Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  7 marca mija kolejna rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-03-06
   
  2021Mar0817524269720500.jpg

  Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać,
  chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba,
  białozielone obłoki zbierać,
  nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej.

  Są jeszcze brzegi, na których nie byłam,
  są jeszcze śniegi, których nie wyśniłam,
  są pocałunki, na które czekam,
  listy z daleka, drogi pod wiatr.

  Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać,
  chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba,
  białozielone obłoki zbierać,
  niczego więcej mi nie potrzeba.
   
  A chociaż nie ma tam brzegu mojego,
  śniegów i nieba, nieba zielonego,
  noc mnie nie nuży, dzień się nie dłuży,
  być wciąż w podróży, w drodze pod wiatr.

   

   

  Warto przypomnieć tę sylwetkę twórczą, gdyż w swoim czasie przez swe nietuzinkowe życie i twórczość, była najbardziej rozpoznawalną tekściarą. Jej piosenki śpiewali: Maryla Rodowicz, Violetta Villas, Kalina Jędrusik, Edmund Fetting

  Agniesz­ka Osiec­ka przy­szła na świat 9 paź­dzier­ni­ka 1936 roku w War­sza­wie w ar­ty­stycz­nej ro­dzi­nie – mat­ka Ma­ria była pi­sar­ką, a oj­ciec, Wik­tor Osiec­ki, pia­ni­stą. Edu­ko­wa­ła się na kil­ku kie­run­kach: dzien­ni­kar­stwie na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz na Wy­dzia­le Re­ży­se­rii Fil­mo­wej Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Te­atral­nej i Fil­mo­wej w Łodzi. W cza­sach stu­denc­kich udzie­la­ła się w Stu­denc­kim Te­atrze Sa­ty­ry­ków, gdzie za­de­biu­to­wa­ła jako au­tor­ka tek­stów pio­se­nek.

  W 1954 roku uka­zał się jej de­biut pro­za­tor­ski, a wła­ści­wie re­por­ta­żo­wy w cza­so­pi­śmie „Głos Wy­brze­ża”. Współ­pra­co­wa­ła tak­że z cza­so­pi­sma­mi: „Nowa Kul­tu­ra”, „Sztan­dar Mło­dych”, „Li­te­ra­tu­ra” „Kul­tu­ra”, „Pol­ska”. Była part­ner­ką wy­bit­nych oso­bo­wo­ści: Mar­ka Hła­sko, Da­nie­la Pas­sen­ta i Je­re­mie­go Przy­bo­ry, cze­go po­kło­siem są mi­ło­sne pio­sen­ki oraz epi­sto­lo­gra­fie. Na­pi­sa­ła po­nad 2000 utwo­rów: MałgośkaNiech żyje balWariatka tańczy. Po­nad­to wy­da­ła kil­ka­na­ście po­wie­ści, fe­lie­to­nów i sztuk te­atral­nych: Niech no tylko zakwitną jabłonie (1964), Zabiłam ptaka w locie (1970), Biała bluzka (1988). Agniesz­ka Osiec­ka ode­szła w wy­ni­ku po­wi­kłań na wsku­tek cho­ro­by no­wo­two­ro­wej je­li­ta gru­be­go 7 mar­ca 1997 roku w War­sza­wie.

  Była autorką takich tekstów jak: „Okularnicy”, „Małgośka”, ”Niech żyje bal!”, ”Ballada wagonowa”, ”Szaloną być”, ”Deszcze niespokojne” i wiele, wiele innych. A oto najciekawsze cytaty z jej twórczości:

  „Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna”.

  „Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań”.

  „Błagam cię, obudź Mnie rano. Zrobimy sobie na śniadanie jakieś małe Boże Narodzenie”.

  „Chociaż raz warto umrzeć z miłości. Chociaż raz. A to choćby po to, żeby się później chwalić znajomym, że to bywa. Że to jest”.

   „Przyjaciele moi i przyjaciółki! Nie odkładajcie na później ani piosenek, ani egzaminów, ani dentysty, a przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości. Nie mówcie jej »przyjdź jutro, przyjdź pojutrze, dziś nie mam dla ciebie czasu«. Bo może się zdarzyć, że otworzysz drzwi, a tam stoi zziębnięta staruszka i mówi »Przepraszam, musiałam pomylić adres… «. I pstryk, iskierka gaśnie”.

  „Jesienny deszcz kończy miłość i zaczyna jesień, a jesień kończy życie i zaczyna zimową śmierć”.

   „I oczywiście znowu mi się śniłeś. Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było”.

  „Często kocha się »z przerwami«. To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, »że można wytrzymać« i w ogóle myśli się mocno o czym innym”.

  „Czy nie wiesz gapo, że w przyrodzie nic nie ginie, bo nie miałoby gdzie się podziać?”.

  „Życie zazwyczaj trwa za krótko, chcesz coś powiedzieć – no to mów”.

   

  Dla tych, co lubią dobrą poezję z nutką melancholii, serdecznie polecam.

  Elżbieta Misiak-Gancarz

   

   

            

       

  KOBIETOM PIĘKNE KWIATY DAJ … – DZIEŃ KOBIET 2021
  dodany przez Anna Korab dnia 2021-03-04
   
  2021Mar0416172527015300.jpg

  Data Dnia Kobiet jest stała, więc rokrocznie święto to przypada w tym samym terminie, a dokładniej 8 marca. W 2021 roku Dzień Kobiet wypada w poniedziałek.

  Jakie kwiaty na Dzień Kobiet?

  Bukiety dla pań od zawsze doskonale sprawdzają się na większość okazji. Z reguły symbolizują oddanie i są wyrazem uczuć. Każdy kwiat, o czym nie wszyscy wiedzą, ma jednak swoje znaczenie. W XIX wieku powstał nawet słownik kwiatów, w którym spisane zostały kwiaty, ich symbolika, znaczenie kolorów, jak również zastosowanie do adekwatnej sytuacji w życiu. Może to być bardzo pomocne w wyborze kwiatów na Dzień Kobiet.

  Zanim zatem panowie zadecydują, jakie są najlepsze kwiaty na Dzień Kobiet warto, żeby zaznajomili się ze znaczeniem oraz symboliką określonych gatunków. Niektóre kwiaty mogą oznaczać pozytywne emocje, inne natomiast mogą wyrażać niechęć do drugiej osoby.

  Oto najpopularniejsze gatunki kwiatów wraz z ich symboliką.

  Róże są bardzo eleganckie, dlatego to doskonałe kwiaty na Dzień Kobiet. Kojarzą się jedynie z pozytywnymi emocjami, będą więc dobrym prezentem zarówno dla ukochanej, mamy, jak i siostry. 

  Tulipany na Dzień Kobiet również będą doskonałym pomysłem. Podobnie jak róże, wyrażają pozytywne uczucia. Symbolizują radość ze spotkania i wyrażają chęć kontynuowania znajomości.

  Goździki sprawdzają się przede wszystkim w oficjalnych sytuacjach. Warto po nie sięgnąć, jeśli będziemy chcieli wyrazić swoje uznanie i podziw, a także komuś podziękować.

  Niezapominajki doskonale sprawdzą się praktycznie w każdej sytuacji. Osoba, która została przez nas obdarowana niezapominajkami, jest dla nas ważna i pragniemy, aby o nas pamiętała.

  Fiołki symbolizują wierność, są wyrazem tęsknoty, a także skrywanej miłości.

  Storczyki oznaczają doskonałość. Wyrażają wielki podziw oraz fascynację drugą osobą.

  Frezje sprawdzą się przede wszystkim na początku znajomości. Są wyrazem szacunku, ale i zaproszeniem do flirtu.

  Lilie oznaczają niewinność oraz czystość. Symbolizują również poważne zamiary wobec drugiej osoby.

  Kwiaty są zawsze mile widzianym podarunkiem i sprawią radość każdej kobiecie, nie tylko w Dniu Kobiet.

   

  Artykuł opracowała

       Anna Korab

   

  Więcej: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Dzien-Kobiet-KWIATY-jaki-wybrac-bukiet-na-8-marca-KOLOR-I-ZNACZENIE-KWIATOW

   

            

       

  Kondolencje
  dodany przez ZSKU dnia 2021-02-26
   
  2021Feb2615181440472500.jpg

  Zbigniewowi Woźniackiemu

  Składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy i łączymy się z nim w modlitwie.

   

  Pracownicy Zespołu Szkół Kształcenia

  Ustawicznego w Krośnie         

       

  21 lutego - Dzień Języka Ojczystego
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-02-17
   
  2021Feb179444368400200.jpg

  Przybyła dusza na klęczkach do nieba w bożą obczyznę,

  Nie chciała patrzeć na gwiazdy i na wieczności pierwszyznę. 

  Nie chciała ulec weselu, ni nowym jaśnieć obliczem,

  Ani wspominać nikogo, ani zapomnieć o niczem. 

  I rozpuściła warkocze i pomyślała w błękicie,

  Że w niekochanych objęciach przemarnowała swe życie, 

  Bez zdrady i bez oporu, starannie kryjąc swą ranę,

  Pieściła usta nielube i oczy niemiłowane. 

  I trwała dla nich bezwolna, i kwitła dla nich bezduszna

  I przezywała je - losem i była losom posłuszna. 

  A że nie kochała tak tkliwie, a nie kochała tak czule,

  Że nikt w jej jasnym uśmiechu nie trafił myślą na bóle. 

  Lecz teraz nagle pojęła, że wobec Boga i nieba

  Już nic nie wolno ukrywać i nic ukrywać nie trzeba… 

  Bolesław Leśmian, Dusza w niebiosach

   

   

  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypada corocznie 21 lutego i został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Data święta upamiętnia tragiczne wydarzenia w Bangladeszu, kiedy to w roku 1952 zginęło 5 studentów w obronie języka bengalskiego. Wiele języków na świecie zagrożonych jest dziś wyginięciem, prawie połowie z 6 tysięcy za 2-3 pokolenia grozi zapomnienie. Podkreślenie znaczenia języka ojczystego i dialektów przyczynia się do rozwoju edukacji i wpływa na świadomość społeczeństwa, zarówno w znaczeniu lokalnym, jak i globalnym.

  W tym dniu na całym świecie organizowane są seminaria, konferencje, spotkania naukowe dotyczące roli języka rodzimego w kulturze, jak i w życiu codziennym. W naszym kraju w 2012 roku ruszyła kampania pod hasłem: ”Ojczysty - dodaj do ulubionych”. Została ona zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego. Jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy i odpowiedzialności za naszą polszczyznę, bo każdy język, jego żywotność jest wspólnym dziedzictwem kulturowym.

  W nieodległych czasach razem z koleżanką Anną Korab, organizowałyśmy w naszej szkole konkurs językowy dedykowany naszym uczniom, by uczcić święto polszczyzny. W obecnej chwili, choćby ta aktywność czeka na lepsze czasy. Jako  polonista, w tym dniu chciałam wszystkim zadedykować wiersz Bolesława Leśmiana, poety, który jest tak dobry, że jego wiersze, nasycone idiomami, nie dają się przetłumaczyć na język obcy. I to jest koronny argument, by podkreślać, wyróżniać to, co niepowtarzalne. I chronić, za wszelką cenę, by słowa poety nie były jak maturalne „milknące głosy”. Oto zadanie bezterminowe.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz         

       

  Walentynki
  dodany przez Elżbieta Misiak Gancarz dnia 2021-02-16
   
  2021Feb169530140458000.jpg

  Walentynki

  Kochać - jak to łatwo powiedzieć
  Kochać - tylko to więcej nic
  Bo miłość jest niepokojem
  Nie zna dnia, który da się powtórzyć.

  Nagle świat się mieści w Twoich oczach
  Już nie wiem czy Ciebie znam
  Chwile - kolorowe przezrocza
  W jedno, szybko zmienia je czas.

  Kochać - jak to łatwo powiedzieć
  Kochać - tylko to, więcej nic
  W tym słowie jest kolor nieba
  Ale także rdzawy pył gorzkich dni.

  Jeszcze obok Ciebie moje ramię,
  A jednak szukamy się.
  Może nie pójdziemy już razem,
  Słowa z wolna tracą swój sens.

  Kochać - jak to łatwo powiedzieć
  Kochać - to nie pytać o nic
  Bo miłość jest niewiadomą,
  Lecz chcę wiedzieć czy wiary starczy mi.

  słowa Andrzej Tylczyński, wykonanie: Piotr Szczepanik

   

  W Dniu Zakochanych czyli w popularne Walentynki- nie może zabraknąć wspomnienia o tym święcie. Popularność zdobyło w Polsce w latach 90 tych ubiegłego stulecia i szybko stało się przedsięwzięciem komercyjnym. W sprzedaży pojawiły się różnego rodzaju prezenty, kwiaty, słodycze, które miały pomóc wyrazić to, co na co dzień było trudne do nazwania, wypowiedzenia. Do tego czasu, później i teraz temat miłości jest obecny przede wszystkim w literaturze, sztuce, filmie, ale też i piosence. Oczywiście inspiracją artystów jest samo życie, które zrodziło się przecież z miłości. W tym szczególnym dniu wszystkim zakochanym można i trzeba życzyć wytrwałego, spełnionego i pięknego uczucia, które nie zawiedzie, nie oszuka, a będzie trwałym fundamentem zwykłego ludzkiego szczęścia.

  Oto lista najpiękniejszych wg internautów– a zarazem najlepszych filmów o miłości:

  • „Notting Hill” ...
  • „Co się wydarzyło w Madison County” ...
  • „Pamiętnik” ...
  • „Rzymskie wakacje” ...
  • „Słodki listopad” ...
  • „Jeden dzień” ...
  • „Tamte dni, tamte noce” ...
  • „Dla niej wszystko”.

   

  A oto lista przebojów czyli wyjątkowych tekstów i wykonań piosenek o miłości:

  10. John Mayer – „Who you love”,

  9. Ed Sheeran – „Perfect”,

  8. U2 – „With or without you”,

  7. Paweł Domagała – „Weź nie pytaj”, 

  6. Michael Bolton – „When a man loves a woman”,

  5. John Legend – „All of me”,

  4. Foreigner – „I want to know what love is”,

  3. Celine Dion – „Because you loved me”, 

  2. Kortez – „Dobrze, że Cię mam”,

  1. Whitney Houston – „I will always love you”. 

  A  najpiękniejsze książki o miłości to:

  • „Anna Karenina”, Lew Tołstoj
  •  Książki Jane Austen:
  • „Duma i uprzedzenie”, 
  • „Emma”,
  • „Perswazje”,
  • „Rozważna i romantyczna”,
  • „Opactwo Northanger”,
  • „Niebezpieczne związki” John Fowles.

   

  Miłego słuchania, oglądania i lektury.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz

   

   

   

            

       

  Dla humanistów i nie tylko… Sejm wybrał patronów roku 2021
  dodany przez Elżbieta Misiak-Gancarz dnia 2021-01-23

  Poezja to echo proszące cień do tańca

   Carl Sandburg

   

  27 listopada ubiegłego roku Sejm ustanowił patronów 2021 r. Izba uhonorowała: kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin kardynała Wyszyńskiego.                 
  W uchwale zwrócono uwagę, że duchowny był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością. „Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej” - napisano w dokumencie.

  Sejm ustanowił też 2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza.

  W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” - głosi tekst uchwały.

   

  2021 będzie również Rokiem Cypriana Kamila Norwida (200. rocznica urodzin), wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych.               W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem.

   „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida” - czytamy.

   

  Krzysztof Kamil Baczyński - jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów - to kolejny patron 2021 roku. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury.

  „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej - Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu” - podkreślono w tekście dokumentu.

  W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety.

   

  Patronem 2021 r. został również Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza.

  Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską” - napisano w dokumencie.

   

  Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie” - oświadczono.

   

  Za:https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=71D186DF43A23C4DC125862D0079916F

   

  Jako polonistce z 25 letnim stażem, postaci autorów literackich, zwłaszcza poetów są mi szczególnie bliskie. To na ich poezji uczyłam się wrażliwości i umiejętności interpretacji liryki. Na zajęciach języka polskiego zajmą w tym roku miejsce szczególne.

   

  Elżbieta Misiak-Gancarz   Artykuł PDF >>>  
       

       

  "Stypendium Młodego Zawodowca" 2020/2021 w rękach naszej uzdolnionej młodzieży
  dodany przez Karolina Krężałek dnia 2021-01-06
   
  2021Jan0612072598182000.jpg

  Z radością informujemy, że 8 uczniów Technikum nr 7 otrzymało stypendia, w ramach Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna.

  "Stypendium Młodego Zawodowca", przyznane przez Dyrektora Szkoły - Panią Bożenę Cząstkę, uzyskali uczniowie kształcący się na kierunkach - technik fotografii i multimediów oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

  Najlepszymi "zawodowcami" w roku szkolnym 2020/2021 są:

  Gabriela Zając - klasa I
  Roksana Łobaza - klasa II (5)
  Aleksandra Moroń - klasa II (4)
  Julia Kamińska - klasa II (4)
  Patryk Gutkowski - klasa II (4)
  Paweł Trybus - klasa II (4)
  Dominika Syrek - klasa III
  Wiktor Michalski - klasa III.

  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

   

  Karolina Krężałek         

       

  Roksana Łobaza i Paweł Trybus - Stypendystami Prezesa Rady Ministróww roku szkolnym 2020/2021
  dodany przez Karolina Krężałek dnia 2021-01-06
   
  2021Jan0612045316098000.jpg

  "Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać" - Ignacy Paderewski

  Z ogromną dumą i radością informujemy, że dwoje uczniów naszej szkoły znalazło się w gronie 7092 najlepszych uczniów szkół średnich w Polsce i otrzymało  Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Są to: Roksana Łobaza i Paweł Trybus!

  Roksana i Paweł uzyskali najwyższe średnie ocen i wzorowe zachowanie w danym typie szkoły. Warto także podkreślić, że tych dwoje zostało także stypendystami "Stypendium Młodego Zawodowca".

  • Roksana Łobaza to uczennica klasy II technikum 5-letniego, na kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Ma 16 lat i mieszka w Krośnie. Uwielbia rysować i słuchać muzyki (szczególnie popu). Fascynuje ją Azja Wschodnia. Roksana uzyskała w poprzednim roku szkolnym średnią ocen - 5,00.

   

  • Paweł Trybus kształci się na kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej i chodzi do klasy II 4-letniego technikum po gimnazjum. Paweł w styczniu kończy 18 lat. Mieszka w Chorkówce. Uwielbia projektować kalendarze, ulotki itp. Paweł interesuje się pożarnictwem. To zapalony strażak. Od 2014 r. czynnie działa w OSP: bierze udział w akcjach, zawodach, a także reprezentuje jednostkę w turniejach wiedzy pożarniczej. Średnia ocen uzyskana przez Pawła to 5,25.

   

  Serdecznie gratulujemy naszym Stypendystom i życzymy dalszych sukcesów! Powodzenia, Kochani,  w życiu szkolnym i osobistym.

  PS. Ze względów epidemicznych w tym roku nie było uroczystego rozdania świadectw przez władze województwa podkarpackiego. Skromną uroczystość zorganizowaliśmy w szkole. Dyplomy wraz z gratulacjami stypendyści otrzymali z rąk Dyrekcji ZSKU w Krośnie. 

   

  Karolina Krężałek         

       

  Boże Narodzenie 2020
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2020-12-22
   
  2020Dec2213082241868000.jpg

  Wiary, co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie,

  miłości w każdej ilości od Bożej Dzieciny…

   

  Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia i z tej okazji składamy Państwu mnóstwo najserdeczniejszych życzeń. Niech te święta upłyną Państwu przede wszystkim w zdrowiu, którego życzymy również na następne nadchodzące dnie, miesiące i lata. Życzymy świąt dających radość i odpoczynek, mnóstwa prezentów pod choinką oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym jak również sukcesów w pracy zawodowej w Nowym Roku 2021.

   

  Serdeczne życzenia składa Dyrekcja Zespołu Szkół Kształcenia              

  Ustawicznego w Krośnie

            

       

  Życzenia świąteczne od młodzieży
  dodany przez ZSKU dnia 2020-12-21         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2021

  Przydatne linki