ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Wstępne deklaracje maturalne
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2016-09-17

  Dyrekcja szkoły przypomina słuchaczom klas trzecich liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, że do dnia 30 września br. obowiązkowo należy złożyć wstępne deklaracje maturalne.
  Druki deklaracji dostępne są u opiekunów semestrów i oni będą zbierać od Państwa wypełnione już deklaracje.  Dotyczy to słuchaczy, którzy deklarują chęć przystąpienia do matury w maju 2017 roku.         

       

  Dobrowolne ubezpieczenie słuchaczy
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2016-09-17

  Informujemy słuchaczy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia, w kwocie 40 zł.
  Składki te zbierać będą opiekunowie semestrów, do dnia 24 września br.


         

       

  Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2016/17
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2016-09-13

      Dyrekcja Szkoły informuje, że w roku szkolnym 2016/17  zostały ustalone, dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych.

  W szkole dla młodzieży – 31 X, 2 V, 4 V, 5 V, 8 V, 16 VI.

  W szkołach dla dorosłych – 15 X, 12 XI, 7 I, 2 V, 4 V, 16 VI.

  Dyrekcja ZSKU         

       

  Rekrutacja na kurs - opiekun medyczny
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2016-09-10

      Informujemy, że do 16 września 2016 r. prowadzona jest rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy – opiekun medyczny. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca minimum wykształcenie gimnazjalne. Kurs jest bezpłatny.

  Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu, pokój 06 A.         

       

  Komunikat dla słuchaczy
  dodany przez ZSKU dnia 2016-09-07

  Słuchacze, którzy posiadają aktualną - opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności proszeni są o dostarczenie w/w dokumentów do pedagoga szkolnego, do dnia 16 września br.

  Pedagog szkolny przyjmuje w pokoju 211A w środy i piątki w godz. od 11 do 16.         

       

  Komunikat dla słuchaczy KNO
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2016-09-05

  Słuchacze, którzy do tej pory korzystali ze wspomagania procesu dydaktycznego uczestnictwem w kursach (kształcenie na odległość), aby móc dalej korzystać z tej formy muszą ponownie złożyć podanie. W tym celu należy zgłosić się do sekretariatu 06A.

  Dyrekcja ZSKU         

       

  Kontakty z rodzicami w roku szkolnym 2016/17
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2016-09-05

  Proszę o zapoznanie się z harmonogramem spotkań z rodzicami uczniów Technikum Nr 7 w roku szkolnym 2016/17.

  9.09.2016 - zebranie,
  3.10.2016 - dzień otwarty,
  7.11.2016 - dzień otwarty,
  12.12.2016 - zebranie,
  13.01.2017 - zebranie,
  6.03.2017 - dzień otwarty,
  3.04.2017 - dzień otwarty,
  22.05.2017 - zebranie.
  Dyrekcja ZSKU


         

       

  Szkolny zestaw podręczników 2016/2017
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2016-08-31

  Proszę o zapoznanie się ze szkolnym zestawem podręczników na rok szkolny 2016/2017.

   Technikum nr 7 >>>  
   Szkoła ponadgimnazjalna dla dorosłych >>>   
   Szkoły policealne >>>   
   

       

  Odbiór świadectw i dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2016-08-25

      Informujemy, że od dnia 26-08-2016 można odbierać świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

  Dyrekcja ZSKU


         

       

  Komunikat w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2016-08-24

  Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie informuje o terminach rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 dla wszystkich typów szkół.


  Technikum Nr 7 – 1 września 2016 godz. 8:00 Msza Św. w kościele o.o Franciszkanów, 1 września 2016 godz. 9:00 rozpoczęcie roku szkolnego na świetlicy szkolnej


  Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych (Piątek-Sobota)  –  2 września 2016 godz. 15:00

  Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych (Środa-Czwartek) – 7 września 2016 godz. 15:00

  Słuchacze, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole w Liceum dla Dorosłych zaczynają spotkaniem z Dyrekcją szkoły na świetlicy szkolnej o godz. 15:00. Po spotkaniu organizacyjnym będą zajęcia lekcyjne zgodnie z harmonogramem.
  Wyższe semestry przychodzą bezpośrednio na zajęcia.

  Harmonogramy zajęć będą dostępne na naszej stronie internetowej od 1 września 2016r.: http://zespol.cku.krosno.pl

  Szkoły Policealne dla Dorosłych – rozpoczynają zajęcia zgodnie z harmonogramami zajęć, które będą dostępne na naszej stronie internetowej od 1 września 2016r.: http://zespol.cku.krosno.pl


         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki