Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Biblioteka szkolna ogłasza Konkurs Walentynkowy!
  dodany przez Anna Korab dnia 2022-01-28
   
  2022Jan2817094223809600.jpg

  Biblioteka szkolna ogłasza Konkurs Walentynkowy 

  „Oni zakochani…my zaczytani….”

   

  1. Kartę z pytaniami konkursowymi zamieszczono poniżej
  2. Konkurs trwa do 12 lutego br.
  3. Odpowiedzi prosimy przesyłać meilowo na adres annakorab@interia.pl
  4. Zwycięzców nagrodzimy.

   

  organizator konkursu

  Anna Korab

      Link do karty konkursowej  
       

       

  Zajęcia w formie zdalnej od 27.01.2022 do 27.02.2022.
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2022-01-26

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid podjęto decyzję o zawieszeniu wszystkich lub poszczególnych zajęć w placówkach oświatowych.

   

  W ZSKU w Krośnie w terminie od 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022 r. zajęcia będą prowadzonew formie kształcenia na odległość przez platformy TEAMS i MOODLE w następującym zakresie:

   

  • W technikum Nr 7 zajęcia teoretyczne zdalnie, część zajęć praktycznych stacjonarnie (według harmonogramu zmienionego od 31 stycznia). W dniach 27 i 28 stycznia wszystkie zajęcia zdalne.

  • W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych wszystkie zajęcia zdalnie

  • W Szkole Policealnej zajęcia teoretyczne zdalnie, część zajęć praktycznych stacjonarnie (według harmonogramu zmienionego od 31 stycznia)

   

  Ewentualne dalsze komunikaty będą się ukazywać na stronie internetowej szkoły.

   

  Dyrekcja szkoły         

       

  Wsparcie dla młodej psychiki. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia „Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje”
  dodany przez Anna Korab dnia 2022-01-19
   
  2022Jan199551764463800.jpg

  Po wielu miesiącach pracy zdalnej, powrót do szkoły dla wielu okazał się  przytłaczający. Natłok obowiązków, dodatkowo na nowo trzeba było się oswoić ze środowiskiem szkolnym, nawiązać kontakty z tymi, których w „realu” widzieliśmy przed kilkoma miesiącami a czasami przed rokiem. To mogło przerastać...

   

  Dlatego, gdy zauważamy u swoich kolegów czy znajomych zmianę zachowania, pogorszyły mu się wyniki w nauce, jest rozkojarzony, smutny, przygaszony, rzadziej zgadza się na wspólne spotkania, może to oznaczać, że przechodzi trudniejszy czas. Warto go wtedy zapytać czy nie potrzebuje pomocy – czasem wystarczy wysłuchać go, szczerze porozmawiać, a czasami potrzebna jest specjalistyczna pomoc. Gdy nasz kolega czy znajomy jest w głębokim kryzysie, musimy poinformować o tym osobę dorosłą – wychowawcę lub pedagoga szkolnego, osobę, która może udzielić specjalistycznej rady i realnej pomocy.

   

  Często, by rozwiązać problem, wystarczy życzliwa rozmowa z doświadczonym ekspertem. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło Kampanię Społeczną pod hasłem „Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje.” Jednym z najważniejszych elementów Kampanii jest intensywna promocja specjalnej infolinii 800 12 12 12 oferującej doraźne wsparcie psychologiczne dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom i opiekunom. Warto podkreślić, że pod ten numer można zadzwonić bezpłatnie i przez całą dobę, a osoby, które od tradycyjnej rozmowy wolą porozumiewanie się za pomocą komunikatora, mogą skorzystać ze specjalnego chatu dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka.

   

   

  Na podstawie źródeł internetowych oraz czasopisma „Cogito”, nr 1/2022

  Oprac. Anna Korab

  Pedagog szkolny         

       

  POMÓŻ I TY!
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2022-01-13
   
  2022Jan1321100852430500.jpg

  Szkolne koło wolontariatu zwraca się do całej społeczności uczniowskiej o przyniesienie do czwartku 20 stycznia mokrej karmy dla psów i kotów, mieszkających w schronisku w Krośnie.

  Zakupioną karmę prosimy zostawiać w pokoju 108.

  Nie bądź obojętny!

  DZIĘKUJEMY!!!         

       

  Powrót do nauki stacjonarnej.
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2022-01-09

  10 stycznia 2022 r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.  

  Podstawa prawna
  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym 

  Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin. 

  Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

  • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów; 
  • stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 
  • aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

  Przypominamy, że należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. W najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej. 

  Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej został uregulowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.   

  Zalecamy korzystanie z obowiązujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i przypominamy o kontynuowaniu upowszechniania informacji o szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów) jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu powinny być obecnie stałym elementem pracy szkoły.          

       

  Ferie zimowe w roku szkolnym 2021/2022
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2022-01-09

  Ferie zimowe w roku szkolnym 2021/2022 dla województwa: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego trwają od 14-27 lutego 2022 r.         

       

  Pomóżmy! Jarmark charytatywny "Dla Pani Eweliny".
  dodany przez ZSKU dnia 2021-12-14
   
  2021Dec1414334501968900.jpg

  Święta to czas dzielenia się radością - nie tylko z najbliższymi.

   

  Zapraszamy do udziału w charytatywnym jarmarku bożonarodzeniowym organizownaym przez uczennicę naszej szkoły, która zbiera środki finansowe na leczenie dla swojej mamy. Pani Ewelina choruje na złośliwy nowotwór żołądka z przerzutami do węzłów chłonnych.

  Ofiarujmy na te święta swój dar serca i pomóżmy w zbiórce. Prosimy o wzięcie udziału w jarmarku, który odbędzie się w niedziele 19.12.2021 pod kościołem w Zręcinie.          

       

  Szlachetna paczka
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-11-21
   
  2021Nov2113374773926000.jpg

  W dniach od 29 października do 8 grudnia br. będzie prowadzona w naszej szkole zbiórka żywności, środków czystości oraz przyborów szkolnych dla potrzebujących rodzin, biorących udział w projekcie Szlachetna Paczka. Jako Wolontariat zwracamy się do naszej społeczności uczniowskiej, uczniów, słuchaczy i nauczycieli o udział w tym szczytnym celu. Przyniesione rzeczy prosimy zostawiać w sali 303. Dziękujemy!

  Wasz Wolontariat         

       

  Próbny egzamin maturalny dla uczniów klasy IV Technikum Nr 7
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-11-20

  Informujmy, że w dniu 22-25 listopada br. odbędzie się próbny egzamin maturalny dla uczniów klasy IV Technikum Nr 7 według harmonogramu (załącznik).   Zarządznie i harmonogram >>>  
       

       

  Próbny egzamin maturalny dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2021-11-20

  Informuję, że w 25-26 listopada i 2-3 grudnia br. odbędzie się próbny egzamin maturalny dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych według harmonogramu (załącznik).   Zarządznie i harmonogram >>>  
       

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

  1. Przydatne linki