Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/22
  dodany przez Anna Korab dnia 2021-09-01

  NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

  W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów w nowym roku szkolnym 2021/2022 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna przypomina najważniejsze informacje, które mogą się przydać przy ubieganiu się o pomoc finansową.

  Komu przysługuje stypendium

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Gminy Miasto Krosno, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

  Uprawnieni

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto.

  Termin i miejsce składania wniosków

  Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia niepełnoletniego albo pełnoletniego ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września 2021 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (formularz  wniosku dostępny poniżej lub u pedagoga szkolnego). Wniosek >>>

  Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie WWW Urzędu Miasta Krosna.         

       

  Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
  dodany przez Anna Korab dnia 2021-09-01

  Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.

  Dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020- 2022 udzielane jest uczniom:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymienioną wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  Rodzice/pełnoletni uczniowie posiadający odpowiednie orzeczenie uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do krośnieńskich szkół:

  • branżowych,
  • liceów ogólnokształcących,
  • techników,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

  do 6 września 2021 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r. w szkole, do której uczęszczają ich dzieci.

  Dodatkowe informacje zostaną przekazane młodzieży przez wychowawców oraz pedagoga szkolnego.         

       

  Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe od 8 września!
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-08-31

  Zgodnie z wytycznymi CKE informujemy, że wydawanie świadectw z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z sesji czerwiec-lipiec 2021 r. będzie możliwe od dnia 8 września 2021 r.
            

       

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - KOMUNIKAT dla uczniów Technikum Nr 7
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-08-30

  Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie informuje uczniów Technikum Nr 7, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 1 września 2021 o godz. 8:15 w dotychczasowej siedzibie szkoły na ul. Czajkowskiego 49.

  O godzinie 9:30 odbędzie się Msza Św. w kościele oo. Franciszkanów         

       

  Uwaga!!! Zmiana terminu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych dla opiekuna medycznego!!!
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-08-27

  Uwaga!!! W związku ze zmianą terminów rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w niektórych typach szkół dla dorosłych (opiekun medyczny) w roku szkolnym 2021/2022 prosimy o ponowne sprawdzenie harmonogramu.   Harmonogram rozpoczęcia zajęć dydaktycznych szkół dla dorosłych >>>  
       

       

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-08-25

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.   Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie >>>  
   Oświadczenie RODO >>>  
   Kwestionariusz kandydata >>>  
   

       

  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych szkół dla dorosłych w roku szkolnym 2021/2022
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-08-25

  Proszę o zapoznanie się z terminami rozpoczęcia zajęć dydaktycznych szkół dla dorosłych w roku szkolnym 2021/2022 zamieszczonymi w załaczniku.   Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych szkół dla dorosłych >>>  
       

       

  Zajęcia nadal na ulicy Czajkowskiego 49!
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-08-22

  Dyrekcja szkoły informuje, że zajęcia dla uczniów Technikum Nr 7 i słuchaczy szkół dla dorosłych będą nadal odbywać się na ulicy Czajkowskiego 49.         

       

  Egzaminy poprawkowe i egzaminy z przedłużonej sesji dla słuchaczy szkol dla dorosłych
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-08-18

  Egzaminy poprawkowe i egzaminy z przedłużonej sesji dla słuchaczy szkol dla dorosłych będą odbywać się w dniach 30 i 31 sierpnia 2021 r. od godz. 15:00-19:00.         

       

  Szkolny zestaw podręczników
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-08-16
       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

  1. Przydatne linki