Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE  Drodzy absolwenci, Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie zwraca się do Was z prośbą o wypełnienie niżej zamieszczonej ankiety, która ma na celu zbadanie losów absolwentów naszej szkoły.
  Ankieta ma charakter anonimowy a jej wyniki zostaną wykorzystane do podniesienia jakości pracy szkoły.

  1. Płeć:


  2. Rok ukończenia szkoły:

  3. Ukończony typ szkoły:

  Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży 
  Liceum Profilowane dla Młodzieży 
  Technikum dla Młodzieży 
  Szkoła Policealna dla Młodzieży 
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
  Liceum Profilowane dla Dorosłych 
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 
  Szkoła Policealna dla Dorosłych 

  4. Ukończony kierunek:

  Ogólny 
  Technik BHP 
  Technik Administracji 
  Technik Ekonomista 
  Technik Handlowiec 
  Technik Górnictwa Otworowego 
  Technik Informatyk 
  Technik Obsługi Turystyki 
  Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia 
  Technik Mechanik 
  Technik Spedytor 
  Technik technologii Szkła 
  Technik Wiertnik 
  Technik Cyfrowych Procesów Graficznych 

  5. Obecnie Pan(i):

  Kontynuuję naukę   
  gdzie?  
  Pracuję z zgodnie z wyuczonym zawodem   
  gdzie?  
  Pracuję niezgodnie z wyuczonym zawodem   
  gdzie?  
  Jestem bezrobotny(a)  

  6. Czy zdobyta w Naszej szkole wiedza okazała się dla Pana(i) życia zawodowego::

  Bardzo przydatna 
  Raczej przydatna 
  Raczej nie przydatna 
  W ogóle nieprzydatna 

  7. Czy ukończenie Naszej szkoły pomogło Panu(i) w:

  Uzyskaniu pracy 
  Zmianie pracy na lepszą 
  Awansie w pracy 
  Nie miało wpływu na prace zawodową 

  8. Gdyby Pan(i) miał(a) jeszcze raz wybrać szkole to:

  Wybrał(a)bym tę samą szkolę 
  Wybrał(a)bym tę samą szkolę ale inny kierunek  
  jaki?  
  Wybrał(a)bym inna szkolę 

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety!!!

  Wpisz kod z obrazka             

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

  1. Przydatne linki