Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


Kształcenie na odległość (KNO) – podstawowe informacje
Data modyfikacji 2011-03-16

    Kształcenie na odległość – zwane także e-learningiem, nauczaniem zdalnym- jest nowoczesną formą edukacji, która w szerokim zakresie wykorzystuje elektroniczne środki techniczne, a w szczególności Internet.
    Proces dydaktyczny wspierany jest nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, a zwłaszcza platformą edukacyjną Moodle, która umożliwia właściwe prowadzenie zajęć w postaci tzw. kursów e-learningowych, dających możliwość na udostępniania materiałów edukacyjnych, komunikacji z prowadzącym i pomiędzy słuchaczami, weryfikację wiedzy oraz aktywizowanie uczestników.       

     

Kto może korzystać z kształcenia na odległość?
Data modyfikacji 2011-03-16

    Praktycznie wszyscy, choć w sposób szczególny ta forma kształcenia adresowana jest do tych osób, które często napotykają na różnego rodzaju bariery, uniemożliwiające dalszą edukację w tradycyjnej formie. Do takich grup należą osoby niepełnosprawne, osoby mieszkające z dala od centrów edukacyjnych, osoby pracujące za granicą, osoby wychowujące małe dzieci, a także osoby których praca zawodowa uniemożliwia uczęszczanie na tradycyjne formy kształcenia w szkołach dla dorosłych.       

     

Jakie są wymagania do podjęcia kształcenia na odległość?
Data modyfikacji 2011-03-16

    Aby efekty kształcenia były pozytywne, każdy uczestnik tej formy kształcenia powinien spełniać podstawowe wymagania edukacyjne i sprzętowe.
    W zakresie wymagań edukacyjnych do najważniejszych należy umiejętność samokształcenia, którego podstawowymi elementami są:

  • umiejętność organizacji czasu i planowania,
  • umiejętność wyszukiwania i analizy informacji,
  • umiejętność komunikowania się,
  • umiejętność czytania i rozumienia tekstu,
  • umiejętność sporządzania notatek,
  • umiejętność pisemnego wyrażania posiadanej wiedzy,
  • umiejętność zabierania głosu w dyskusji.
    W zakresie wymagań technicznych, każdy uczestnik KNO powinien posiadać własny komputer z dostępem do Internetu, a także drukarkę/urządzenie wielofunkcyjne i oprogramowanie biurowe. Oczywistym jest, że uczestnik KNO posiada podstawowe umiejętności obsługi komputera, drukarki oraz podstawowych programów biurowych.
    Wymienione wyżej umiejętności należy systematycznie doskonalić podczas trwania procesu kształcenia na odległość.       

     

Gdzie można podjąć kształcenie na odległość?
Data modyfikacji 2011-03-16

    Organizacją kształcenia na odległość zajmuje się Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość, który funkcjonuje w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.
Praca naszego Ośrodka koncentruje się na informowaniu zainteresowanych osób, rejestrowaniu uczestników tej formy kształcenia, monitorowaniu postępów wiedzy i umiejętności, a także udzielaniu pomocy dydaktycznej i technicznej, w przypadku trudności.
    Osoby zainteresowane podjęciem KNO zapraszamy do naszego biura ROKNO, które mieści się w budynku ZSKU w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49 pok. 105 B.       

     

W jakich formach prowadzone jest KNO?
Data modyfikacji 2011-03-16

    Kształcenie na odległość można podjąć na poziomie ponadgimnazjalnym lub policealnym.
W zakresie szkół ponadgimnazjalnych oferujemy kształcenie w 2 – letnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) oraz w 3 – letnim liceum ogólnokształcącym (na podbudowie gimnazjum lub 8 – letniej szkoły podstawowej).
    W szkole policealnej KNO prowadzone jest na kierunkach:
  • technik informatyk,
  • technik cyfrowych procesów graficznych,
  • technik BHP       

     

Jakie są dotychczasowe efekty działalności ROKNO?
Data modyfikacji 2011-03-16

    Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie powstał w 2006 r. do dnia 28 lutego 2011 r. w tej formie kształcenia naukę ukończyły 23 osoby, a kolejne 44 osoby aktualnie kształcą się w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych. Wzrasta też zainteresowanie tą formą kształcenia z każdym kolejnym rokiem szkolnym.
           

     

Konferencja KNO 2012
Data modyfikacji 2012-10-30

    Zapraszamy do udziału w konferencji "Wdrażanie kształcenia na odległość w placówkach edukacyjnych z wykorzystaniem środków finansowych UE", która odbędzie się 26 listopada 2012.
    Prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy >>>  
     

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2022

 

 

Kursy językowe

Edoo - neutralne