Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Godziny „dyspozycyjności” nauczycieli dla uczniów, słuchaczy i rodziców
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2022-09-23

  Prosze o zapoznanie się z załącznikiem, w którym zamieszczono listę godzin „dyspozycyjności” poszczególnych nauczycieli dla uczniów, słuchaczy i rodziców.   Godziny dyspozycyjności >>>  
       

       

  Szkolny zestaw podręczników
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2022-09-06

  Szkolny zestaw podręczników   Szkolny zestaw podręczników >>>  
       

       

  Oferta Szkoły Językowej Edoo.pl
  dodany przez Robert Jakubiec dnia 2022-09-06
   
  2022Sep0611450553604100.jpg

  Szanowni Państwo,
  nauka języka angielskiego jest w dzisiejszych czasach niezwykle istotna, dlatego warto pomyśleć o jej
  dodatkowym rozwijaniu. Ta wcale nie musi kolidować ze szkolnymi obowiązkami.

   

  Doskonałym rozwiązaniem są indywidualne zajęcia online. Dlatego też chcielibyśmy przedstawić Państwu
  ofertę Szkoły Językowej Edoo.pl, z którą zdecydowaliśmy się współpracować.

  Oferta Edoo.pl to:


  • wykwalifikowani polskojęzyczni lektorzy oraz native speakerzy,
  • indywidualnie ustalane godziny zajęć,
  • kursy dostępne w systemie miesięcznym oraz semestralnym,
  • ciekawa i efektywna forma nauki,
  • doskonałe przygotowanie do egzaminów,
  • możliwość nauki prowadzenia swobodnych rozmów w języku angielskim.
  W ramach naszej współpracy Edoo.pl oferuje zniżkę 10% przy wykorzystaniu kodu SPLATO. Wystarczy podać
  go podczas zapisywania się na kurs na stronie https://edoo.pl/ (w komentarzu formularza).

  Już dziś mogą Państwo również skorzystać z darmowej lekcji próbnej, która pozwoli sprawdzić, czy taka
  metoda nauki spełnia oczekiwania Państwa oraz dzieci.


  Gorąco zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów Edoo.pl.         

       

  Stypendia szkolne (socjalne) dlla uczniów na rok szkolny 2022/2023
  dodany przez A.Korab dnia 2022-09-01

  • Uprawnieni - uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do czasu ukończen ia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
   

  • Kryterium:
  - dochodowe - od miesiąca stycznia 2022 r.- 600 zł netto na osobę w rodzinie
  - dodatkowe przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność , ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, uczeń pochodzi z rodziny niepełnej
   

  • Termin składania wniosków- od 1 do 15 września 2022 r.
   

  • Miejsce składania wniosków - Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a


  • Druki do pobrania  -w szkołach, na Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna
  oraz ze strony internetowej www.krosno.pl (zakładka Oświata).


  • Sposób realizacji stypendium - refundacja wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na rodzica lub ucznia.         

       

  Pierwsze zajęcia (rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023) w SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2022-08-31

  Informujemy, że pierwsze zajęcia  (rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023) dla poszczególnych klas i semestrów w SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH odbywać będzie się w następujących terminach:

  Piątek 2 września 2022 r :

  Kl. I LO a – godz. 15:00

  Kl. IIII LO bz – godz. 15:00

  Sem. III Technik administracji - godz. 15:00

  Sem. III Technik  BHP - godz. 15:00

  Sem. I Technik masażysta - godz. 15:00

  Sem. III Technik masażysta - godz. 14:00

  Sem. I Technik usług kosmetycznych - godz. 15:00

  Sem. III Opiekun medyczny - godz. 15:00

  Sem. I Opiekun medyczny - godz. 13:15

  Poniedziałek 5 września 2022 r :

  Sem. III Technik usług kosmetycznych - godz. 15:00

  Wtorek 6 września 2022 r :

  Sem. I Technik administracji - godz. 15:00

  Kl. II LO a – godz. 15:00

  Kl. III LO a – godz. 15:00         

       

  Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2022 roku – „Wyprawka szkolna”
  dodany przez Anna Korab dnia 2022-08-31

  Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym, tzw. „Wyprawka szkolna” to forma pomocy,  w postaci  dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 r. Udzielana jest uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

   

  Rodzice/pełnoletni uczniowie posiadający odpowiednie orzeczenie uczęszczający w roku szkolnym 2022/2023 do krośnieńskich szkół:

  • branżowych,
  • liceów ogólnokształcących,
  • techników,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

   

  do 5 września 2022 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 r. do Dyrektora szkoły, do której uczęszczają ich dzieci.

   

  Dodatkowe informacje oraz wnioski  zostaną przekazane młodzieży przez wychowawców oraz pedagoga szkolnego.   

                                                     Oprac. Anna Korab – pedagog szkolny         

       

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2022-08-29

  Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie informuje uczniów Technikum Nr 7, że rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się w dniu 1 września 2022 o godz. 10:00.

  O godzinie 8:00 odbędzie się Msza Św. w kościele oo. Franciszkanów.         

       

  Egzaminy poprawkowe oraz w terminie dodatkowym
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2022-08-02

  Egzaminy poprawkowe oraz w terminie dodatkowym (przedłużona sesja egzaminacyjna) w szkołach dla dorosłych (LO i Szkoła Policealna) odbędą się w dniach 29 i 30 sierpnia w godzinach 15:00 – 18:00. Prosimy słuchaczy o zgłaszanie się w tym terminie do dyżurujących nauczycieli.         

       

  Nabór na stanowisko referenta w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2022-07-29

  Dyrektor Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko referenta. Proszę o zaponanie się z załacznikami.   Ogłoszenie o naborze >>>  
   Kwestionariusz kandydata >>>  
   Oświadczenie RODO >>>  
   

       

  WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2022-07-04

  Informujemy, że wyniki egzaminu maturalnego (ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI) będą do odebrania w sekretariacie szkoły w dniu 5 lipca 2022 od godziny 9:00.

   

  Osoby, które nie zdały jednego z egzaminów mają prawo do poprawkowego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w dniu 23 sierpnia o godz. 9:00, jeżeli złożą „Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym” do dnia 12 lipca 2022 r. Odpowiednie formularze są dostępne w sekretariacie.         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

   

   

  Kursy językowe

  Edoo - neutralne