ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Zajęcia w Szkole Policealnej na kierunku Opiekun Medyczny
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-02-08

  Zajęcia w Szkole Policealnej na kierunku Opiekun Medyczny rozpoczynają się we wtorek 13 lutego wg harmonogramu zamieszczonego w zakładce “Harmonogram zajęć w szkole policealnej wtorek-środa” w kolumnie I OPM.         

       

  Nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
  dodany przez Aneta Bator dnia 2018-01-24

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
   

  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).

  Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7 w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:


  1)    „Kurs fotografii” - dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) – realizacja planowana od lutego do czerwca 2018 r.

  2)    „Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi” – dla zawodu F (fototechnik) - realizacja planowana od lutego do czerwca 2018 r.

  3)    „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych” -  dla zawodu TCPG i fototechnik - realizacja planowana od marca do czerwca 2018 r.

   

  Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.

  Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

  Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych formach wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami w biurze projektu.
          

     Termin składania formularzy:
  od 24 stycznia do 26 stycznia 2017 r.

  oraz


  od 13 lutego do 15 lutego 2017 r.

  Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych kursów, które wzbogacają i rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe!

   

  szkolny koordynator projektu
  Aneta Bator

      Ogłoszenie o naborze PDF >>>  
       

       

  Czytelniczy Konkurs Walentynkowy
  dodany przez A.Korab dnia 2018-01-24
   
  2018Jan2420522522876500.jpg

  Biblioteka Szkolna
  ogłasza
  Czytelniczy Konkurs Walentynkowy

  1. Konkurs adresowany jest zarówno do uczniów szkół młodzieżowych, jak i słuchaczy szkół zaocznych.
  2. Celem konkursu jest sprawdzenie i utrwalenie wiedzy na temat – „miłość w literaturze na przestrzeni epok”.
  3. Polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytania zgromadzone na karcie konkursowej.
  4. Kartę konkursową należy pobrać z biblioteki szkolnej, i po wypełnieniu tam ją złożyć, do dnia 14 lutego br.
  5. Najlepsze prace nagrodzimy.

   

  Zachęcamy do rywalizacji

      Plakat konkursowy >>>  
   Karta konkursowa >>>  
     

       

  Konkurs literacko-plastyczny pod hasłem - Miłość niejedno ma imię
  dodany przez E. Gancarz dnia 2018-01-21
   
  2018Jan2113235348522600.jpg

  Samorząd Uczniowski ogłasza Konkurs literacko-plastyczny pod hasłem -  Miłość niejedno ma imię. Celem konkursu jest zachęta  skierowana do młodzieży, by wykazała się  swoimi umiejętnościami artystycznymi, zarówno w zakresie pisania wierszy, opowiadań, jak i przygotowania dzieł plastycznych.
   

   

  Na prace czekamy do 12 lutego. Rozdanie nagród nastąpi w dniu Świętego Walentego. Serdecznie zapraszamy! Czekają nagrody!

   

  Opiekun Samorządu
  E. Gancarz

            

       

  Konkurs Ortograficzny – kolejna edycja
  dodany przez E. Gancarz dnia 2018-01-21

  Samorząd Uczniowski informuje, że w dniu 22 stycznia br. (tj. poniedziałek), w świetlicy szkolnej odbędzie się kolejna edycja Konkursu Ortograficznego.

   

  Osoby, które już zgłosiły swój udział, oraz chętne wziąć udział w tej rywalizacji proszone są o przyjście do świetlicy szkolnej po drugiej godzinie lekcyjnej, czyli o 9:30.

   

  Serdecznie zapraszamy

            

       

  Konsultacje maturalne na feriach
  dodany przez E. Gancarz dnia 2018-01-17

  Informujemy uczniów i słuchaczy, że na feriach, w dniu 6 lutego -  od godz. 9:00 do 13:00,  w sali 309 A będą zorganizowane dodatkowe konsultacje z języka polskiego,  dla osób przygotowujących się do matury, zarówno ze szkół młodzieżowych, jak i dla dorosłych.
   

  Serdecznie zapraszam.

  E. Gancarz

            

       

  Ostateczne deklaracje maturalne
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-01-17

  Dyrekcja szkoły przypomina uczniom i słuchaczom klas maturalnych, że termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych mija 7 II br. – w tym roku wypada w czasie ferii zimowych.

   

  Ewentualne zmiany w deklaracji należy zgłosić w formie pisemnej w sekretariacie Dyrektora – p. 101 A do dnia 27 I br. do godziny 12:00.

   

  W przypadku braku zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.         

       

  UWAGA!!! Zmiany egzaminatorów z języka angielskiego!!!
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-12-19

  UWAGA!!!
  Zmiany egzaminatorów z języka angielskiego w klasach, grupach
  które uczyła p. Monika Jagieła:

  Terminy nie ulegają zmianie!
   

  Egzaminy pisemne w LO:
  kl. III LO B zmiana nadzorującego
  Kl. I LO A cała klasa pisze  w sali 103A z p. Krystyną Szepelak
  kl. I LOC pisze razem z klasą p. K. Szepelak gr. III LO A i gr. III LO E w świetlicy
  kl. II LO A cała klasa pisze w sali 309A z gr. III LOE z p. Robertem Jakubcem godz. 15.15!

   

  Egzaminy ustne w LO:
  Klasa I LO C sem. II - p. Robert Jakubiec
  Klasa II LO A  - p. Joanna Munia
  Klasa I LO A - p. Krystyna Szepelak - całość w 103A
  Klasa III  LO B - p. Robert Jakubiec - godz. 15.15!

   

  Egzaminy ustne w Szkole Policealnej:
  sem. III TUK - p. Krystyna Szepelak całość w sali 201B
  sem. I Fl -  p. Joanna Munia
  sem. III OM - p. Joanna Munia
  sem. I TR - p. Joanna Munia         

       

  Akcja DKMS lub Pomoc dla Mikołaja
  dodany przez A. Węgrzyniak dnia 2017-12-15
   
  2017Dec1518350035412500.jpg

  Przed nami krośnieńska rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Akcja odbywać się będzie w dniach 15-17 grudnia br. w kilku miejscach na terenie miasta Krosna.  Zapraszamy wszystkich uczniów i słuchaczy naszej szkoły, potencjalnych dawców szpiku kostnego  do udziału w lekcji bezinteresownej  pomocy dla Mikołaja,  chorego na białaczkę.

   

   

  Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
   Alicja Węgrzyniak

      Plakat akcji Pomoc dla Mikołaja >>>  
       

       

  GÓRA GROSZA
  dodany przez A. Węgrzyniak dnia 2017-12-09
   
  2017Dec0910581172794400.jpg

  W naszej szkole od 27. listopada 2017 r. do 2. stycznia 2018 r. trwać będzie  akcja zbierania pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.


  Przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu będą zbierali drobne monety – „złote grosze”, a następnie przekażemy je  jako nasz dar serca wspomagając akcję.

   

  Zapraszamy! Przyłączcie się do akcji!

            

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki