ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Dyktando 2018…
  dodany przez E. Gancarz dnia 2018-01-24
   
  2018Jan2420394508324100.jpg

  Jakie rozkosze, jakie rozkosze !
  Umieć wypisać słowo po słowie,
  Co marzę w myślach, co w sercu noszę,
  Karta zrozumie, pióro wypowie.
  Władysław Syrokomla

   

  W dniu 22. stycznia 2018 roku, w świetlicy szkolnej, odbyła się kolejna edycja Naszego Szkolnego Dyktanda.
  Jak zwykle było w nim wiele pułapek ortograficznych, choćby, jak napisać nie z rzeczownikami, przymiotnikami czy przysłówkami.

  W wyniku zdrowej rywalizacji na podium wskoczyli:

  I miejsce:             Aleksandra Lenko - kl. III FT,

  II miejsce:             Krzysztof Wojdyła - kl. II TCPG,

  III miejsce:             Natalia Lidwin - kl. II FT.

   

  Serdecznie gratulujemy!

   

  Gorąco dziękuję Pani Dyrektor za udział w podsumowaniu Konkursu i rozdaniu cennych nagród książkowych.


  Elżbieta Gancarz

   

            

       

  Projekt „Przedsiębiorczość w praktyce”
  dodany przez Alicja Węgrzyniak dnia 2018-01-17

  W dniu 12. stycznia 2018 r. w  klasie II Technikum nr 7, w ramach   projektu „Przedsiębiorczość  w praktyce” były prowadzone,  przez specjalistów  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i  Urzędu Marszałkowskiego, trzygodzinne  zajęcia warsztatowe na temat - „Możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych”.  Pracownicy WUP i UM  przygotowali dla uczniów  prezentacje  przybliżające tematykę źródeł finansowania działalności, funduszy europejskich dla osób młodych oraz procedur ubiegania się o środki z funduszy.  

   


  Młodzież była bardzo zainteresowana, zadawała pytania,  a pracownicy bardzo chętnie dzielili się swoją wiedzą. Uczniowie uczestniczący w warsztatach otrzymali materiały dydaktyczne. Na ich podstawie  będą wykonywać w grupach  zadania praktyczne i test, wykazując się wiedzą zdobytą podczas warsztatów, aby zakwalifikować się do kolejnych etapów projektu. Uważam, że takie lekcje pozwalają uczniom lepiej zrozumieć tematykę przedsiębiorczości.

   


  Szkolny koordynator projektu
  Alicja Węgrzyniak         

       

  Sprawozdanie z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017
  dodany przez Anna Korab dnia 2018-01-16
   
  2018Jan1616261169891700.jpg

  Sprawozdanie z działań realizowanych
  w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego
  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017


  W roku 2017 otrzymaliśmy dotację celową, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zakup nowości wydawniczych. Dzięki temu dofinansowaniu, biblioteka wzbogaciła się o ponad 200 pozycji książkowych, które w znaczący sposób poszerzyły ofertę nowości biblioteki, w tym 22% stanowiły lektury szkolne.

   

  W związku z realizacją programu już maju, w naszej szkole, powstała wstępna lista książek, które młodzież chciała czytać. Była ona systematycznie uzupełniana – o wytypowanie swoich tytułów poproszono, we wrześniu, naszych nowych uczniów klasy I. Dodatkowo, pomocą służyli nauczyciele poloniści, którzy stworzyli listę lektur oraz pedagog szkolny.

   

  W wyborze literatury, do zakupu, pomocna stała się też Akcja przeprowadzona jesienią 2016 roku – Szkolne Wybory Czytelnicze, w wyniku której powstała Szkolna Książkowa Lista Przebojów.
  Także, propozycje książek do zakupu, zostały skonsultowane z bibliotekarzami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie oraz Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, gdzie mogliśmy porównać nasze propozycje z tymi najbardziej poczytnymi w przedziale wiekowym nastolatków i starszej młodzieży.
  Listy proponowanych, do zakupu, tytułów pozytywnie zostały zaopiniowane zarówno przez Samorząd Uczniowski, jak i Radę Rodziców. Stanowią o tym stosowne dokumenty.

  Program zakładał realizację wielu przedsięwzięć, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę.
  Na stronie internetowej szkoły założona została zakładka: NPRCZ, gdzie ukazywały się notki z wszystkich działań podjętych w Programie.
  Wokół biblioteki skupiłam grono młodzieży, która lubi czytać i dzielić się, po lekturze, swoimi wrażeniami. Cześć z nich wzięła udział w Konkursach na Recenzję Książki – w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej – „Zabierz książkę na wakacje”. Nowości książkowe zakupione w czerwcu, udostępniłam młodzieży na wakacje, a najaktywniejsi odpowiedzieli na moją propozycję Konkursu Wakacyjnego – „Wakacyjna Przygoda z Książką”. Recenzje zgłoszone do konkursu szkolnego zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce – WARTO PRZECZYTAĆ. Była ona też uzupełniana systematycznie o kolejne, tworzone przez uczniów, recenzje.
  W ramach współpracy z bibliotekami miasta Krosna, zabraliśmy młodzież, w dniu 11. kwietnia 2017 roku, na spotkanie autorskie z Arunem Milcarzem, kiedy była promowana jego książka podróżnicza: „Czad. W poszukiwaniu  straconego...”.
  W dniu 1. czerwca 2017 roku szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytania pod hasłem: JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM. Młodzież zgromadziła się na dziedzińcu szkolnym, gdzie wspólnie czytaliśmy - oczywiście każdy wybraną przez siebie książkę.
  We wrześniu zaprosiliśmy do szkoły, na zebranie z Rodzicami, Kierownika Działu Wypożyczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie - Panią Krystynę Biernacką, która przedstawiła zgromadzonym prezentację multimedialną na temat - Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Omówiła także podstawowe funkcje książki, jak również zwróciła uwagę na rolę rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych. Zwracając się do Rodziców, przekazała im także ciekawą literaturę przedmiotu oraz ulotki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

   

  Aby pomóc Rodzicom w rozeznaniu współczesnego rynku książki, by mogli wspomóc, w tym względzie, działania szkoły i biblioteki opracowałam zestawienie polecanych portali internetowych o książkach dla dzieci i młodzieży. Publikację tę przekazano Rodzicom podczas zebrań wywiadowczych w grudniu.
  Włączając się w obchody Roku Wyspiańskiego, zostało zorganizowane Szkolne Czytanie „Wesela”, w dniu 27 października 2017 roku. Mimo poważnej lektury młodzi ludzie doskonale sobie poradzili z lekturą. Dodatkowo, w akcję wspólnego czytania zaangażowałyśmy członków Rady Rodziców. To wspólne doświadczenie, myślę, że doskonale zintegrowało pokolenie młodzieży, rodziców i wychowawców.
  Została wprowadzona zmiana w Regulaminie Biblioteki Szkolnej odnośnie „dostosowania pracy biblioteki do potrzeb uczniów w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich”. Nowy regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce – Biblioteka Szkolna.
  W grudniu  2017 roku korytarze naszej szkoły ozdobiły estetyczne i kolorowe plakaty promujące czytelnictwo – TELEGRAM OD BIBLIOTEKI, które wykonali uczniowie klasy I pod czujnym okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych. Była to ciekawa forma promocji czytelnictwa, tym bardziej, że plakaty miały formę zapomnianego dziś telegramu. Młodzież miała tym samym możliwość poćwiczyć swoje umiejętności pracy w programach graficznych, wykazać się inwencją i pomysłowością.

   

  Aby urozmaicić ofertę biblioteki, korzystając z usług Księgarni i Hurtowni Taniej Książki w Tuliszkowie, początkiem grudnia zorganizowano Kiermasz Czytelniczy, na którym zaprezentowano bogatą ofertę Firmy. Cieszyła się ona dużym powodzeniem, jak zwykle zresztą, bo takowe kiermasze biblioteka organizuje co roku.

   

  W szkole zostały przeprowadzone liczne projekty edukacyjne, które uaktywniły młodzież w wielu dziedzinach, ukazały jej talenty i zainteresowania, tym samym sięgała ona częściej do zbiorów biblioteki, gdzie mogła dostać zaproponowane przez siebie tytuły.
  Aby osiągnąć cele projektowe zakupiono również do zbiorów bibliotecznych ciekawe pozycje książkowe, związane z tematami Projektów.
  Dwa z nich były Projektami Czytelniczymi – „Mały Książę” - lektura wszechczasów – realizowany od maja do czerwca, i „My czytamy... i polecamy”, realizowany jesienią – od października do grudnia.
  W ramach realizacji Projektu: „Mały Książę – lektura wszechczasów” zorganizowano:

  • Konkurs Literacki pod hasłem: „Gdzie jesteś Mały Książę, gdzie?”,
  • młodzież wykonywała prezentacje multimedialne przybliżające życie i twórczość A. de Saint – Exupery’ego,
  • przeprowadzono lekcję języka polskiego na temat uniwersalizmu lektury– uczniowie stworzyli planszę ze „złotymi myślami” utworu,
  • ogłoszono Konkurs Plastyczny na ilustrację do utworu,
  • wykonano wystawkę wydań obcojęzycznych „Małego Księcia”.

  W ramach realizacji Projektu „My czytamy i ... polecamy” zorganizowano:

  • Konkurs: „Moja lista bestsellerów”,
  • sesję fotograficzną z ulubioną książką,
  • wystawę zdjęć z ulubioną książką,
  • literackie „Mikołajki”.

   

  Zrealizowane Projekty Edukacyjne to:

  • Historia w moim domu. Droga do wolności – kl. I,
  • Motywy przyrody w literaturze poszczególnych epok – przykłady opisu flory i fauny – kl. II,
  • Motyw przyrody w literaturze, sztuce i fotografii – kl. III,
  • Wyspiański ciągle żywy – kl. IV.

   

  Podczas realizacji Projektów Edukacyjnych nauczyciele starali się dobierać różnorodne metody i formy pracy. Pośród nich była, zorganizowana przez klasę I, Wystawa Historyczna poświęcona Polsce początku wieku XX do roku 1983.

   

  Przy realizacji Projektu o Wyspiańskim uczniowie wzięli udział, w dniu 23. listopada 2017 roku, w transmisji on-line z Teatru im. Juliusza Słowackiego, gdzie wystawiono sztukę „Wyzwolenie”.
  Uczniowie klasy II stworzyli pocztówki inspirowane, wybranym z literatury, motywem przyrodniczym, zaś klasa III stworzyła ciekawą i obszerną bazę zdjęć z wykorzystaniem motywów przyrody.

   

  Program, niewątpliwie, nie tylko wzbogacił w znaczący sposób księgozbiór biblioteki, ale też zmobilizował uczniów do działań projektowych.
  Dał też możliwość wykazania się aktywnością i pomysłowością.

   

  Zakupione pozycje nowości książkowych były trafione, o czym świadczy ilość ich wypożyczeń, która oscyluje w granicach 75%.


  Sprawozdanie sporządziła:
  Anna Korab
  nauczyciel - bibliotekarz

            

       

  Pożegnanie klasy III LOE
  dodany przez E.Gancarz dnia 2018-01-08
   
  2018Jan0818371282751300.jpg

  Żyj z całych i sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam.
  Dżem


   


  W dniu 5. stycznia 2018 roku, w świetlicy szkolnej, odbyło się pożegnanie klasy III LOE. Weterani byli wśród nas całe trzy lata. Wydaje się długo, ale w perspektywie szybko upływającego czasu – było to jakby wczoraj.
  Pamiętam dzień, słoneczny, zimowy, kiedy przyszło mi stanąć przed liczną klasą. Wpatrzonych we mnie kilkadziesiąt par oczu - pełnych oczekiwania, niepewności - zdawało się pytać, co ich tutaj czeka. A dziś niestety przychodzi czas rozstania. Takie chwile są bardzo smutne, bo coś się kończy, ale i zaczyna, może lepsza praca, rodzina, udany życiowy start. Tego moim słuchaczom serdecznie życzę. Mam nadzieję, że jeszcze tu powrócą, by skorzystać z bogatej oferty naszych szkół policealnych.

   

  Dziękuję gorąco Pani Dyrektor Bożenie Cząstce oraz Pani Wicedyrektor Elżbiecie Kubit za pomoc podczas wręczania nagród oraz świadectw ukończenia szkoły. Wasza obecność, w znaczący sposób, przyczyniła się do podniesienia rangi i jakości tego spotkania.


  Elżbieta Gancarz         

       

  Nie bądź bierny. Naucz się pomagać w nagłych wypadkach
  dodany przez K. Wilk dnia 2018-01-08
   
  2018Jan0818522040910400.jpg

  W dniu 2. stycznia 2018 roku uczniowie klasy pierwszej i drugiej naszej szkoły uczestniczyli we wspólnych zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy, które prowadził Pan Piotr Płatek,  nauczyciel przedmiotu -  edukacja dla bezpieczeństwa. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak udzielić pierwszej pomocy osobie, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Ważnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej była możliwość praktycznego ćwiczenia na fantomie, czynności wykonywanych przy resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO). Zajęcia te były pierwszymi, z cyklu, na których uczniowie będą zapoznawać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach.

   

  „Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie:

  • 350 000 – 700 000 razy dziennie dochodzi w Europie do NZK,
  • ok. 40 000 przypadków NZK to przypadki w Polsce,
  • do 8 minut w mieście, (do 15 minut poza miastem),  zajmuje dotarcie służbom medycznym do poszkodowanego,
  • 7 – 10 minut od nagłego zatrzymania serca bez RKO i defibrylacji doprowadza do śmierci.

   

  Podjęcie RKO przez świadków zdarzenia jest kluczowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia. Wczesne podjęcie resuscytacji  i prawidłowe wykonanie defibrylacji
  (w ciągu 1-2 minut) skutkuje przeżywalnością powyżej 60%.
  Natychmiastowa pomoc jest niezbędna!”

   

  Szczegółowe Informacje o resuscytacji krążeniowo – oddechowej:


  http://1wszp.wp.mil.pl/pl/55.html
  http://medykszkolenia.pl/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-krok-po-kroku/

   

  Krystyna Wilk

            

       

  Nowy Rok 2018
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2018-01-01
   
  2018Jan0122370900663800.jpg

  W te piękne i jedyne w roku chwile pragniemy złożyć najlepsze życzenia - pogodnych, zdrowych i radosnych dni oraz szczęśliwego Nowego Roku.

  Aby 2018 Rok przyniósł wszystkim nadzieję, życzliwość i spełnienie marzeń - sił do ich realizacji, radości i osób, z którymi można je dzielić, przyjaciół i wiary w to, że zawsze będą przy nas.

  Wszystkim naszym Uczniom, Słuchaczom, Pracownikom i Przyjaciołom naszego zespołu szkół, życzymy wszelkiej pomyślności oraz optymizmu na każdy dzień 2018 Roku.

   
  Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia
  Ustawicznego w Krośnie


         

       

  Boże Narodzenie 2017 Roku
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-12-23
   
  2017Dec227403346387400.jpg

  Zbliża się najpiękniejszy, dla nas wszystkich, Dzień i Wieczór w ciągu długich 365 dni – ten wyjątkowy i niepowtarzalny.

   

  Jesteśmy przekonani, że w niejednym domu zabrzmią kolędy, które wzruszają, pobudzają do refleksji i nastrajają.

   

  Życzymy, zatem, naszym Uczniom, Słuchaczom, Pracownikom i Przyjaciołom naszego zespołu szkół prawdziwie rodzinnych - miłych, spokojnych, radosnych i bez przykrych niespodzianek Świąt.

   

  Niech Każdy z Was znajdzie - w tej wieczornej uroczystości - coś dla siebie. To - czego szuka, czego Mu brakuje, o czym marzy i za czym tęskni. Niech Każdy przeżyje i przemyśli słowa pieśni:

   

  A dzisiaj, czemu wśród ludzi tyle
  łez, jęków, katuszy?
  Bo nie ma miejsca dla Ciebie
  w niejednej człowieczej duszy!

      Wszelkiego dobra …
                              życzy Dyrekcja ZSKU

            

       

  Szkolna Wigilia A. D. 2017
  dodany przez B.Marszałek dnia 2017-12-22
   
  2017Dec2918400046437600.jpg

  W dniu 22 grudnia 2017 roku o godzinie 1200 odbyła się uroczysta  Wigilia Szkolna, która zgromadziła zarówno pracowników jak i emerytów naszej szkoły.

   

  Pani Dyrektor  Bożena Cząstka przywitała wszystkich zgromadzonych na  tej uroczystości. Następnie oddała głos młodzieży, która przygotowała  krótkie przedstawienie, wg scenariusza który pokazał polską rodzinę przygotowującą się do wieczerzy wigilijnej.  Ten ciekawy i pełen humoru obraz uświadomił nam z jakimi problemami borykamy się podczas świątecznych przygotowań, ile nieoczekiwanych zabawnych sytuacji może się wydarzyć.

   

  Scenariusz powstał za sprawą ucznia klasy pierwszej  -  Bartosza Bożka.  Przedstawienie przygotowali pod względem aktorskim, jak i scenograficznym w całości uczniowie klasy pierwszej: Jakub Czelny, Kornelia Śmiech, Beatka Gębacz, Kacper Buczyński, Weronika Mazur, Jakub Gardygała, Bartłomiej Świrad, Weronika Góra, Julia Czekańska oraz  Hubert Grzeliński. Zdjęcia z uroczystości wykonywały: Paulina Łapacz i Wiktoria Pojnar.  

   

  Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie . Byliście naprawdę wspaniali!

   

  Po części artystycznej i wspólnej modlitwie  wszyscy połamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i zasiedli do Wigilijnego stołu pełnego  wyśmienitych potraw. Tej uroczystości towarzyszył wyjątkowy nastrój, pełen życzliwości i dobrych myśli oraz wspomnień.
                                

   

   Barbara Marszałek

            

       

  Radosnych Świąt!
  dodany przez SU dnia 2017-12-21
   
  2017Dec227460186536300.jpg

  Mario czy ty wiesz
  Kim naprawdę jest maleńki twój bohater?
  Mario czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem?
  Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć?
  Dziecko śpiące w twych ramionach, na imię ma "Jam jest"!

  Kuba Badach
   

   

  W imieniu Samorządu Uczniowskiego pragniemy złożyć wszystkim naszych nauczycielom, Dyrekcji Szkoły, pracownikom obsługi i administracji, naszym kolegom i koleżankom najlepsze świąteczne życzenia, przede wszystkim zdrowia, spokoju, radosnych chwil w gronie najbliższych  oraz  Szczęśliwego Nowego Roku!

   

  Samorząd Uczniowski

            

       

  Projekt edukacyjny z wykorzystywaniem zasobów biblioteki
  dodany przez J. Czekańska dnia 2017-12-21
   
  2017Dec2117503997962400.jpg

  Projekt  edukacyjny z wykorzystywaniem zasobów biblioteki: Motyw przyrody w literaturze, sztuce i fotografii
  Kl. III TCPG/FT


  Główne założenia:

  • rozbudzanie motywacji do czytania,
  • zachęcanie do czytania konkretnych pozycji książkowych, lektur, a nie tylko ich opracowań,
  • rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki,
  • rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie,
  • rozwijanie zainteresowań i pasji – głównie fotografii.

   

  Cele projektu:

  1.    Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
  2.    Promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów.
  3.    Poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących zainteresowań uczniów, poprzez korzystanie z literatury.

   

  Cele szczegółowe:

  • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
  • poprawa stanu czytelnictwa w szkole,
  • rozwijanie wyobraźni,
  • kształcenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
  • rozwijanie zainteresowań – literackich, fotograficznych, graficznych itp.

   

  Metody i formy realizacji:

   

  1. Wybór fragmentów epickich i lirycznych, dobór do nich odpowiedniego podkładu muzycznego.
  2. Wykonanie przez uczniów zdjęć inspirowanych wybranym motywem przyrodniczym z literatury.
  3. Wykonanie przez uczniów prezentacji wybranych fragmentów w formie montażu słowno-muzycznego.
  4. Wykonanie przez uczniów prezentacji zdjęć i wybór 12 najlepszych do kalendarza „Pory roku okiem fotografa”.
  5. Zaprezentowanie zdjęć w formie gazetki ściennej i kalendarza.

   

  W miesiącach październik – grudzień 2017 roku, uczniowie klasy III TCPG/FT wzięli udział w projekcie edukacyjnym z wykorzystaniem zasobów biblioteki. Za temat przewodni wybrano „Motyw przyrody”. Jest to temat rozległy, więc zawęziliśmy go do literatury, muzyki i fotografii.


  W październiku I grupa uczniów mała za zadanie wybranie z tekstów literackich najpiękniejszych fragmentów związanych z przyrodą, naturą i porami roku. Dzięki bogatym zasobom biblioteki szkolnej było to zadanie proste. Do projektu wybrano 56 fragmentów, ale ze względu na ich ogrom do montażu muzyczno-słownego użyto ich 10.

   
  II grupa w tym czasie zajmowała się doborem muzyki. To zadanie było nieco trudniejsze, bo skupiliśmy się na utworach muzyki klasycznej i ich poszukiwanie związane były często z poznawaniem ich twórców od nowa, bądź na nowo.
   
   

  Przez cały czas trwania projektu uczniowie przesyłali zdjęcia związane z naturą, tworząc ich bazę. Wiele fotografii powstało podczas wycieczki warsztatowej do Krakowa i Rzeszowa.
   
   

  W dniu 18. grudnia odbyła się prezentacja słowno-muzyczno-fotograficzna w ramach podsumowania projektu.

  1. Na początku została przedstawiona prezentacja zdjęć, ostateczna selekcja i wybór 12 najlepszych do kalendarza.
  2. Kolejnym punktem było odtworzenie listy wybranych motywów muzycznych. Na naszej liście znalazły się następujące utwory:
  • Ludwig van Beethoven – VI symfonia „Pastoralna”
  • Antonio Vivaldi – „Cztery pory roku”
  • Igor Strawiński – „Święto wiosny”
  • Fryderyk Chopin – mazurek a-moll „Wiosenny walc”
  • Franz Schubert – „Serenade”
  • Jan Sebastian Bach – „Adagio”
  • Piotr Czajkowski „Pory roku” op. 37 bis

   

  3.    Ostatnią częścią naszego montażu była deklamacja wierszy i prezentacja wybranych fragmentów tekstów literackich z podkładem muzycznym:

  • Biblia – opis raju
  • Mikołaj Rej „Żywot człowieka poczciwego” – idealizacja natury
  • Jan Kochanowski „Pieśń świętojańska…” – pochwała natury i pracy
  • J. W. Goethe „Król Olch” – groźna i tajemnicza przyroda
  • Adam Mickiewicz „Lilie”, „Świteź”, „Pan Tadeusz” – piękno krajobrazu tłem wielu wydarzeń
  • K. Przerwa-Tetmajer „Melodia mgieł nocnych” – impresjonistyczne obrazowanie
  • Leopold Staff „Deszcz jesienny” – dekadentyzm w opisie przyrody
  • W. S. Reymont „Chłopi” – człowiek wpleciony w koło natury
  • Czesław Niemem „Wspomnienie” – jesienne inspiracje
  • Piotr Rogucki „Jesień”- współczesne widzenie jesieni

   

   


  Podsumowanie.


  Projekt spełnił swoje główne założenia. Młodzież biorąca udział w nim już przez samo przebywanie w bibliotece rozwijała swoje zainteresowania czytelnicze, korzystała z jej zasobów, często wypożyczając różnorodne pozycje - nie tylko lektury szkolne.
  Stan czytelnictwa w klasie poprawił się – każdy z uczniów w ramach dodatkowych zadań na lekcji języka polskiego ma zaprezentować (lub już to zrobił) treść 2 dowolnych książek w semestrze – otrzymuje za to ocenę z aktywności. Jest to dodatkowa motywacja do czytania.
  Najważniejszą dla mnie – jako polonisty – wykształconą przez uczniów umiejętnością jest przekład intersemiotyczny – czyli umiejętność przekształcania jednego rodzaju sztuki na inny,  inspirowanie się literaturą czy muzyką i tworzenie fotograficznych obrazów.
  Pomimo tego, że są to działania pracochłonne i długofalowe warto zachęcać uczniów do brania w nich udziału, bo rozwijają swoje pasje, sami mogą wpływać na dobór treści i kreować swoje wizje świata.

                                        

   

   Justyna Czekańska

      Artykuł PDF >>  
       

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki