Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Jak mówić o miłości…czyli wizyta gościa z KPU
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-10-29
   
  2021Oct3116294021719900.jpg

  Kochać to nie zawsze znaczy to samo

  Można kochać tak łatwo, można kochać bez granic

  De Mono

   

  W dniu 29 października mogliśmy gościć w naszej szkole pana dr Kazimierza Sikorę, na co dzień wykładowcę katedry humanistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Karpackiej Państwowej  Uczelni w Krośnie a także Panią z Biura Karier KPU, która przedstawiła młodzieży z klas: IV i III5 Technikum informację na temat oferty dydaktycznej oraz funkcjonowania krośnieńskiej wyższej uczelni. Przekaz był o tyle wartościowy, że na sali znajdowali się maturzyści, którzy być może wybiorą niedawną PWSZ jako miejsce swojego dalszego rozwoju.

  Jednak zasadniczą częścią spotkania był wykład Pana Doktora Sikory -o rzeczonej miłości. Jego istotą było ukazanie młodzieży- jak o tym pięknym uczuciu nie wolno mówić, a jak należy, a nawet trzeba. Podczas prezentacji tematu pojawiły się fragmenty wierszy, piosenek, pomocnych w ilustracji problemu oraz rzeźby Antonio Canowy, XVII wiecznego rzeźbiarza włoskiego. Prelegent podawał przykłady zwrotów, wyrażeń, które służyły kiedyś wyznaniu miłości. Porównywał tę wiedzę z obserwacją naszej codzienności. Przywołał też najsłynniejsze literackie pary zakochanych ,takich jak: Tristan i Izolda czy Romeo i Julia.

  Wykład Pana Profesora był bardzo ciekawy, choć przedstawiony na poziomie akademickim. Młodzież uważnie słuchała, a jeśli czegoś nie zrozumiała, to z całą pewnością trudniejsze informacje ,będą przedmiotem refleksji na najbliższych lekcjach języka polskiego. Pragnę nadmienić, że zaproszenie do nas, do młodzieży wykładowcy wyższej uczelni miało na celu nie tylko zaprezentowanie ciekawych interpretacji, choćby rozumienia uczuć i spraw z nimi związanych, ale też kontakt z poziomem wiedzy i sposobem jej przekazywania na nieco innym poziomie niż ten,do którego nasi uczniowie przywykli.

  Na koniec pojawiły się oklaski i kwiaty będące wyrazem podziękowania i uznania dla sposobu przekazania wiedzy i sympatii względem Pana Profesora. Bo nic tak nie ujmuje słuchaczy jak swoboda i  lekkość wypowiedzi. Dziękuję moim uczniom: Julii Bielaszce za dokumentację fotograficzną wykładu oraz Filipowi Kusemu za nieodzowną pomoc techniczną.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz         

       

  Krótkoterminowe wymiany grup uczniów – projekt Erasmus+
  dodany przez Marcin Bednarz dnia 2021-10-25
   
  2021Dec029390133462800.jpg

  W dniach 18-22 października 2021 uczniowie i nauczyciele ZSKU w Krośnie uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu „Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM” realizowanego w ramach Programu Erasmus +.

  Zgodnie z planem projektu w działaniu miało wziąć udział po 6 uczniów z każdej organizacji partnerskiej oraz 2 nauczycieli a samo spotkanie miało odbyć się w Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” w Craiova (Rumunia). Sytuacja związana z pandemią wymusiła zmianę formatu i spotkanie odbyło się metodą on-line. Plusem tej formy organizacji spotkania było to, że w spotkaniu wzięła udział dużo większa grupa uczniów i nauczycieli.

  Celem tego działania było przetestowanie skuteczności zestawu narzędzi w postaci infografik w nauczaniu różnych przedmiotów. Ponadto, dzięki przygotowanym wcześniej prezentacjom uczniowie poszczególnych krajów dowiedzieli się o kulturze, stylu życia, problemach, z którymi borykają się ich rówieśnicy oraz o zainteresowaniach swoich kolegów ze szkół w Rumunii, Grecji, Macedonii Północnej, Włoch i Hiszpanii. Każda ze szkół partnerskich przygotowała też prezentację swojego regionu i szkoły.

  Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia się uczniów ze wszystkich szkół partnerskich. Wymienili się też wzajemnie swoimi danymi kontaktowymi co umożliwiło ich wspólną pracę przez kolejne dni spotkania. Uczniowie z każdej szkoły biorącej udział w projekcie przedstawili infografiki utworzone do realizacji lekcji z przedmiotów STEAM (matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka i sztuka). Uczniowie z naszej szkoły przedstawiali infografiki wykorzystywane na lekcjach chemii.

  Bardzo ciekawym elementem spotkania była dalsza jego część, kiedy uczniowie sami tworzyli infografiki w międzynarodowych grupach a następnie prezentowali rezultaty tej współpracy.

  Odbyły się również różnego rodzaju konkursy z wiedzy o krajach partnerskich oraz z wiedzy związanej z przedmiotami STEAM. Był to tydzień ciężkiej ale owocnej pracy.

            

       

  16 października – wspomnienie Jana Pawła II
  dodany przez Anna Korab dnia 2021-10-15
   
  2021Oct1520593043117100.jpg

  16 października 1978 roku,  Karol Wojtyła, został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów, po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego. Od początku swojego pontyfikatu prowadził energiczne działania przeciwko komunizmowi i uciskowi politycznemu.

  Za główny cel papiestwa postawił sobie transformację i zmianę położenia Kościoła katolickiego, chciał „postawić swój Kościół w sercu nowego sojuszu religijnego, który zgromadziłby Żydów, muzułmanów i chrześcijan w wielkiej religijnej armadzie”.

  Przyczynił się do poprawienia relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, z Kościołem prawosławnym oraz Wspólnotą anglikańską. Był jednym z najczęściej podróżujących światowych przywódców w historii, odwiedzając w czasie swojego pontyfikatu 129 państw, co interpretowano jako chęć zbudowania relacji między różnymi narodami i religiami.

  Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw, a w Polsce ogłoszona została sześciodniowa żałoba narodowa. Proces kanonizacyjny rozpoczął się miesiąc po jego śmierci, z odstąpieniem od tradycyjnego pięcioletniego okresu oczekiwania. 19 grudnia 2009 został ogłoszony Czcigodnym Sługą Bożym przez swojego następcę Benedykta XVI i beatyfikowany 1 maja 2011 w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po tym, jak Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych przypisała jego wstawiennictwu cud uzdrowienia. Drugi cud został zatwierdzony 2 lipca 2013 i potwierdzony przez papieża Franciszka trzy dni później. 27 kwietnia 2014 (ponownie Niedziela Miłosierdzia), równocześnie z papieżem Janem XXIII został kanonizowany. Wydarzenie to przeszło do historii Kościoła z powodu ogłoszenia świętymi dwóch papieży w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI.

  Co roku, w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, w kościele katolickim obchodzony jest tzw. Dzień Papieski. W bieżącym roku obchodzono go w niedzielę 10 października, pod hasłem  “Nie lękajcie się!” – słowa te św. Jan Paweł II wypowiedział w homilii inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 roku na placu św. Piotra w Rzymie.

  Wspominając Jana Pawła II miejmy na uwadze Jego nauczanie, w centrum którego najważniejszy był człowiek oraz całkowite zawierzenie Maryi, które oddał w słowach „Totus Tuus” – Cały Twój.

   

  W oparciu o źródła internetowe oprac.

  Anna Korab         

       

  Koncert życzeń dla Nauczycieli
  dodany przez Karolina Krężałek dnia 2021-10-13
   
  2021Oct1520484060963700.jpg

  Koncert życzeń dla Nauczycieli

  W życiu to takie proste:
  przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował,
  ale w poezji trudniej,
  poezja to trudne słowa.

  Uścisk dłoni to jedna chwila,
  gest paru sekund,
  ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla
  nad nurtem naszego wieku;

  i ptaki mają być na tym drzewie,
  i promieni słonecznych wiele.
  Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie
  dla was i o was, nauczyciele;

  fizycy i matematycy,
  poloniści i biologowie,
  pochwałę waszej pracy
  śpiewam w gorącym słowie.

  Bezmierny mój dług wdzięczności,
  więc strof mi potrzeba jak w słońcu grająca kapela,
  żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił
  wysiłek nauczyciela.

  Jakże nie pisać wiersza,
  jakże nie płonąć w podzięce
  za światło, co się rozszerza,
  za dar najpiękniejszy, za wiedzę!

  Nasz świat jest słonecznym światem,
  nasz świat na wiedzy stoi – 
  i dlatego dziś wieńczę oświatę,
  o przyjaciele moi! 

  K. I. Gałczyński, „Wiersz o wielkiej wdzięczności”

   

  13 października uczniowie Technikum nr 7 podziękowali swoim wychowawcom
  i nauczycielom za dar nauki, wychowanie i okazywane serce. W tym dniu w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowana przez uczniów klas: II, III  i IV, pod kierunkiem Pani Agnieszki Fejkiel. Młodzież słowem i piosenką przekazała wiele ciepłych i miłych słów w kierunku swoich nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie i troskę o dobro wychowanków.

  Do pięknych słownych i muzycznych życzeń dołączył się Samorząd Uczniowski, który
  w imieniu wszystkich uczniów wręczył Dyrekcji bukiety kwiatów a wszystkim Nauczycielom kosz ze słodkościami. Samorząd reprezentowali - Weronika Gradowicz i Filip Kusy.

            

       

  Garść słów o pracy naszego Wolontariatu
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-10-11
   
  2021Oct1112012709632600.jpg

  „Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka”

  Ks. Mieczysław Maliński

   

   

  W dniu 1 października zostaliśmy zaproszeni na inaugurację tegorocznej (2021/2022) współpracy z Hospicjum w Krośnie, świadczącemu całodobową pomoc medyczną, duchową, psychologiczną dla ludzi cierpiących, nieuleczalnie chorych. Były razem ze mną: Dominika Syrek z klasy IV Technikum oraz Paulina Bobek, Zuzia Leśniewska, Ania Jarecka i Martyna Budek z klasy III5.Organizatorzy tego spotkania cieszyli się naszą obecnością. Dziewczyny za udział w spotkaniu, nabożeństwie, wspólny śpiew otrzymały słodycze, a ja żonkile, które przynieśliśmy ze sobą do szkoły. Cebulki kwiatów posadziłyśmy również tam, na miejscu na ulicy Grodzkiej, a te jako prezent oraz symbol jedności z drugim, potrzebującym człowiekiem-Ania, Zuzia, Paula i Martynka- w skrzynkach- posadziły w naszej szkole. Będą przewiezione na wiosnę do naszego nowego lokum. Mają być piękne, drobne wielokwiatowe.

  W ubiegłym tygodniu z inicjatywy Sabiny Filus z klasy IV Technikum odbyła się również zbiórka do puszek datków finansowych dla kociarni w Krośnie, gdzie trafiły kocięta rasowe, ale chore i zaniedbane. Uzbieraliśmy ponad 400 zł. Pieniądze te w całości będą przeznaczone na opiekę medyczną dla tych zwierząt. Ze swej strony i naszej organizacji chciałam serdecznie podziękować nie tylko naszej młodzieży, ale i mieszkańcom pobliskiego internatu za zrozumienie i serce.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz

      Artykuł PDF i fotorelacja >>>  
       

       

  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
  dodany przez Barbara Marszałek dnia 2021-10-11
   
  2021Oct1520085226520200.jpg

  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) jest bezpłatną akcją edukacyjną. Odbywa się co roku, w pierwszy piątek października. 1 października 2021 odbyła się już
  11 edycja.

  Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

  Głównym Organizatorem akcji  jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego z Poznania.
  Przez wiele lat pod jego patronatem organizowane były Mistrzostwa Polski w Tabliczce Mnożenia. Od 2011 roku przeprowadzany jest Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
  Pomysłodawcą akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest Andrzej Grabowsi- uczenia się matematyki, autor kart: „Tabliczka mnożenia”, „Dodawanie i odejmowanie” oraz „Gry logiczne (3 kolory)”, które opracował z córką Justyną Grabowską-Dybek.

  W nawiązaniu do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, w naszej szkole został przeprowadzony konkurs w II klasie technikum. Uczniowie mieli w ciągu 40 sekund poprawnie rozwiązać pięć działań. Do ich wykonania potrzebna była znajomość tabliczki mnożenia. Okazało się, że nie było to łatwe zadanie… Młodzież przekonała się, że w dobie dzisiejszego postępu technicznego umiejętność pamięciowego obliczania zanika. Korzystamy z kalkulatorów i zapominamy o tabliczce mnożenia. Myślę, że tego typu akcje przyczyniają się do nauczania matematyki poprzez zabawę  i zdrową rywalizację.

  „Ekspertami” tabliczki mnożenia okazali się:
  Janas Dawid, Stawarz Patryk, Zając Gabriela, Maczuga Tomasz i Mariateresa Discepolo.  

   

  Zwycięzcom gratulujemy!

   

  Barbara Marszałek         

       

  Otrzęsiny 2021
  dodany przez Karolina Krężałek dnia 2021-10-11
   
  2021Oct1520314271541900.jpg

  11 października br. odbyło się oficjalne przyjęcie przez Samorząd Uczniowski uczniów klasy I i II do zaszczytnego grona uczniów Technikum nr 7. Uroczystość, przygotowaną przez SU, poprowadził jego niezwykle elokwentny i urokliwy przewodniczący – Filip Kusy.

  Na pytanie: dlaczego "otrząsana" była również klasa II?, odpowiedź jest następująca…  Otóż,  w zeszłym roku szkolnym, ze względu na pandemię i wprowadzone w październiku nauczanie zdalne, obecni drugoklasiści nie zdążyli przeżyć takiej uroczystości. W związku z tym, żeby nie czuli się zapomniani i gorsi, samorząd również dla nich przygotował zadania do wykonania.

  Otrzęsiny odbyły w dwóch grupach, oddzielnie dla obydwu klas. Wśród atrakcyjnych konkurencji było m.in.:  malowanie karykatury nauczycieli, dmuchanie ping-ponga, 4-etapowa sztafeta (w tym jedzenie banana na czas, wyciąganie bez użycia rąk cukierka ukrytego w mące), muzyczne pompki i szkolny Top Model.

  Nikt z uczniów nie został pominięty, każdy musiał zostać „otrząśnięty”. Nie było dyskryminacji i wyśmiewania. Zadania były na poziomie, a zabawa kulturalna i wesoła, ponieważ celem naszych otrzęsin była przede wszystkim dobra zabawa i wspomnienia, które na długo pozostaną w pamięci młodzieży.

  Tak więc…, zabawy i śmiechu było co niemiara. Był to dzień pełen wrażeń i dobrych emocji. Dowodem tego jest dokumentacja fotograficzna.

  Dziękuję SU za przygotowanie i przeprowadzenie tej akcji.

  Karolina Krężałek
  opiekun SU         

       

  Rozdanie nagród w konkursie plastycznym „ BIBLIOTEKA DZIŚ – BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI”
  dodany przez Anna Korab dnia 2021-10-09
   
  2021Oct0911434562974500.jpg

              W dniu 5 października  rozdano nagrody najlepszym uczniom biorącym udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę szkolną końcem ubiegłego roku szkolnego. Jego tematem przewodnim była wizja biblioteki, jej zderzenie z rzeczywistością i przyszłością...

  Miał na celu pobudzanie kreatywności uczniów, oraz wykorzystywanie wiedzy zdobytej na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej, bo regulamin konkursu dopuszczał wykonanie pracy w programach graficznych. Na miejsce pierwsze zasłużyła praca Bartosza Ruchela, ucznia klasy III5 TG, którego wizja biblioteki przyszłości ujęła jury. Miejsce drugie zajęła uczennica wymienianej wyżej klasy III, Roksana Łobaza. Przedstawiła ona książnicę obecną i przyszłą jako zespół – czy zbiór materiałów z różnych dziedzin wiedzy. Obie prace wykonane były w programach graficznych. Nagrody oraz dyplomy nagrodzonym uczniom wręczyła Pani Dyrektor – Bożena Cząstka.

              Cieszy fakt, że wśród młodzieży można znaleźć uczniów, którym książka, oraz jej „dom” czyli biblioteka nie są obojętne, potrafią poświęcić swój czas, by zaprezentować swoją wizję i postrzeganie świata.

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

   

  Organizator konkursu

  Anna Korab - bibliotekarz

                      

       

  Lekcja biblioteczna w 100. rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  dodany przez Karolina Krężałek dnia 2021-10-07
   
  2021Oct1520255293730600.jpg

  7 października, wzorem uczniów  klasy III(5) technikum, również klasa IV wzięła udział w lekcji bibliotecznej, poświęconej osobie poety „pokolenia Kolumbów”- Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Spotkanie miało miejsce w saloniku artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie, a poprowadziła je Pani Małgorzata Jasiewicz. Uczniom towarzyszyły Panie: Anna Korab i Karolina Krężałek.

  To była wspaniała lekcja historii o życiu młodego chłopaka - poety i żołnierza, który zginął przedwcześnie na polu walki, przeżywszy zaledwie 23 lata. Ta lekcja zapewne wszystkim na długo pozostanie w pamięci, ze względu na niezwykle ciekawy i przystępny sposób przekazu prelegentki, poparty bogatą prezentacją, obfitującą w fotografie Krzysztofa i jego najbliższych oraz szczegółowe informacje nt jego życia.

  Dziękuję młodzieży za dojrzałą postawę, zainteresowanie i mądre pytania.

   

  Karolina Krężałek         

       

  "Żeby nie było śladów" - relacja z kina
  dodany przez Karolina Krężałek dnia 2021-10-06
   
  2021Oct1519543789670300.jpg

  6 października młodzież klas I, II i III (4) technikum,  w liczbie 70 osób, wybrała się wraz z wychowawczyniami: Barbarą Marszałek, Agnieszką Fejkiel i Karoliną Krężałek do kina Helios na film pt. "Żeby nie było śladów".

  Film ten, to polsko-francusko-czeski dramat w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. To historia oparta na faktach, zrealizowana na podstawie bestsellerowego reportażu Cezarego Łazarewicza „Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka”, którego premiera kinowa miała miejsce 24 września br. Został nagrodzony Literacką Nagrodą Nike oraz wytypowany do Oskara w 2022 r.

  „Bijcie tak, żeby nie było śladów…” – takie rady dawali sobie milicjanci z posterunku przy ul. Jezuickiej w Warszawie, gdzie 12 maja 1983 r. bestialsko skatowali Grzegorza Przemyka, syna opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej. Za ten haniebny czyn komunistyczny reżim usiłował jednak obarczyć pracowników pogotowia. 19-letni maturzysta zmarł po dwóch dniach agonii. Jergo śmierć stała się jedną z najgłośniejszych zbrodni aparatu bezpieczeństwa PRL-u, a pogrzeb wielką manifestacją polityczną.

  Akcja filmu koncentruje się jednak głównie wokół postaci niezłomnego Jurka Popiela (w rzeczywistości Cezarego Filozofa), przyjaciela Przemyka a zarazem jedynego naocznego świadka brutalnego pobicia Przemyka przez milicjantów na posterunku. Rozciągnięta na niemalże trzy godziny fabuła obrazu, skrupulatnie śledzi wydarzenia towarzyszące ostatnim godzinom życia tragicznie zmarłego maturzysty, począwszy od zatrzymania na placu zamkowym, przez bezpośrednie konsekwencje skatowania, aż po długofalowe następstwa szeroko zakrojonych działań służb w uporczywym zamiataniu sprawy pod dywan. Jurek Popiel funkcjonuje w tej wielowątkowej opowieści niczym przewodnik po piekle. Wraz z bohaterem przemierzamy wyzbyty moralności świat PLU-u, w którym kolejne istnienia (generałowie, prokuratorzy, funkcjonariusz milicji) skupione są jedynie na tym, żeby nie dopuścić do ujawnienia prawdy. Popiel mimo wszystko decyduje się walczyć o sprawiedliwość i złożyć obciążające milicjantów zeznania.

  "Żeby nie było śladów", to film polityczny, który pokazuje obraz świata napędzanego propagandą, przesiąkniętego cynizmem i skażonego kłamstwami, w którym mimo wszystko mają odwagę żyć ludzie niezłomnie wierzący w prawdę. Ten świetny, poruszający, a momentami bardzo wstrząsający i smutny film, wywarł na młodzieży i wychowawcach ogromne wrażenie, nakłonił do refleksji i przemyśleń. Zapewne pozostanie w pamięci na dłuższy czas.

  Karolina Krężałek         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Księdza Piotra Skargi 1

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2022

  1. Przydatne linki