprawnych odpowiedzi.  Na wyróżnienie zasługuje również słuchacz z klasy III LOA, pan Tomasz Czajka, który poprawnie odgadł 3 postaci literackie.

   

  W kategorii klas młodzieżowych zaś, zgodnie z punktem 5 Regulaminu konkursu zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania. W konkursie brało udział 15 uczniów spośród których 3 poprawne odpowiedzi wytypowali:

  • Hrom K. – klasa II T4
  • Kompanchenko A. - klasa II T4
  • Trybus P. - klasa II T4
  • Woźniak J. - klasa I T

   

  Wszystkim biorącym udział w rywalizacji gratuluję wytrwałości i wiedzy. O terminie rozdania nagród dla szkól zaocznych oraz losowania nagród w klasach młodzieżowych poinformuję.
  Życzę wszystkim zdrowia i mam nadzieję… do szybkiego zobaczenia

  Organizator konkursu - bibliotekarz
  Anna Korab

            

       

  Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla wszystkich słuchaczy Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-10-24
   
  2020Oct2416525518527100.jpg

  Informujemy, że od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. zawieszamy zajęcia stacjonarne dla  wszystkich słuchaczy Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego w Krośnie i przechodzimy na tryb nauki zdalnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

  Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się nauczycieli ze słuchaczami za pomocą Office 365. Nauczyciele odnotowują frekwencję słuchaczy (+)  i dokonują wpisów tematów w dzienniku. Korespondencja ze słuchaczami jest prowadzona e-mailowo lub telefonicznie.

  Konsultacje pracy zdalnej odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć  i słuchacze mają obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach. Obowiązuje  w dalszym ciągu 50 % obecność (liczymy dotychczasową obecność  stacjonarną  i  dodajemy obecność zdalną) z każdego przedmiotu. Za zgodą dyrektora możliwe są modyfikacje godzin pracy zdalnej.

  Na platformie MOODLE słuchacze mają zamieszczone kursy z poszczególnych przedmiotów  do których się logują. Na kursach są wskazówki do zajęć, materiały dydaktyczne, filmy, instrukcje do wykorzystania przez słuchaczy.

  Konsultacje online powinny być prowadzone z zachowaniem higieny pracy, uwzględnieniem możliwości percepcyjnych słuchaczy i możliwości technicznych. Czas trwania konsultacji online może być skrócony do 30 minut by pozostały czas słuchacz mógł pracować samodzielnie.

  Pedagog szkolny wspiera słuchaczy mających problemy, jak również nauczycieli przy ich rozwiązywaniu.

   

  Dyrekcja

  Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie         

       

  Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-10-24
   
  2020Oct2416545208999400.jpg

  Informujemy, że od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. zawieszamy zajęcia stacjonarne dla  wszystkich uczniów Zespołu Szkól Kształcenia Ustawicznego w Krośnie i przechodzimy na tryb nauki zdalnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

  Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się nauczycieli  z uczniami za pomocą idziennika Librus oraz Office 365. Nauczyciele odnotowują frekwencję uczniów i dokonują wpisów tematów w idzienniku. Sposób usprawiedliwiania nieobecności, co do terminowości, jest prowadzony zgodnie ze statutem szkoły. Korespondencja z rodzicami i uczniami jest prowadzona za pomocą idziennika-wiadomości, e-mailowo lub telefonicznie.  

  Lekcje pracy zdalnej odbywają się zgodnie z planem lekcji i uczniowie mają obowiązek w nich uczestniczyć. Za zgodą dyrektora możliwe są modyfikacje godzin pracy zdalnej.

   

  Na platformie MOODLE uczniowie mają zamieszczone kursy z poszczególnych przedmiotów  do których się logują. Na kursach są wskazówki do zajęć, materiały dydaktyczne, filmy, instrukcje do wykorzystania przez uczniów.

  Lekcje online powinny być prowadzone z zachowaniem higieny pracy, z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i możliwości technicznych. Czas trwania lekcji online może być skrócony do 30 minut by pozostały czas uczniowie mogli pracować samodzielnie.

  Pedagog szkolny wspiera uczniów mających problemy, jak również, rodziców i nauczycieli przy ich rozwiązywaniu.

   

  Dyrekcja

  Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie         

       

  Konkurs „Czyja to postać?” - zadanie na IV tydzień
  dodany przez Anna Korab dnia 2020-10-23

  Komunikat dla biorących udział w konkursie bibliotecznym „Jaka to postać”

  Biorąc pod uwagę nauczanie hybrydowe w kończącym się tygodniu, uczniowie i słuchacze którzy nie mieli możliwości odpowiedzi złożyć w bibliotece mogą wyjątkowo, za 3 tydzień przesłać je do poniedziałku -  26 - października na adres meilowy:

  korabanna755@gmail.com

  W czwartym tygodniu, wszystkie odpowiedzi prosimy przesyłać na podany wyżej adres.

                                                                                             

      A. Korab

  Organizator konkursu   Pytanie na IV tydzień >>>  
       

       

  Zarządzenie w sprawie pracy szkół dla dorosłych w czasie pandemii
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-10-19

  Zarządzenie nr SD.0121.1.34.2020 Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  z dnia 16 października 2020 r. w sprawie pracy szkół dla dorosłych w czasie pandemii

      Zarządzenie dyrektora nr SD 34 dla słuchaczy szkół dla dorosłych >>>  
       

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

  1. Przydatne linki