ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


O bibliotece
Data modyfikacji 2011-01-21

    Biblioteka szkolna mieści się w trzech pomieszczeniach na parterze szkoły. Jest biblioteką z prawdziwego zdarzenia dopiero od 1993r, kiedy po usunięciu zdezaktualizowanych książek i uporządkowaniu księgozbioru rozpoczęto jego uzupełnianie i modernizację. Zakupiono nowe funkcjonalne wyposażenie, 2 komputery i program biblioteczny MOL, co pozwoliło na pełne zautomatyzowanie wszystkich czynności bibliotecznych.
    Pod koniec 1997r. Placówka była jedną z 3 pierwszych bibliotek szkół ponadpodstawowych w województwie krośnieńskim posiadającym pełne oprogramowanie komputerowe.
    Obecnie biblioteka to nowoczesna pracowania szkolna. Posiada pracownię multimedialną wyposażoną w 8 komputerów z dostępem do Internetu oraz drukarkę i urządzenie wielofunkcyjne, w które wyposażono pracownię w ramach programu "Pracowania komputerowa w każdej szkole" oraz "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
    Zbiory biblioteczne znacznie się powiększyły i w chwili obecnej sięgają blisko 10 tys. woluminów. Oprócz książek biblioteka udostępnia kasety video i magnetofonowe oraz płyty CD. Biblioteka dysponuje szerokim wachlarzem bieżących czasopism. W grudniu 2003r. dokonano zmiany sprzętu komputerowego oraz programu bibliotecznego, z Biblioteka szkolną MOL, na MOL 2000+. Kolejnym etapem wprowadzania biblioteki na "drogę nowoczesności? było zainstalowanie czytnika kodów kreskowych. Uczniów wyposażono w karty czytelnika, zaś całości zbiorów w naklejki kodowe. To znacznie usprawniło procesy biblioteczne.

Biblioteka czynna jest codziennie w czasie umożliwiającym korzystanie z księgozbioru szkołom młodzieżowym i szkołom dla dorosłych.       

     

Godziny pracy biblioteki
Data modyfikacji 2019-09-18

Rozkład godzin pracy biblioteki szkolnej

BIBLIOTEKA SZKOLNA

CZYNNA:

Poniedziałek 08:00 – 15:00

Wtorek 09:00- 12:00, 14:00 – 16:30

Środa 09:00 – 16:00

Czwartek nieczynne

Piątek 11:00 – 17:30

 

        

     

Regulamin czytelni
Data modyfikacji 2017-09-21

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie i słuchacze, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia się do nauczyciela          bibliotekarza przed skorzystaniem z czytelni.
 4. Materiały do korzystania w czytelni wydaje bibliotekarz.
 5. Czytelnia udostępnia na miejscu wszystkie zbiory biblioteki.
 6. Ze zbiorów audiowizualnych czytelnik korzysta  za zgodą bibliotekarza.
 7. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 8. Przebywający w czytelni szkolnej zobowiązani są do zachowania ciszy.
 9. Czytelnik odpowiada osobiście za wszystkie materiały, z których korzysta - zauważone uszkodzenia  należy zgłosić bibliotekarzowi.
 10. Znajdujący się w czytelni sprzęt pracowni multimedialnej może być wykorzystywany po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi oraz przestrzeganiu zasad wykorzystania go, określonych w odrębnym regulaminie.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może  pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

  Regulamin czytelni >>>  
     

     

Regulamin biblioteki i pracowni multimedialnej
Data modyfikacji 2011-02-17

Regulaminy korzystania z biblioteki szkolnej i pracowni multimedialnej w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Regulamin biblioteki >>>  
 Regulamin pracowni multimedialnej >>>  
   

     

Warto przeczytać
Data modyfikacji 2017-09-21

Zapraszamy do skorzystania z cyklu artykułów pod hasłem WARTO PRZECZYTAĆ - są to pozycje książkowe polecane przez naszych uczniów.       

     

Polecane nowości biblioteki
dodany przez dnia 2018-11-09

Polecane nowości biblioteki Polecane nowości biblioteki>>>  
     

     

Rekomendacje biblioteki
dodany przez A. Korab dnia 2017-09-21

Czytelnicze rekomendacje biblioteki. Rekomendacje biblioteki >>>  
     

              

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

email: zespol@cku.krosno.pl

 

 

Copyright © ZSKU Krosno 2018

Przydatne linki