ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-08-30

  Dnia 3 września br. o godz. 8:00 w kościele oo. Franciszkanów odbędzie się Msza Św w intencji nowego roku szkolnego 2018/2019.

  Po Mszy Św. zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na spotkanie rozpoczynające nowy rok szkolny, które odbędzie się na świetlicy szkolnej.         

       

  Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-08-30

  Od dnia 31 sierpnia od godziny 9:00 będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe.         

       

  Komunikat dla słuchaczy szkół dla dorosłych.
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-07-28

  Egzaminy w terminie dodatkowym (sesja przedłużona), egzaminy poprawkowe, egzaminy klasyfikacyjne i uzupełniające odbędą się w dniach 28 (wtorek) -31 (piątek) sierpnia 2018r. Nauczyciele dyżurować będą w godz. 15.00-18.00. Słuchacze, którzy mają zdawać kilka egzaminów muszą zgłosić się  28.08 o godz.15.00.

            

       

  Wydawanie świadectw maturalnych
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-07-02

  Informujemy, że świadectwa maturalne będą wydawanie w dniu 3 lipca w pok.06A.

  Oświadczenia do egzaminu poprawkowego można składać do 6 lipca 2018 roku.         

       

  Zakończenie roku szkolnego
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-06-15

  Komunikat dla uczniów i słuchaczy o zakończeniu roku szkolnego

   

  Dyrekcja szkoły informuje uczniów i słuchaczy , że zakończenie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się w dniu 22 czerwca. Rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 8:00 w Kościele oo. Franciszkanów, zaś rozdanie świadectw młodzieży nastąpi w szkole o godzinie 9:00.

   

  Słuchaczy semestrów kończących naukę zapraszamy na godzinę 15:30 do świetlicy szkolnej.

   

  Dyrekcja szkoły

            

       

  Zwrot podręczników i lektur
  dodany przez Anna Korab dnia 2018-06-11

  UWAGA !

  Informujemy uczniów i słuchaczy, że do dnia 15 czerwca, (tj. piątek) zobowiązani są do zwrotu wszystkich podręczników i lektur wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

   

  Literaturę piękną można sobie zostawić na okres wakacji.         

       

  Ostatnie pożegnanie Pani Danuty Rusek
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-06-09

  Z przykrością informujemy że,  w dniu 8 czerwca zmarła Pani Danuta Rusek.


  Msza Św. oraz ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek -  11 czerwca - o godz. 12:00.  Msza Św. zostanie odprawiona  w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Krośnie na ulicy ul. Wyszyńskiego, zaś różaniec w intencji Zmarłej odmówiony będzie o godzinie 11:30.

   

  W Osobie p. Danusi żegnamy długoletniego nauczyciela, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży. Człowieka o niezwykłym sercu. Koleżankę o niespotykanym poczuciu humoru i niezwykłej osobowości – pełną afirmacji życia i umiejącą cieszyć się każdą chwilą.

   

  „Niech dobry Bóg zawsze Cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie...”

  Dżem „Do kołyski”

   

  Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Grona Pedagogicznego
  Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

            

       

  Komunikat dla słuchaczy
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-05-22

  Dyrekcja szkoły informuje słuchaczy, że od 7 VI (tj. czwartek) rozpoczyna się sesja egzaminacyjna.

   

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest:


  1. Zaliczenie prac kontrolnych na ocenę pozytywną z każdego przedmiotu,
  2. Osiągnięcie minimum 50% frekwencji na zajęciach z każdego przedmiotu.

   

  W uzasadnionych przypadkach, przedłużyć sesję egzaminacyjną mogą tylko osoby dopuszczone do egzaminów, które dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne podanie do Dyrekcji szkoły.

            

       

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA ZPO W KROŚNIE
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-05-15

  Prezydent Miasta Krosna dnia 11 maja  2018 r. ogłasza konkurs

  NA STANOWISKO DYREKTORA:

  Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20 a

  Proszę o zapoznanie się z treścią załącznika...   Ogłoszenie o konkursie >>>  
       

       

  Rekrutacja na staże wakacyjne
  dodany przez Aneta Bator dnia 2018-05-08

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie
  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”


  Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).


  Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7
  w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:

  1)    „Staż zawodowy” - dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych)

  oraz dla zawodu F (fototechnik).


  Staż odbywa się w lipcu lub sierpniu 2017 r, u pracodawców z branży związanej z zawodami, w których kształcą się uczniowie, trwa 4 tygodnie (150 godzin), stażyści otrzymują wynagrodzenie.

   

  Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.


  Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

  Osoby zainteresowane udziałem w tej formie wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu .

  Termin składania formularzy:
  od 14 maja do 24 maja 2018 r.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach, które wzbogacają i rozwijają wiedzę i umiejętności zawodowe!


  szkolny koordynator projektu
  Aneta Bator

            

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki