ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Kolejny sukces Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych
  dodany przez A.Bator, A.Węgrzyniak dnia 2016-06-11
   
  8085668839500.jpg

  Kolejny sukces Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych.
  (V miejsce Pani Katarzyny Prokop w finale!)

  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Uniwersytet Białostocki oraz Narodowy Bank Polski to organizatorzy XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych.
  Temat przewodni „Koszty pracy w gospodarce” wymagał szerokiej wiedzy z zakresu makroekonomii, mikroekonomii oraz księgowości.

  Eliminacje szkolne ( I etap) odbyły się w 12 Centrach Kształcenia Ustawicznego w całym kraju. W etapie szkolnym wzięło udział 167 słuchaczy (ZSKU w KROŚNIE zgłosiło 16 słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego kształcących w zawodach Technik Rachunkowości i Technik Ekonomista).

  W etapie centralnym, który rozegrany został pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów w dniu 4 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Białostockim, udział wzięło 35 słuchaczy z najlepszym wynikiem, w tym 3 słuchaczki Szkoły Policealnej dla Dorosłych ZSKU w Krośnie. (KATARZYNA PROKOP, ANNA WINIARSKA-WAŁĘSA, ANNA STAROŃ)
  Wymagania etapu centralnego były wysokie, ale słuchaczki ZSKU sprostały wyzwaniu i osiągnęły wysokie wyniki, a do finałowej grupy 10 najlepszych z całej Polski zaliczono Panią KATARZYNĘ PROKOP, która w ostatecznej rozgrywce zajęła V miejsce. Szkoła zajęła również V miejsce drużynowo.

  Słuchacze i opiekunowie (Aneta Bator i Alicja Węgrzyniak) nawiązali wiele kontaktów z uczestnikami i organizatorami, które posłużą w przyszłości rozwojowi zainteresowań i aktywizacji uczniów i słuchaczy. Kolejna edycja olimpiady za rok.
  Dziękujemy wszystkim uczestnikom olimpiady za reprezentowanie naszej szkoły i miasta Krosna na ogólnopolskim forum. Udział w olimpiadzie wymagał od nich poświecenia czasu, wiele wysiłku i odwagi.
  Gratulujemy sukcesu, który miejmy nadzieje zachęci wszystkich uczniów i słuchaczy do podejmowania tego typu wyzwań w przyszłości.

  Aneta Bator
  Alicja Węgrzyniak

         

       

  Konferencja z okazji 10-lecia Regionalnego Ośrodka Kształcenia na Odległość
  dodany przez Krzysztof Gierlach dnia 2016-06-09
   
  10395344059100.jpg

  „Motywacja jest tym, co pozwala zacząć.
  Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać ..."


      Te interesujące słowa wypowiedział przed laty Jim Ryun - amerykański biegacz, wielokrotny rekordzista świata, zwracając uwagę na sposób podejścia do uprawiana sportu. Jakże adekwatne są te słowa także do działań, jakie od 10 lat prowadzone są w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w zakresie nauczania na odległość.
      To właśnie silna motywacja sprawiła, iż ówczesna dyrekcja szkoły na czele z panem dyrektorem Bogdanem Skotnickim oraz grupa nauczycieli podjęła się wielkiego wyzwania, jakim było wprowadzenie do działań szkoły mało znanego wówczas e - learningu.   
      W dniu 1 czerwca 2016 r. minęło właśnie 10 lat od utworzenia w ZSKUw Krośnie Regionalnego Ośrodka Kształcenia na Odległość (ROKNO). Można więc - wracając do myśli Ryuna - stwierdzić, iż działania w tym zakresie stały się dla znacznej części nauczycieli szkoły swoistym nawykiem. Nawykiem, który pozwolił wytrwać w tym trudnym przedsięwzięciu tak znaczny okres czasu.
      Okrągła rocznica powstania ROKNO stała się doskonałą okazją do zorganizowania okolicznościowej konferencji podsumowującej dokonania ośrodka, a także do refleksji nad przyszłością jego działań.
      Konferencja ta odbyła się w naszej szkole w dniu 7 czerwca br. przy udziale władz oświatowych województwa podkarpackiego, władz samorządowych, związkowych, dyrektorów szkół regionu, osób związanych z e - learningiem oraz społeczności ZSKU.
      Uroczystość zainaugurowała pani dyrektor ZSKU w Krośnie Bożena Cząstka, dziękując zebranym za przybycie i zainteresowanie działaniami prowadzonymi przez szkołę. Stosowne gratulacje na jej ręce złożyła przedstawicielka posła na sejm - pana Piotra Babinetza, a także Podkarpacki Wicekurator Oświaty - pan Stanisław Fundakowski oraz zastępca prezydenta miasta Krosna - pan Bronisław Baran.
  W swoim wystąpieniu pan Stanisław Fundakowski zwrócił uwagę na fakt, iż 10 lat w dziedzinie technologii informacyjnej to "szmat czasu" i ogrom doświadczeń.  
  Przypomniał, iż doświadczenia te były wielokrotnie wykorzystywane jako przykłady dobrych praktyk, z których korzystało sporo ludzi uczących się czy też w jakimś stopniu związanych z edukacją. Pan wicekurator podkreślił znaczenie tego typu nauczania w kontekście tendencji uczenia się przez całe życie, którą konsekwentnie realizuje się w ZSKU w Krośnie.
      Z kolei pan Bronisław Baran, przekazując adres gratulacyjny od prezydenta miasta Krosna p. Piotra Przytockiego, przypomniał początki tworzenia ROKNO w szkole oraz istotną rolę, jaką odegrał ówczesny dyrektor szkoły, a obecny koordynator ośrodka - pan Bogdan Skotnicki. To z jego wizji przekłuwanej na  podejmowanie kolejnych wyzwań i konsekwentnych działań powstał ośrodek, który dzisiaj może pochwalić się wieloma sukcesami na gruncie edukacji. Pan Bronisław Baran przywołał te nowatorskie wyzwania sprzed 10 laty, podkreślając, iż owe nowatorstwo pozostaje nadal aktualną cechą ROKNO.
      Zarówno p. wicekurator, jak i zastępca prezydenta miasta przekazali na ręce pani dyrektor Bożeny Cząstki gratulacje oraz życzenia dalszych dokonań i wielu pozytywnych efektów tej pracy.
      W odniesieniu do tej pracy i jej efektów, pani dyrektor przedstawiła w formie prezentacji historię wdrażania i rozwoju
  e-learningu w naszej szkole. Od początku nie była to łatwa droga, gdyż fiaskiem kończyły się plany wdrożenia przez MEN stosownych regulacji prawnych.  Niemniej jednak - na co zwróciła uwagę p. dyrektor Cząstka - dzięki spontanicznym działaniom nauczycieli ZSKU w Krośnie, którzy nie patrzyli na brak gratyfikacji pieniężnych, możliwy był szybki rozwój ośrodka. Dowodem może tu być liczba 252 kursów e-lerningowych, jakie zostały stworzone przez tychże nauczycieli.
      Dalszą część konferencji wypełniły prelekcje osób, które mają bliski związek ze zdalnym nauczaniem.
  Jako pierwszy wystąpił p. Andrzej Golema z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który przedstawił możliwość pozyskiwania środków z EFS na realizację projektów e-learningowych. Dzięki tym projektom możliwe jest doposażanie omawianych tu działań oraz podnoszenie kwalifikacji uczących.
      Następnym prelegentem była pani dr Agnieszka Wierzbicka z Uniwersytetu Łódzkiego, która przedstawiła wykład pt. "Komunikacja, aktywizacja i motywacja - trzy filary dobrze poprowadzonych kursów e-learningowych". Jej spostrzeżenia - jako praktyka tych działań były niezwykle cennymi wskazówkami dla nauczycieli, którzy na co dzień prowadzą zdalne nauczanie.
      Niemniej przydatne wskazówki przekazał w swoim wystąpieniu dr inż. Stanisław Szabłowski z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej z Przemyśla, który zaprezentował aplikację "Kahoot !".
  Za jej pomocą uczestnicy konferencji mieli okazję rozwiązywać interaktywny test z geografii, a przez to przekonać się o możliwościach tworzenia testów i sprawdzianów.
      Ostatnim punktem konferencji były wystąpienia byłych słuchaczy ZSKU, którzy ukończyli naszą szkołę dzięki zdalnemu nauczaniu. Jako pierwszy swoje refleksje przekazał uczeń Technikum Ekonomicznego - Bogdan Tokarczyk, kształcący się w ten właśnie sposób przez 4 lata, od 2006 r.
  Następnie głos zabrała pani Estera Jursa - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, która ukończyła szkołę z wyróżnieniem. Po niej swoje spostrzeżenia zaprezentowała jeszcze pani Małgorzata Szczudlak, jedna z pierwszych absolwentek uczących się za pomocą tej nowatorskiej metody.
  Wszyscy absolwenci podkreślali świetną atmosferę towarzyszącą ich edukacji oraz przychylność i otwartość nauczycieli prowadzących kursy.
   
      Kończąc tą relację, jako członek ROKNO od pierwszych chwil jego istnienia, a także w imieniu tego Zespołu, chciałem bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom, które w jakimkolwiek stopniu wspierały nas przez te 10 lat działalności.     Dziękuję p. dyrektor Bożenie Cząstce oraz Dyrekcji ZSKU za wsparcie oraz wyrozumiałość w prowadzeniu naszych działań. Nie zawsze są one łatwe, nie zawsze satysfakcjonujące, za to na pewno wymagające sporych nakładów czasu i ogromnej cierpliwości.
      W swoim imieniu dziękuję koordynatorowi ROKNO - panu Bogdanowi Skotnickiemu za stworzenie ośrodka, który na trwałe wrósł w system nie tylko krośnieńskiej edukacji. Ośrodka, który pozostanie ważnym jej elementem. To dzięki jego motywacji mogłem wraz z grupą kilkunastu nauczycieli ukończyć w 2008 r. studia dające kwalifikacje do tego typu działań.
      W tym miejscu podziękowania należą się również  poprzednim kierownikom ośrodka - panu Eugeniuszowi Gąsiorowi oraz pani Ewie Wajs, którzy swoimi pomysłami i pracą rozwijali jego działalność.
      Wyrazy uznania kierujemy na ręce pana Artura Kuligi, który swoją fachową wiedzą informatyczną oraz działaniami "technicznymi" wdrażał przed 10 laty nauczycieli ZSKU w tajniki nauczania na odległość, a później czuwał nad właściwym funkcjonowaniem platformy moodle.
  Podziękowania za przygotowanie konferencji oraz codzienną pracę w ROKNO kieruję również do obecnych członków ośrodka - pań Krystyny Wilk i Katarzyny Zientarskiej, a także do wszystkich nauczycieli szkoły, którzy prowadzą kursy e-learningowe.
      Rocznica powstania ośrodka oraz okolicznościowa konferencja potwierdziły nowatorstwo prowadzonych przez nas działań oświatowych. Są też dowodem na tak poszukiwane w polskiej edukacji przykłady dobrych praktyk. Ponadto potwierdziły niezwykle ważną rolę, jaką odgrywa na szeroko rozumianym rynku edukacyjnym Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.


  Krzysztof Gierlach   RELACJA PDF>>>  
       

       

  Ku chwale ilustracji książkowej!
  dodany przez Anna Kubicka dnia 2016-06-04
   
  9503950267100.jpg

  W dobie komputerów, e-book'ów i Internetu - młodzież nie zawsze docenia ilustracje książkowe, które niejednokrotnie były i są prawdziwymi dziełami ilustratorów. Ozdabiały one jednak częściej strony książek, które z zapałem czytali nasi rodzice i dziadkowie.

  31. maja 2016 roku, z okazji minionego Tygodnia Bibliotek (08.05-15.05) , dwie najmłodsze klasy naszej szkoły, czyli I i II TCPG/FT wybrały się do Biblioteki krośnieńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która zaprezentowała - sprowadzoną z Warszawskiego Muzeum Drukarstwa – wystawę zatytułowaną „Polska ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży z lat 50. - 80. dwudziestego wieku”.


  Jako uczennica, która miała przyjemność obejrzeć tę wystawę, jestem pod ogromnym jej wrażeniem. Nie zdawałam sobie, bowiem, sprawy, że tak piękne ilustracje dodawały uroku książkom i tomikom wierszy autorstwa, m.in. J. Tuwima, J. Brzechwy, duńskiego baśniopisarza Andersena czy M. Konopnickiej.

  Zachęcam, zatem, wszystkich – nie tylko młodzież, ale i osoby starsze, by mogli, chociaż na chwilę, powrócić do swego dzieciństwa i powspominać książki, które wówczas czytali.

  Na koniec pragnę serdecznie podziękować Pani Bibliotekarce, która opowiedziała nam o wystawie i bibliotece oraz za przyjemnie spędzony tam czas.  Anna Kubicka
  kl. I TCPG/FT
         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki