ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2017
  dodany przez Dyrekcja ZSKU dnia 2017-06-20
   
  19390560862900.jpg

  Celem konkursu było zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych, przy czym dobra praktykę rozumiano jako „sprawdzoną, godną naśladowania inicjatywę, często przełamującą dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawioną na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazującą duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

  Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Pani Bożena Cząstka miała przyjemność wziąć udział w uroczystej gali finałowej konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2017”. Odebrała podczas niej dyplom potwierdzający uznanie projektu -Wsparcie kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy ZSKU w Krośnie poprzez e-learning za „Dobrą praktykę”.
         

       

  ZAKOŃCZENIE „KURSU FOTOGRAFII”
  dodany przez Aneta Bator dnia 2017-06-20
   
  22052426906100.jpg

  ZAKOŃCZENIE „KURSU FOTOGRAFII” w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju”

  W dniu 20 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie odbyły się ostatnie zajęcia trwającego od marca b.r. „Kursu fotografii” oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających nabycie nowej wiedzy i umiejętności.

  Kurs z sukcesem ukończyli uczniowie kl. III Technik Cyfrowych Procesów Graficznych: Paulina Wojnar, Klaudia Dziedzic, Agnieszka Wilusz, Ewa Skiba, Konrad Nowotyński, Kacper Klamut, Jakub Proczek, Adrianna Zbylut, Sylwia Kafel i Daniel Małecki.
  Zajęcia prowadził Artur Kuliga.

  Uczniowie wykorzystali okazję rozwoju swoich zainteresowań i z pewnością zwiększyli swoje szanse na wymagającym rynku pracy.

  Kurs był jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.


         

       

  Podsumowanie Projektu Edukacyjnego: Mały Książę – lektura wszechczasów
  dodany przez A. Korab, E. Gancarz dnia 2017-06-19
   
  19125641461500.jpg

  Dobrze widzi się tylko sercem.
  Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
  A. de Saint- Exupery  W maju i czerwcu 2017 roku, Biblioteka szkolna realizowała Projekt Edukacyjny pod hasłem: Mały Książę – lektura wszechczasów.
  Zakładał on szereg celów edukacyjnych, w tym: poznanie biografii autora Małego Księcia – A. de Saint – Exupéry'ego oraz jego twórczości. Miał również zwrócić uwagę na uniwersalizm utworu i ponadczasowość zawartych w nim prawd. W swoich założeniach dawał też możliwość ujawnienia talentów artystycznych młodzieży i umiejętności pracy w programach graficznych. Celem nadrzędnym było jednak zaangażowanie młodzieży do wspólnych działań.

  W toku realizacji Projektu zrealizowano szereg działań i konkursów. Uroczyste podsumowanie Projektu odbyło się w świetlicy szkolnej, w dniu 14. czerwca 2017 roku, w którym wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele realizujący Projekt.

  Imprezę czytelniczą rozpoczęła Pani Dyrektor Bożena Cząstka, dziękując wszystkim za zaangażowanie i podjęte działania.
  Wspólnie wysłuchaliśmy też piosenki pt. „Mały Książę” w wykonaniu Katarzyny Sobczyk, która przeniosła nas w nastrój utworu. Kolejno, uczniowie klasy I TCPG - Daniel Stanisz i Krzysztof Wojdyła - wykonali utwory poetyckie o Małym Księciu i Róży.
  Następnie Pani Dyrektor rozdała nagrody w konkursach: - literackim oraz plastycznym.

  Najlepszymi w Konkursie Literackim okazali się następujący uczniowie:

  I miejsce - Krzysztof Wojdyła z kl. I TCPG    

  II miejsce - Kacper Drak z kl. I TCPG     
  Kacper Balawajder z kl. I TCPG
  Karolina Gierek z kl. III FT

  III miejsce - Karolina Deptuła z kl. III TCPG

  W Konkursie Plastycznym zaś, powstały zarówno prace plastyczne, jak i graficzne, z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych.
  Zdecydowane zwycięstwo, w tej dziedzinie, odniósł uczeń klasy I TCPG – Kacper Drak, który wykonał pracę przestrzenną – planetę Małego Księcia, z jego Osobą i Różą.
  Drugie miejsce zdobyła uczennica klasy I FT – Ewa Fila, która była autorką pracy graficznej, zaś III miejsce przypadło uczennicy klasy II FT – Darii Niestrzębie, za pracę plastyczną.
  Wyróżnienia, za prace plastyczne, przyznano uczennicom klasy III FT – Monice Mastyj i Karolinie Gierek.

  Realizując zadania projektowe, młodzież wykonała też prezentacje multimedialne w programie Power Point prezentujące życie i twórczość A. de Saint - Exupéry'ego.

  Najlepsze z nich wykonało 3 uczniów:
  Karolina Deptuła z klasy III TCPG,
  Kacper Klamut z klasy III TCPG,
  Ewa Fila z klasy I FT.
  Oni również zostali nagrodzeni. Wykazali się znajomością, zarówno biografii A. de Saint- Exupéry'ego jak i treści utworu. Wygląd prezentacji świadczy też o umiejętnościach technicznych i biegłości uczniów w posługiwaniu się programem Power Point.
  Najlepsza z nich, autorstwa Karoliny Deptuły, została pokazana podczas podsumowania Projektu, a cennymi uwagami uzupełniła ją Pani Elżbieta Gancarz, której w tym miejscu serdecznie dziękuję za nieocenioną pomoc w realizacji całego przedsięwzięcia.
  Podczas zajęć, z języka polskiego, wykonano też tablicę prezentującą „złote myśli” utworu. To zdania, które weszły na stałe do kanonu literackiego, zawierają treści uniwersalne, odnoszące się do życia i uczuć między ludźmi.

  Z kolei, podczas zajęć z przedmiotów zawodowych, pod kierunkiem Pana Bogdana Skotnickiego młodzież przygotowała okładki wydań obcojęzycznych Małego Księcia. Została z nich stworzona ekspozycja, która wyeksponowana została na korytarzu przed biblioteką.


  Imprezę zakończyła Pani Dyrektor, dziękując organizatorom za realizację Projektu i zwracając uwagę na uniwersalizm utworu.  Elżbieta Gancarz
  Anna Korab


         

       

  FINAŁ PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRAKTYCE”
  dodany przez Alicja Węgrzyniak dnia 2017-06-16
   
  14334321652100.jpg

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6 czerwca br. odbyła się Gala finałowa konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce”.  Na finałową galę złożyły się  zaprezentowane przez najlepsze zespoły  przed jury biznesplany przedsięwzięcia rozwiązującego istotny problem lokalny oraz udzielanie  odpowiedzi na zadawane przez członków jury pytania. Na finałową galę złożyły się też wykłady zaproszonych gości z Urzędu Marszałkowskiego i świata biznesu. Na koniec wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy wszystkim uczestnikom finału oraz opiekunom drużyn. Gratuluję uczennicom klasy II TCPG/FT : Monice Czelny, Agacie Duszczyńskiej i Oldze Zatwarnickiej dojścia do półfinału konkursu.  Serdeczne dziękuję za zaangażowanie i wkład pracy włożony  w realizację projektu.


                                    Koordynator projektu
                                       Alicja  Węgrzyniak         

       

  Uroczystości jubileuszowe w 20 rocznicę obecności św. Jana Pawła II w Krośnie
  dodany przez Krystyna Wilk dnia 2017-06-11
   
  18393312487600.jpg


  "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
  nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
  św. Jan Paweł II


  W dniu 9.06 2017 r. uczniowie klasy I TCPG/FT, pod opieką pani Krystyny Wilk oraz pana Tomasza Judzickiego wzięli udział w okolicznościowym sympozjum -  „GODZINA ŚWIADECTWA” - dotyczącym osoby św. Jana Pawła II.  Podczas tego spotkania, w  Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie, uczniowie krośnieńskich szkół mieli możliwość usłyszeć relacje świadków wydarzeń obecności św. Jana Pawła II w Krośnie, w czerwcu 1997 r.

  Sympozjum, w którym uczestniczyła młodzież było jednym z punktów uroczystości jubileuszowych, które organizowane są Krośnie  w dniach 9-11 czerwca bieżącego roku, pod  patronatem Metropolity Przemyskiego oraz Prezydenta Miasta Krosna.


  Mamy nadzieję, że spotkanie to przybliżyło naszym uczniom  atmosferę dnia wizyty św. Jana Pawła II w Krośnie, który na trwałe zapisał się w pamięci mieszkańców Ziemi Krośnieńskiej.


  Krystyna Wilk


         

       

  Wspólne czytanie …
  dodany przez A. Korab, E. Gancarz dnia 2017-06-03
   
  19380243349900.jpg

  Odpowiadając na zaproszenie organizatorów, młodzież naszej szkoły, w dniu 1. czerwca 2017 roku, wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytania pod hasłem – JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM.

  Zgromadziliśmy się na dziedzińcu szkolnym, każdy ze swoją ulubioną książką. Dopisała pogoda, więc w blaskach letniego słońca mogliśmy się oddać lekturze.
  Akcja miała na celu promowanie czytelnictwa wśród młodych ludzi, jak również zwrócenie uwagi na, diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej, systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia) i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży.

  Mamy również nadzieję, że swoim skromnym udziałem przyczynimy się do inicjowania mody na czytanie oraz wspierania dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.  Elżbieta Gancarz
  Anna Korab
         

       

  Dzień Dziecka w ZSKU
  dodany przez E. Gancarz dnia 2017-06-03
   
  19422257535600.jpg

  Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
  Janusz Korczak


  Co roku, w kalendarzu, znajdziemy datę 1. czerwca, która podpisana jest jako Międzynarodowy Dzień Dziecka.
  Wprawdzie w naszej szkole, w większości, są już osoby dorosłe, to jednak w myśl słów piosenki – „bo wszystkie dzieci nasze są” - Samorząd Uczniowski, wszystkim uczniom Technikum przygotował słodki cukierkowy poczęstunek.
  W tym miejscu chciałabym gorąco podziękować Pani Wiesławie Wesołowskiej, mamie naszego ucznia Szczepana Wesołowskiego z klasy III TCPG/FOT za obdarowanie nas słodyczami.
  A wszystkim dzieciom małym i dużym życzymy z okazji Ich Święta - wiele radości!


  Elżbieta Gancarz
  Karolina Bulewicz
  K. Nowotyński
  K. Klamut         

       

  Ogólnopolska Akcja Ekologiczna
  dodany przez E. Gancarz dnia 2017-06-03
   
  19450441223400.jpg

  Ponieważ Ziemia opiekuje się nami,
  zaopiekujmy się Ziemią.
  Odwzajemniajmy miłość, jaką nas obdarza,
  utrzymując ją w czystości i szczęściu.

   

  W nawiązaniu do Międzynarodowej Akcji Ekologicznej: Dzień Ziemi 2017, nasza szkoła wzięła udział w VIII edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej, pod hasłem:
  ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ!

  Honorowy patronat nad tymi działaniami objął Pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  Zebraliśmy prawie kilogram zużytych i uszkodzonych telefonów komórkowych, które zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu.
  Mamy świadomość, że owe telefony zawierają metale ciężkie, takie jak: ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.
  Wiemy również, że w tym Konkursie można wygrać atrakcyjne nagrody, które zależą od przeliczników, czyli (relacji) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole. Są to m. in. nowoczesne, cyfrowe aparaty fotograficzne, ekspres do kawy, sprzęt sportowy, tablet, sprzęt RTV, kamera sportowa, odtwarzacz DVD, monitor, drukarka, smartfon, konsole i gry video, gry edukacyjne, zapas papieru do ksero.
  Wyniki akcji ekologicznej zostaną ogłoszone w czerwcu tego roku.
  Jestem pewna, że aktywność i świadomość naszej młodzieży przełoży się na to, że nasza planeta będzie bardziej czysta i bezpieczna.
  Z niecierpliwością czekamy na wyniki, a dzisiaj chciałabym gorąco podziękować klasie I Technikum, która przyniosła najwięcej telefonów i to właśnie im należy się nagroda!


  Elżbieta Gancarz
         

       


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2018

  Przydatne linki