Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Drodzy uczniowie i słuchacze!!!
  dodany przez Alicja Węgrzyniak dnia 2019-05-30
   
  2019May309482906536400.jpg

  Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci zaprasza do udziału w kampanii "Kilometry dobra 2019".

   

  Kilometry Dobra to kampania dobroczynna, stworzona z myślą o tym, by pomagać dzieciom pokrzywdzonym przez los  i ich rodzicom. Organizuje m.in. sesje terapeutyczne, warsztaty, czy korepetycje.
  Priorytetem fundacji w 2019 roku jest utworzenie Dziecięcego Ośrodka Wsparcia.

   

  Pięknie prosimy – POMÓŻCIE!

   

  Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
  Alicja Węgrzyniak

            

       

  Zakończenie klasy IV
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2019-04-24

  Dyrekcja szkoły informuje, że dnia 26 kwietnia 2019 roku o godz. 8:00 w kościele OO Franciszkanów, odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna dla tegorocznych maturzystów, po zakończeniu której młodzież klasy IV proszona jest o przybycie do szkoły, gdzie nastąpi uroczyste rozdanie świadectw.

   
   
  Dyrekcja ZSKU


         

       

  Rozdanie świadectw i szkolenie dla maturzystów szkół dla dorosłych
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2019-04-16

  W dniu rozdania świadectw tj. 26 kwietnia o godzinie 15.30 odbędzie się szkolenie dla maturzystów szkół dla dorosłych – przypomnienie procedur przebiegu egzaminu, informacja o terminie dodatkowym i egzaminie poprawkowym. Obecność maturzystów obowiązkowa.

  O godz. 16.00 uroczyste zakończenie nauki - rozdanie świadectw i nagród.         

       

  Komunikat dla słuchaczy klasy III LOB
  dodany przez E. Gancarz dnia 2019-04-02

  Komunikat dla słuchaczy klasy III LOB

  Informuję, że w dniach  10 i 11 kwietnia w sali 212A odbędą się dodatkowe konsultacje przygotowujące do egzaminu maturalnego z j. polskiego.

  Początek spotkania 15:30.

   

  Zapraszam

  E. Gancarz         

       

  Rekolekcje międzyszkolne
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2019-03-19

  Dyrekcja szkoły informuje uczniów, że w dniach 20-22 marca, w Kościele O.O. Franciszkanów odbędą się rekolekcje dla młodzieży.

  We środę – 20 III,  i czwartek – 21 III, młodzież przychodzi do szkoły na godzinę 8:15 i następnie pod opieką podanych niżej nauczycieli uda się do kościoła.

   

  20.03.2019 r. środa:

  Klasa I  - Pani  Iwona Celej,                    Klasa II – Pan Wiktor Szyndak,

  Klasa III – Pan Eugeniusz Gąsior,          Klasa IV – Pan Robert Jakubiec.

   

  21.03.2019 r. czwartek:

  Klasa I  - Pani  Ewa Wajs,                        Klasa II – Pan Artur Kuliga,

  Klasa III – Pan Bogdan Skotnicki,         Klasa IV – Pani Krystyna Wilk.

   

  W piątek zaś, tj. 22 III rekolekcję odbędą się w Hali MOSiR, przy ulicy Bursaki, gdzie młodzież może dojechać podstawionymi na Dworcu PKS autobusami.

  Opiekę w tym dniu nad uczniami sprawują:

  Klasa I  -Pan Eugeniusz Gąsior,                       Klasa II – Pan Bogdan Skotnicki,

  Klasa III – Pan Tomasz Judzicki,                      Klasa IV – Pan Wiktor Szyndak.

   

                                                                                                                               Dyrekcja szkoły

            

       

  Komunikat dla maturzystów!!!
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2019-03-07

  Dyrekcja szkoły informuje maturzystów, że w dniu 18 marca, o godzinie 15:00 odbędzie się druga próbna matura z matematyki, dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.


  Obecność słuchaczy przystępujących do matury w maju bieżącego roku jest obowiązkowa.

   

  Dyrekcja ZSKU

            

       

  Konkurs „Potyczki frazeologiczne”
  dodany przez Anna Korab dnia 2019-01-04
   
  2019Jan0417131349992000.jpg

  Biblioteka Szkolna ogłasza konkurs „Potyczki frazeologiczne”.

   

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych  szkoły młodzieżowej, jak i słuchaczy szkół zaocznych.

   

  2. Konkurs będzie trwał przez 5 kolejnych miesięcy, po czym zostanie wyłoniony zwycięzca w szkołach młodzieżowych i zaocznych.

   

  3. Polegał będzie na wypełnianiu co miesiąc zadań konkursowych, które zawsze będą dostępne w bibliotece szkolnej. Wypełnione karty będą odbierane w bibliotece szkolnej do końca każdego miesiąca.

   

  4. Wyniki cząstkowe, tj. z poszczególnych miesięcy oraz poprawne odpowiedzi będą ogłaszane, oraz dostępne na stronie internetowej szkoły

   

  5. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni. Ponadto uczniowie, którzy wezmą udział w co najmniej 3 edycjach otrzymają ocenę bardzo dobrą z języka polskiego, zaś słuchacze będą zwolnieni z jednego pytania na egzaminie ustnym z języka polskiego.

   

  Zachęcamy do rywalizacji

            

       

  Komunikat dla słuchaczy
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-12-08

  Dyrekcja szkoły informuje słuchaczy, że od 17 XII (tj. poniedziałek) rozpoczyna się sesja egzaminacyjna.
   

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest:

  1. Zaliczenie prac kontrolnych na ocenę pozytywną z każdego przedmiotu,
  2. Osiągnięcie minimum 50% frekwencji na zajęciach z każdego przedmiotu.
   

  W uzasadnionych przypadkach, przedłużyć sesję egzaminacyjną mogą tylko osoby dopuszczone do egzaminów, które dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne podanie do Dyrekcji szkoły.
   

   

  Dyrekcja

            

       

  Zaptanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego
  dodany przez Waldemar Opoń dnia 2018-11-29

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ogłasza przetarg ofertowy na dostawę sprzętu komputerowego związany z realizacją projektu.
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 16 komputerów stacjonarnych i 1 laptopa.   Zaptanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego >>>  
       

       

  Komunikat dla słuchaczy klas maturalnych w sprawie matury próbnej
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-11-09

  Dyrekcja szkoły informuje, że w dniach 20XI, 26 i 27 XI odbędzie się próbny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych, na poziomie podstawowym.

  W dniu 20 XI (wtorek)          od godz. 15:00 – matematyka,

             26 XI (poniedziałek)  od godz. 15:00 – język angielski,

             27 XI (wtorek)           od godz. 15:00 – język polski.        

  Obecność słuchaczy, którzy zdeklarowali chęć przystąpienia do matury w maju 2019 roku jest obowiązkowa.

            

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2021

  Przydatne linki